Cảnh báo khẩn cấp

Yêu cầu bồi thường

Hiểu chính sách và quy trình yêu cầu bồi thường của PG&E

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Gửi yêu cầu bồi thường trực tuyến.

  Tìm hiểu cách nộp yêu cầu bồi thường cho chúng tôi

  Chính sách của PG&E là phản hồi các yêu cầu bồi thường một cách kịp thời và công bằng. Chúng tôi đánh giá từng khiếu nại dựa trên thông tin bạn cung cấp và cuộc điều tra của chúng tôi. Thời gian điều tra khiếu nại của bạn sẽ phụ thuộc vào thông tin bạn cung cấp và mức độ phức tạp của sự cố.

   

  Thời gian và cân nhắc:

  • Quý vị có thể gửi yêu cầu bồi thường nếu quý vị tin rằng PG&E đã gây ra tổn thất mà quý vị cần được bồi thường. 
  • Sau khi quý vị gửi yêu cầu bồi thường, quý vị sẽ được liên hệ trong vòng ba (3) ngày làm việc. 
  • Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra quyết định về yêu cầu bồi thường của quý vị trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được. Tuy nhiên, nếu có các vấn đề phức tạp liên quan, hoặc nếu chúng ta cần thêm thông tin, quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn.
  • Quý vị phải nộp một yêu cầu bồi thường cho mỗi sự cố
  • Gửi yêu cầu bồi thường trực tuyến là cách nhanh nhất để xử lý yêu cầu bồi thường của quý vị. Chúng tôi cũng sẽ chấp nhận các yêu cầu thanh toán được gửi qua thư, email hoặc fax. 

   Lưu ý: Theo luật bồi thường thiệt hại của California, quý vị có quyền được bồi hoàn cho số tiền nhỏ hơn có giá trị thị trường hợp lý hoặc chi phí sửa chữa tài sản bị hư hỏng của quý vị. Chúng tôi sử dụng chi phí thay thế của mặt hàng và khấu hao số tiền đó để đạt được giá trị thị trường hợp lý. Quý vị có thể cân nhắc tham khảo ý kiến của hãng bảo hiểm.

  Nói chung, chúng tôi chịu trách nhiệm về những tổn thất xảy ra do sơ suất của chúng tôi. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chúng tôi KHÔNG chịu trách nhiệm về mất điện, biến động điện áp, mất thực phẩm hoặc thiệt hại tài sản xảy ra do các lực lượng ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chẳng hạn như động đất và các điều kiện liên quan đến thời tiết bao gồm gió, mưa, sương mù, sét hoặc nhiệt độ cực cao. Các yêu cầu về hóa đơn, các vấn đề liên quan đến năng lượng mặt trời và Sử dụng Không Hưởng lợi không được xử lý như các yêu cầu bồi thường. Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng theo số 1-800-743-5000 để được hỗ trợ về những mối quan ngại đó.

   

  Các loại yêu cầu bồi thường có thể bao gồm:

  • Thiệt hại Tài sản
  • Thương tích Cá nhân
  • Tiền lương bị mất
  • Tổn thất trong kinh doanh
  • Tổn thất khác (Cho thuê xe, Chi phí khách sạn, Chi phí nhà hàng) 
  • Hư hỏng thực phẩm

   

  Đối với các chương trình yêu cầu bồi thường khác:

  Thanh Toán Trực Tiếp cho Chương Trình Phục Hồi Cộng Đồng

  Nếu nhà của quý vị đã bị cháy rừng phá hủy và quý vị muốn gửi yêu cầu bồi thường, vui lòng truy cập trang web Thanh toán Trực tiếp cho Phục hồi Cộng đồng của chúng tôi tại www.dp4cr.com

   

  Chương trình Thanh toán Trực tiếp cho Phục hồi Cộng đồng (DP4CR) được thiết kế để bồi thường dễ dàng và nhanh chóng cho các cá nhân có nhà ở, bao gồm cả nhà ở di động, đã bị phá hủy do cháy rừng. Quá trình này được tiến hành trực tuyến và có thể được hoàn thành, từ đầu đến cuối, trên máy tính tại nhà hoặc thiết bị di động của bạn. Nếu quý vị gặp sự cố, các đại diện của PG&E luôn sẵn sàng trợ giúp qua điện thoại theo số 1-877-873-8246.

   

  Chương trình Mạng An toàn

  Nếu quý vị là khách hàng cư trú không có điện trong 48 giờ liên tục hoặc lâu hơn do điều kiện bão nghiêm trọng, quý vị có thể đủ điều kiện nhận thanh toán tự động theo chương trình Safety Net của chúng tôi. Chương trình này cung cấp khoản thanh toán $25-100, được thanh toán tự động khoảng 60 ngày sau khi mất điện do bão. 

   

  biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Không nộp mẫu đơn yêu cầu bồi thường để nhận thanh toán Safety Net. Truy cập phần bồi thường mất điện .

   

  Tuy nhiên, quý vị có thể gửi yêu cầu bồi thường nếu quý vị tin rằng PG&E đã gây ra tổn thất mà quý vị cần được bồi thường. Quý vị có thể thực hiện loại yêu cầu bồi thường này bằng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng trực tuyến là cách nhanh nhất để chúng tôi xử lý yêu cầu bồi thường đó.

  Quý vị có thể giúp quá trình yêu cầu bồi thường diễn ra suôn sẻ bằng cách làm theo các khuyến nghị sau:

  • Giữ bản sao của tất cả các biên lai cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà quý vị phải chịu.
  • Hãy thực hiện trách nhiệm của mình để giảm thiểu thiệt hại. Ví dụ: bạn có thể giảm thiểu thiệt hại bằng cách sử dụng đá để ngăn thức ăn bị hỏng trong thời gian mất điện kéo dài.
  • Đảm bảo rằng các tổn thất hoặc chi phí mà bạn phải chịu do sự cố là công bằng và hợp lý.

  Nói chung, PG&E chịu trách nhiệm về các thiệt hại do sơ suất của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà chúng tôi không gây ra hoặc là kết quả của các lực lượng vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi. Ví dụ: trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm trong các tình huống sau:

  • Mất điện, biến động điện áp hoặc thiệt hại tài sản do động đất, các điều kiện liên quan đến thời tiết, chẳng hạn như sét đánh, lũ lụt, bão khắc nghiệt, nhiệt hoặc gió hoặc các hành động tự nhiên khác.
  • Tổn thất liên quan đến việc cắt giảm hoặc mất điện do Người vận hành lưới điện khởi xướng.
  • Tổn thất do sự cố nguồn cung cấp khí đốt mà chúng tôi không gây ra.

  Nếu chúng ta chỉ chịu trách nhiệm một phần về tổn thất, chúng ta đề nghị trả phần công bằng của mình.

  Quý vị nên giữ lại các bản sao của tất cả các biên lai để quý vị có thể cung cấp tài liệu đầy đủ và chính xác về các tổn thất hoặc thiệt hại của mình.

   

  Quý vị có thể giúp chúng tôi giải quyết yêu cầu bồi thường của quý vị bằng cách hoàn thành mẫu yêu cầu bồi thường càng kỹ càng càng tốt, và bằng cách gửi kèm các tài liệu hỗ trợ thích hợp. 

   

  Dưới đây là các ví dụ chung:

  • Thiệt hại tài sản
   • Ước tính sửa chữa chi tiết
   • Hóa đơn sửa chữa chi tiết
   • Biên lai mua hàng
   • Thẩm định
   • Ảnh
   • Biên lai thuê xe
  • Thương tích cá nhân1    
   • Ngày sinh
   • Giới tính
   • Hóa đơn điều trị
   • Hồ sơ điều trị1
   • Biên nhận thuốc kê toa
  • Tiền lương bị mất
   • Thời gian nghỉ
   • Xác minh của chủ lao động
   • cuống bảng lương
  • Tổn thất kinh doanh
   • Hồ sơ thuế
   • Sao kê ngân hàng
   • Hồ sơ bảng lương
   • Báo cáo doanh thu
   • Biên lai bán hàng
  • Tổn thất khác
   • Biên lai khách sạn
   • Biên lai nhà hàng
   • Biên lai thuê xe
  • Hư hỏng thực phẩm2
   • Biên lai mua hàng theo từng khoản mục
   • Danh sách chi phí và loại thực phẩm theo từng khoản mục
   • Liệt kê để xác định xem các mặt hàng đã được đông lạnh hay bảo quản lạnh
   • Ảnh 

  1Đối với tổn thất thương tích cá nhân, hãy chuẩn bị cung cấp Số An sinh Xã hội của quý vị và phê duyệt yêu cầu hồ sơ của PG&E từ (các) nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị.

  2Yêu cầu bồi thường hư hỏng thực phẩm được đánh giá dựa trên các hướng dẫn được khuyến nghị từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ:

  1. Tủ đông dự trữ đầy đủ thường sẽ giữ thực phẩm đông lạnh trong 2 ngày sau khi mất điện, nếu cửa vẫn đóng.
  2. Một tủ đông đầy một nửa thường sẽ giữ cho thực phẩm đông lạnh khoảng 1 ngày, nếu cửa vẫn đóng.
  3. Thực phẩm thường sẽ giữ lạnh trong tủ lạnh lên đến 4 giờ, nếu cửa vẫn đóng.

  Hoàn thành các bước sau để gửi yêu cầu bồi thường trực tuyến:

  1. Hoàn thànhmẫu yêu cầu bồi thườngtrực tuyến của chúng tôi .
  2. Gửi email bất kỳ tài liệu hỗ trợ bổ sung nào, theo hướng dẫn của chúng tôi, tới ClaimDocs@pge.com.
  3. Bao gồm số yêu cầu bồi thường của quý vị trong dòng tiêu đề để hệ thống của chúng tôi có thể xác định yêu cầu bồi thường của quý vị.

   

  Nộp yêu cầu bồi thường bằng các phương pháp khác: Quý vị không nên nộp cả yêu cầu bồi thường trực tuyến và giấy tờ.

   

  Quý vị có thể gửi yêu cầu bồi thường của mình theo một số cách khác.

  biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Gửi trực tuyến là cách nhanh nhất để yêu cầu bồi thường của quý vị được đánh giá. 

   

  Hoàn thành các bước sau đây để gửi email, gửi fax hoặc gửi cho chúng tôi mẫu đơn yêu cầu bồi thường của quý vị qua Bưu điện Hoa Kỳ:

  1. Hoàn thành mẫu đơn yêu cầu bồi thường của chúng tôi bằng cách tải xuống: 
   Mẫu đơn yêu cầu bồi thường (PDF)
   Tải xuống bản in cỡ lớn (PDF)
   Descargue el formulario de reclamación (PDF)
   △ DRF DRF△△△△ ielts, nhưng sau đó lại được gọi là , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  2. Đính kèm hoặc bao gồm bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào. Đối với tệp đính kèm email, chúng tôi chỉ chấp nhận các loại tệp sau: PDF, DOC, XLS và JPG.
  3. Gửi biểu mẫu và tài liệu đã hoàn thành của quý vị bằng một trong các phương pháp sau:
   • Gửi email đến:lawclaims@pge.com
   • Fax đến:925-459-7326
   • Gửi thư tới:
    Công ty
    Điện và Khí Thái Bình Dương Attn: Bộ phận
    Yêu cầu Bồi thường Pháp luật 300 Lakeside Drive, Oakland, CA 94612

  Gửi yêu cầu bồi thường càng sớm càng tốt. Các quy định về giới hạn áp dụng cho việc nộp đơn tố tụng pháp lý do California hoặc luật hiện hành khác đặt ra. Thời hiệu là khoảng thời gian kể từ ngày xảy ra sự cố mà quý vị vẫn có thể nộp yêu cầu bồi thường. Thông tin sau đây về các quy chế giới hạn dựa trên kinh nghiệm yêu cầu bồi thường của chúng tôi.

  • Hư hỏng thực phẩm và các yêu cầu bồi thường tương tự khác cần được thực hiện kịp thời. Các yêu cầu bồi thường đó chỉ được thanh toán nếu chúng được nộp và giải quyết trong vòng một năm kể từ ngày xảy ra sự cố.
  • Nói chung, thời hiệu khởi kiện liên quan đến thương tích cá nhân là hai năm kể từ ngày xảy ra sự cố.
  • Các khiếu nại về sự bất tiện cá nhân (chẳng hạn như bữa ăn ngoài trời) có thời hạn một năm.
  • Gián đoạn kinh doanh hoặc yêu cầu bồi thường tổn thất kinh tế, trong trường hợp không có thiệt hại tài sản, có thời hạn hai năm.
  • Yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản hữu hình có thời hạn ba năm.

  Hãy cho bản thân đủ thời gian cho quá trình yêu cầu bồi thường. Nếu yêu cầu bồi thường của quý vị không được gửi và giải quyết trong thời hạn, yêu cầu bồi thường của quý vị sẽ bị từ chối.

  Điều gì xảy ra nếu yêu cầu bồi thường của quý vị bị từ chối?

  Nếu yêu cầu bồi thường của quý vị bị từ chối, chúng tôi sẽ gửi thư giải thích lý do. Nguyên nhân có thể là do quy tắc khí hoặc điện áp dụng cho tình huống của bạn. Các quy tắc này được lưu hồ sơ với Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC). Chúng có tác dụng tương tự như các luật khác. Nếu quý vị không hài lòng với việc xác định yêu cầu bồi thường của mình, quý vị có quyền nộp đơn kiện lên tòa án. Tòa án xử các vụ kiện nhỏ xét xử các vấn đề không vượt quá $10.000. Quy trình yêu cầu bồi thường nhỏ không liên quan đến luật sư.

   

  Vai trò của CPUC là gì?

  CPUC đặt ra các quy tắc chung liên quan đến quy trình yêu cầu bồi thường, nhưng không quy định về giá trị cơ bản của yêu cầu bồi thường. Nếu quý vị có tranh chấp thanh toán mà quý vị không thể giải quyết với nhân viên PG&E, biện pháp khắc phục thích hợp là nộp đơn khiếu nại lên CPUC. Để biết thêm thông tin về vai trò của CPUC, bạn có thể gọi 1-800-649-7570 hoặc truy cập trang web của CPUC tại www.cpuc.ca.gov.

  Tải xuống mẫu đơn yêu cầu bồi thường

  Mẫu yêu cầu bồi thường của Công ty Điện & Khí Thái Bình Dương

  PDF

  Filename
  form_lossclaim.pdf
  Size
  189 KB
  Format
  application/pdf
  tải xuống

  Công thức de reclamación

  PDF

  Filename
  form_lossclaim-es.pdf
  Size
  73 KB
  Format
  application/pdf
  tải xuống

  索賠表

  PDF

  Filename
  form_lossclaim-zh.pdf
  Size
  559 KB
  Format
  application/pdf
  tải xuống

  Mẫu yêu cầu bồi thường bản in cỡ lớn

  PDF

  Filename
  form_lossclaim-lp.pdf
  Size
  173 KB
  Format
  application/pdf
  tải xuống

  Đại lý đã đăng ký dịch vụ xử lý

  Corporation Service Company (CSC) là đại lý đã đăng ký dịch vụ xử lý cho PG&E.

   

  Vui lòng chỉ đạo tất cả các dịch vụ của quy trình tới:
  CSC
  2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N
  Sacramento, CA 95833

   

  PG&E không chấp nhận trực tiếp dịch vụ xử lý tại 300 Lakeside Avenue, Oakland, hoặc bất kỳ địa điểm nào khác.

  Thông tin khác

  Liên hệ chúng tôi

  Nếu quý vị có thắc mắc về yêu cầu bồi thường, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số415-973-4548.

  Bảo hành dịch vụ

  Đảm bảo dịch vụ nêu rõ cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ khách hàng nhanh chóng cho khách hàng của chúng tôi.

  Dịch vụ hỗ trợ và ngôn ngữ

  Tìm tài nguyên hỗ trợ, chữ nổi Braille, dịch vụ dịch thuật và hơn thế nữa.