Cảnh báo khẩn cấp

Khởi động, dừng hoặc chuyển dịch vụ

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Quản lý các dịch vụ điện hoặc khí đốt cho gia đình và doanh nghiệp

   Khách hàng dân cư

   biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Nếu bạn là khách hàng sử dụng năng lượng mặt trời, bạn sẽ không thể bắt đầu dịch vụ trực tuyến. Hãy gọi1-877-743-4112để bắt đầu dịch vụ.

    

   Trong hầu hết các trường hợp, quý vị có thể bắt đầu hoặc dừng dịch vụ vào cùng ngày quý vị hoàn thành yêu cầu của mình. Quý vị cũng có thể sắp xếp để bắt đầu trước tối đa 60 ngày.

   biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Nếu bạn là khách hàng sử dụng năng lượng mặt trời, bạn sẽ không thể bắt đầu dịch vụ trực tuyến. Hãy gọi1-877-743-4112để bắt đầu dịch vụ.

    

   Khách hàng mới hoặc trước đây của PG&E

   1. Đi đếnBắt đầu Dịch vụ .
   2. Chọn "Mới đối với PG&E".
   3. Nhập tên và giấy tờ tùy thân của quý vị.
   4. Nhập địa chỉ dịch vụ mới của bạn.
   5. Chọn ngày bắt đầu trong vòng 60 ngày.
   6. Chọn chương trình giá điện của quý vị.
   7. Cung cấp thông tin liên hệ của bạn.
   8. Xem lại thông tin của bạn và gửi yêu cầu của bạn.

    

   Khách hàng hiện tại của PG&E thêm một địa chỉ dịch vụ khác

   1. Đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của quý vị.
   2. Chọn "Thêm Địa chỉ Khác".
   3. Nhập địa chỉ dịch vụ mới của bạn.
   4. Chọn ngày bắt đầu trong vòng 60 ngày.
   5. Chọn chương trình giá điện của quý vị.
   6. Cung cấp thông tin liên hệ của bạn.
   7. Chọn có đăng ký thanh toán định kỳ hay không.
   8. Xem lại thông tin của bạn và gửi yêu cầu của bạn.
    
   Bạn có phải là khách hàng hiện tại không có tài khoản trực tuyến không?

   Tạo tài khoản

   Quý vị sẽ cần:

   • Số tài khoản trên báo cáo năng lượng PG&E của bạn
   • Số điện thoại của quý vị hoặc bốn chữ số cuối trong số An sinh Xã hội của quý vị

   Tạo tài khoản trực tuyến

    

   Đăng nhập mà không cần tài khoản trực tuyến bằng cách sử dụng quyền truy cập một lần

   Để đăng nhập bằng cách sử dụng quyền truy cập một lần, bạn sẽ cần:

   • Họ của chủ tài khoản
   • Mã ZIP địa chỉ dịch vụ
   • Bốn chữ số cuối của số An sinh Xã hội của chủ tài khoản

   Đăng nhập bằng quyền truy cập một lần

   Bạn có tài khoản trực tuyến?

   1. Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn.
   2. Chọn "Stop Service" từ trang "Start or Stop Service".
   3. Trả lời câu hỏi về thiết bị khí đốt
   4. Chọn ngày để dừng dịch vụ của bạn.
   5. Xem lại thông tin của bạn và gửi yêu cầu của bạn.

   Đăng nhập


   Bạn không có tài khoản trực tuyến?

   1. Đăng nhập mà không cần tài khoản trực tuyến bằng cách sử dụng quyền truy cập một lần. Điều này đòi hỏi:
    1. Họ của quý vị
    2. Mã ZIP địa chỉ dịch vụ của quý vị
    3. Bốn chữ số cuối trong số An sinh Xã hội của quý vị
   2. Sau khi đăng nhập, chọn "Chỉnh sửa Hồ sơ & Thông báo".
   3. Đi đến "Dịch vụ Tài khoản" trong phần "Hồ sơ".
   4. Để xem trạng thái dịch vụ của quý vị, hãy cuộn đến "Thông tin về ga và dịch vụ điện".
   5. Không cần thực hiện thêm hành động nào nếu bạn thấy một trong các trạng thái sau: 
    • GỬI_STOP
    • BỊ DỪNG

   Đăng nhập bằng quyền truy cập một lần

    

   Kiểm tra trạng thái yêu cầu của bạn

   Bạn có thể xem lại trạng thái dịch vụ của mình trong tài khoản.

   • Thông tin này chỉ khả dụng khi bạn đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu.
    

   Bạn không thấy tùy chọn dừng dịch vụ?

   Nếu bạn không thấy tùy chọn dừng dịch vụ, điều đó có thể có nghĩa là:

   • Đang tiến hành
   • Dịch vụ của bạn đã bị dừng

   biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Chúng tôi khuyên bạn nên yêu cầu công ty gia vị gửi yêu cầu dịch vụ này.

   Gửi email yêu cầu dừng hoặc bắt đầu dịch vụ khử trùng trước ít nhất hai ngày làm việc

    

   Yêu cầu email Chuyển đổi Khí Nước

    

   Dừng dịch vụ trước khi khử trùng

    

   Cơ sở có chó, cổng khóa hoặc bất kỳ thứ gì ngăn cản việc tiếp cận máy đo đường huyết không? Vui lòng đảm bảo quyền truy cập có sẵn vào ngày dịch vụ.

    

   Nếu có thể, hãy bao gồm mã cổng hoặc thông tin truy cập khác trong yêu cầu của bạn.

    

   Bắt đầu dịch vụ khí ga sau khi khử trùng

    

   Sau khi khử trùng hoàn tất và việc tái chiếm tòa nhà là an toàn, hãy yêu cầu một cuộc hẹn để tiếp tục dịch vụ khí đốt.

    

   Yêu cầu email bật ga khử trùng

    

   Công ty khử trùng phải đăng Thông báo Tái nhập cảnh tại tòa nhà trước khi chúng tôi đến cuộc hẹn của bạn. Bạn cũng phải cung cấp quyền tiếp cận các cơ sở và thiết bị khí đốt, đồng thời báo cáo loại chất xả đã được sử dụng.

    

   Bạn có phải là khách hàng hiện tại đang di chuyển trong khu vực dịch vụ của PG&E không?

   • Dừng dịch vụ tại nhà hiện tại của quý vị và bắt đầu dịch vụ tại nhà mới của quý vị trong một giao dịch duy nhất.
   • Để chuyển dịch vụ: 
    • Đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc 
    • Đăng nhập bằng quyền truy cập một lần

   Đăng nhập vào tài khoản của bạn:

   1. Sau khi đăng nhập, chọn "Dịch vụ chuyển" từ trang "Bắt đầu hoặc Dừng Dịch vụ".
   2. Chọn thời điểm bạn muốn dừng dịch vụ hiện tại của mình.
   3. Nhập nơi bạn sẽ chuyển đến và ngày bạn muốn bắt đầu dịch vụ.
   4. Chọn chương trình giá điện của quý vị.
   5. Cung cấp thông tin liên hệ của bạn.
   6. Chọn có đăng ký thanh toán định kỳ hay không.
   7. Xem lại thông tin của bạn và gửi yêu cầu của bạn.

   Đăng nhập

    

   Đăng nhập với tư cách là khách truy cập bằng cách truy cập một lần:

   1. Đăng nhập mà không có tài khoản trực tuyến bằng cách sử dụng: 
    • Họ của quý vị
    • Mã ZIP địa chỉ dịch vụ của quý vị
    • Bốn chữ số cuối trong số An sinh Xã hội của quý vị.
   2. Làm theo lời nhắc để chuyển dịch vụ.

   Đăng nhập bằng quyền truy cập một lần

   Trong các trường hợp sau, bạn sẽ cần nói chuyện với đại lý dịch vụ khách hàng để bắt đầu dịch vụ:

   • Những ngôi nhà mới được xây dựng. Bạn là người cư ngụ đầu tiên trong một ngôi nhà mới và người xây dựng chưa bắt đầu dịch vụ xăng hoặc điện.
   • Vấn đề tín dụng.Quý vị đã gặp vấn đề tín dụng trước đây với PG&E, bao gồm cả việc tắt dịch vụ do không thanh toán.
   • Khách hàng năng lượng mặt trời.Bạn đang bắt đầu dịch vụ với mức năng lượng mặt trời và địa điểm mới của bạn đã được lắp đặt năng lượng mặt trời.

   Nếu có bất kỳ tình huống nào trong số này, hãy gọi 1-877-660-6789.

   Có hai cách thanh toán:
   • Qua điện thoại
   • Tại Trung tâm Thanh toán Khu vực được ủy quyền (NPC)

   Để khôi phục dịch vụ, quý vị phải thanh toán toàn bộ số tiền đến hạn.  

    

   Thanh toán qua điện thoại

   Hãy gọi cho trung tâm thanh toán của chúng tôi bất cứ lúc nào theo 1-877-704-8470.

   Quý vị có thể sử dụng:

   • Visa, MasterCard hoặc Discover
   • ATM hoặc thẻ ghi nợ có biểu tượng Sao, Accel, Pulse hoặc NYCE
   • Kiểm tra điện tử

   biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Bạn sẽ bị tính một khoản phí nhỏ cho mỗi giao dịch.

    

   1. Sau khi thanh toán đầy đủ, hãy gọi cho chúng tôi theo 1-877-743-5950với số xác nhận của quý vị.
   2. Sau khi thanh toán được xác minh, chúng tôi sẽ phát hành đơn đặt hàng dịch vụ để khôi phục dịch vụ.
    

   Thanh toán tại Trung tâm Thanh toán Khu vực (NPC) được ủy quyền

   1. Để tìm một NPC gần quý vị, hãy gọi1-877-743-5950hoặcsử dụng Công cụ Định vị Trung tâm Thanh toán của chúng tôi .
   2. Quý vị PHẢI mang theo số tài khoản PG&E gồm 11 chữ số hoặc bản sao hóa đơn của quý vị.
   3. Quý vị có thể thanh toán bằng tiền mặt, séc, phiếu chuyển tiền hoặc séc thu ngân.
    • Các địa điểm của Walmart chấp nhận tiền mặt và thẻ ghi nợ dựa trên mã PIN.
   4. Sau khi thanh toán đầy đủ, hãy gọi cho chúng tôi theo 1-877-743-5950
    • Có sẵn biên nhận NPC của bạn. 
    • Sau khi thanh toán được xác minh, chúng tôi sẽ phát hành đơn đặt hàng dịch vụ để khôi phục dịch vụ.

    

   Cần trợ giúp thanh toán hóa đơn của bạn?

   Trong trường hợp vợ/chồng đã qua đời, dịch vụ có thể được chuyển cho vợ/chồng còn sống.

   • Để làm như vậy, hãy gọi cho bộ phận Dịch vụ Khách hàng theo 1-877-660-6789.

   Trong tất cả các trường hợp khác, bạn không thể chuyển đổi hoặc chuyển dịch vụ giữa hai người .

   1. Bạn phải dừng dịch vụ hiện tại của mình.
   2. Người khác sẽ bắt đầu dịch vụ mới bằng thông tin đăng nhập của họ.

   Mẹo: Lên lịch cả hai cho cùng một ngày để có thể sẽ không bị gián đoạn dịch vụ.

    

   Để dừng dịch vụ

   Đăng nhập vào tài khoản của bạn:

   1. Sau khi đăng nhập, chọn "Dừng Dịch vụ" từ trang "Bắt đầu hoặc Dừng Dịch vụ".
   2. Trả lời câu hỏi về thiết bị khí đốt.
   3. Chọn ngày để dừng dịch vụ của bạn.
   4. Xem lại thông tin của bạn và gửi yêu cầu của bạn.

   Đăng nhập

    

   Đăng nhập bằng cách truy cập một lần:

   1. Đăng nhập mà không có tài khoản trực tuyến bằng cách sử dụng: 
    • Họ của quý vị
    • Mã ZIP địa chỉ dịch vụ của quý vị
    • Bốn chữ số cuối trong số An sinh Xã hội của quý vị.
   2. Làm theo lời nhắc để chuyển dịch vụ.

   Đăng nhập bằng quyền truy cập một lần

    

   Để bắt đầu dịch vụ

   Đi đếnBắt đầu Dịch vụ .

   1. Chọn "Mới đối với PG&E".
   2. Nhập tên và giấy tờ tùy thân của quý vị.
   3. Nhập địa chỉ dịch vụ mới của bạn.
   4. Chọn ngày bắt đầu trong vòng 60 ngày.
   5. Chọn chương trình giá điện của quý vị.
   6. Cung cấp thông tin liên hệ của bạn.
   7. Xem lại thông tin của bạn.
   8. Gửi yêu cầu của bạn.

   • So sánh các nhà cung cấp TV, Internet, điện thoại và bảo mật.
   • Tìm mức giá, giảm giá và thông tin tất cả ở một nơi.

   Kết nối các dịch vụ tại nhà của quý vị

   Khách hàng doanh nghiệp

   Hầu hết các khách hàng doanh nghiệp có thể bắt đầu hoặc dừng dịch vụ khí đốt và điện của họ trực tuyến.

   • Bắt đầu hoặc dừng dịch vụ vào cùng ngày quý vị hoàn thành yêu cầu của mình.
   • Sắp xếp dịch vụ trước tối đa 60 ngày.

   Bạn có thắc mắc về các lựa chọn kế hoạch giá kinh doanh, đánh giá năng lượng hoặc chương trình của chúng ta? Liên hệ với chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều. 

   biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Nếu bạn là khách hàng sử dụng năng lượng mặt trời, bạn sẽ không thể bắt đầu dịch vụ trực tuyến. Hãy gọi1-877-743-4112để bắt đầu dịch vụ.

    

   Khách hàng mới hoặc trước đây của PG&E

   1. Đi đếnBắt đầu Dịch vụ .
   2. Chọn "Mới đối với PG&E".
   3. Nhập tên và giấy tờ tùy thân của quý vị.
   4. Nhập địa chỉ dịch vụ mới của bạn.
   5. Chọn ngày bắt đầu trong vòng 60 ngày.
   6. Chọn chương trình giá điện của quý vị.
   7. Cung cấp thông tin liên hệ của bạn.
   8. Xem lại thông tin của bạn và gửi yêu cầu của bạn.

    

   Thay vì gửi tiền

   Nếu dịch vụ mới của quý vị yêu cầu đặt cọc, quý vị có thể được miễn.

    

   Kế hoạch mức giá cho các doanh nghiệp

   Tìm hiểu về các loại kế hoạch giá kinh doanh khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

    

   Thiết lập đồng hồ đo cho nhiều thuộc tính

   Sử dụng biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi để yêu cầu bắt đầu dịch vụ.

   • Ngày hẹn phải được yêu cầu trước ít nhất hai ngày làm việc
   • Các cuộc hẹn KHÔNG nên được lên lịch vào: 
    • Thứ Bảy
    • Chủ Nhật
    • Ngày lễ
   • Nếu có sẵn các nguồn lực, chúng tôi sẽ đưa ra khung thời gian cuộc hẹn bốn giờ.
   • Nếu nguồn lực không có sẵn vào ngày hoặc thời gian quý vị muốn, các cuộc hẹn sẽ được lên lịch theo khung thời gian 12 giờ (8 giờ sáng đến 8 giờ tối).
   • Chọn từ 1 đến 25 khách sạn và cung cấp thông tin cho mỗi khách sạn. 

   Yêu cầu bắt đầu dịch vụ cho nhiều thuộc tính

   Bạn có phải là khách hàng hiện tại đang thêm một địa điểm kinh doanh khác vào tài khoản PG&E của mình không?

    

   Khách hàng có thể thêm địa chỉ bằng cách làm theo các bước sau:

   1. Đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của quý vị.
   2. Trong "Yêu cầu Dịch vụ", chọn "Thêm địa chỉ".
   3. Nhập địa chỉ dịch vụ mới của bạn.
   4. Chọn ngày bắt đầu trong vòng 60 ngày.
   5. Chọn chương trình giá điện của quý vị.
   6. Xem lại các chương trình quản lý tài khoản hiện có.
   7. Xem lại thông tin của bạn và gửi yêu cầu của bạn.

   Lưu ý: Kiểm tra hộp thư đến của bạn để xem email xác nhận. Nó chứa nhiều chi tiết dịch vụ hơn.

    

   Đăng nhập

    

   Bạn không có tài khoản trực tuyến? Thật dễ dàng để tạo một mẫu.

   1. Chuẩn bị sẵn số tài khoản, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
   2. Xác nhận địa chỉ email của bạn.
   3. Tạo mật khẩu của bạn.
   4. Bạn đã sẵn sàng sử dụng tài khoản trực tuyến của mình.

   Tạo tài khoản trực tuyến PG&E

    

   Đăng nhập mà không cần tài khoản trực tuyến bằng cách sử dụng quyền truy cập một lần

   Bạn sẽ cần:

   1. Họ của chủ tài khoản
   2. Mã ZIP địa chỉ dịch vụ
   3. Bốn chữ số cuối của Số Nhận Dạng Thuế của chủ tài khoản 

   Đăng nhập bằng quyền truy cập một lần

   Bạn có tài khoản trực tuyến?

   1. Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn.
   2. Trên bảng điều khiển của bạn, chọn Dừng Dịch vụ trong Yêu cầu Dịch vụ .
   3. Chọn địa chỉ mà bạn muốn dừng dịch vụ.
   4. Chọn một ngày để dừng dịch vụ:
    • Bạn có đang loại bỏ các thiết bị khí đốt hoặc làm sạch bằng các dung môi dễ cháy không? Đặt lịch hẹn trực tiếp với kỹ thuật viên của PG&E để dừng dịch vụ tại địa điểm của quý vị. 
    • Nếu bạn KHÔNG tháo các thiết bị khí đốt hoặc làm sạch bằng dung môi dễ cháy, hãy chọn một ngày trong vòng 60 ngày để dừng dịch vụ.
   5. Cung cấp thông tin liên hệ của bạn.
   6. Xem lại và gửi yêu cầu của bạn.

   Quý vị sẽ nhận được email từ PG&E xác nhận đã nhận được yêu cầu ngừng dịch vụ của quý vị.

   Đăng nhập

   Kiểm tra trạng thái yêu cầu của bạn

   Xem lại trạng thái yêu cầu dừng dịch vụ của bạn trên bảng điều khiển tài khoản trực tuyến của bạn.

   • Có thể tìm thấy thông tin này trong phần Yêu cầu Dịch vụ.

    

   Bạn không thấy tùy chọn Dừng Dịch vụ?

   Nếu bạn không thấy tùy chọn dừng dịch vụ, điều đó có thể có nghĩa là:

   • Đang tiến hành hoặc
   • Dịch vụ của bạn đã bị dừng

   biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Chúng tôi khuyên bạn nên yêu cầu công ty gia vị gửi yêu cầu dịch vụ này.

   Gửi email yêu cầu dừng hoặc bắt đầu dịch vụ khử trùng trước ít nhất hai ngày làm việc

    

   Yêu cầu email Chuyển đổi Khí Nước

    

   Dừng dịch vụ trước khi khử trùng

    

   Cơ sở có chó, cổng khóa hoặc bất kỳ thứ gì ngăn cản việc tiếp cận máy đo đường huyết không? Vui lòng đảm bảo quyền truy cập có sẵn vào ngày dịch vụ.

    

   Nếu có thể, hãy bao gồm mã cổng hoặc thông tin truy cập khác trong yêu cầu của bạn.

    

   Bắt đầu dịch vụ khí sau khi khử trùng

    

   Sau khi khử trùng hoàn tất và việc tái chiếm tòa nhà là an toàn, hãy yêu cầu một cuộc hẹn để tiếp tục dịch vụ khí đốt.

    

   Yêu cầu email bật ga khử trùng

    

   Thông báo Tái nhập cảnh phải được công ty khử trùng đăng tại tòa nhà trước khi chúng tôi đến cuộc hẹn của bạn. Bạn cũng phải cung cấp quyền truy cập vào cơ sở và thiết bị khí đốt, đồng thời báo cáo loại máy phun đã được sử dụng.

    

   Bạn có đang chuyển đến một địa điểm mới trong khu vực dịch vụ của chúng tôi không?

   Để chuyển dịch vụ PG&E:

   • Dừng dịch vụ hiện tại của bạn
   • Thêm địa chỉ mới qua tài khoản trực tuyến của bạn

    

   Đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của bạn:

   Tiếp tục với tùy chọn Dừng Dịch vụ như một phần của phần Yêu cầu Dịch vụ trên bảng điều khiển của bạn.

   1. Làm theo các bước để dừng dịch vụ.
   2. Gửi yêu cầu dừng dịch vụ của bạn.
   3. Chọn Di chuyển? Thêm địa chỉ mới.

   Đăng nhập

    

   Bạn không có tài khoản trực tuyến? Thật dễ dàng để tạo một mẫu.

   1. Chuẩn bị sẵn số tài khoản, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
   2. Xác nhận địa chỉ email của bạn.
   3. Tạo mật khẩu của bạn
   4. Bạn đã sẵn sàng sử dụng tài khoản trực tuyến của mình.

   Tạo tài khoản trực tuyến PG&E

    

   Đăng nhập với tư cách là khách truy cập bằng cách truy cập một lần:

   1. Đăng nhập mà không có tài khoản trực tuyến bằng cách sử dụng:
    1. Họ của quý vị
    2. Mã ZIP địa chỉ dịch vụ của quý vị
    3. Bốn chữ số cuối của Số Nhận Dạng Người Nộp Thuế của quý vị
   2. Làm theo lời nhắc để chuyển dịch vụ.

   Đăng nhập bằng quyền truy cập một lần 

   Trong các trường hợp sau, bạn sẽ cần nói chuyện với đại lý dịch vụ khách hàng để bắt đầu dịch vụ:

   • Các tòa nhà mới. Bạn là người cư ngụ đầu tiên trong một tòa nhà hoàn toàn mới và công ty xây dựng chưa bắt đầu dịch vụ với mức giá kinh doanh.
   • Vấn đề tín dụng.Quý vị đã gặp vấn đề tín dụng trước đây với PG&E, bao gồm cả việc tắt dịch vụ do không thanh toán.
   • Khách hàng năng lượng mặt trời.Địa điểm mới của bạn đã được lắp đặt năng lượng mặt trời và bạn muốn bắt đầu dịch vụ với mức năng lượng mặt trời.
   • Các mức giá khác. Quý vị muốn bắt đầu dịch vụ điện không phải là giá doanh nghiệp vừa và nhỏ chính của chúng tôi.

   Nếu có bất kỳ tình huống nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

   • Khách hàng doanh nghiệp, hãy gọi1-800-468-4743, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều.
   • Khách hàng nông nghiệp, hãy gọi1-877-311-3276, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều.
   • Khách hàng sử dụng năng lượng mặt trời, hãy gọi1-877-743-4112, từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

   Chúng tôi cung cấp hai loại kế hoạch giá kinh doanh theo Định giá Thay đổi Thời gian:

   1. Kế hoạch mức giá sử dụng (TOU)

   • TOU giúp bạn tiết kiệm tiền dựa trên thời điểm doanh nghiệp của bạn sử dụng năng lượng.
   • TOU cung cấp mức giá thấp hơn khi nhu cầu năng lượng thấp. 
    • Tỷ lệ tăng khi nhu cầu năng lượng cao.

   Xem lại các kế hoạch tỷ lệ Thời gian sử dụng

   2. Giá Ngày Cao điểm

   • Mức giá tùy chọn thêm phụ phí vào mức giá TOU vào một số Ngày Sự kiện mỗi năm
   • Nhận tín dụng để giảm sử dụng năng lượng trong chín đến 15 Ngày Sự kiện trong mùa hè
    • Tháng 6 đến tháng 9
    • Thường từ 4-9 giờ chiều 

   Xem lại liệu Giá trong Ngày cao điểm có phù hợp với doanh nghiệp của quý vị hay không
    

    Lưu ý: Tìm thêm thông tin về các tùy chọn chương trình mức giá khác nhau tại Biểu phí của PG&E.

   Tài khoản 'Dự án của bạn' sẽ cho phép bạn gửi yêu cầu đến PG&E để:

   • Nhận năng lượng
   • Tạo năng lượng
   • Yêu cầu thay đổi các dịch vụ hiện tại của bạn

   Đăng nhập vào tài khoản của bạn để:

   • Kiểm tra trạng thái và tiến độ yêu cầu của bạn
   • Thực hiện các hành động tiếp theo khi cần thiết

   Truy cập các Dự án của Bạn

    

   Yêu cầu dịch vụ yêu cầu ít nhất hai ngày làm việc

   Yêu cầu dịch vụ yêu cầu ít nhất hai ngày làm việc, không bao gồm cuối tuần và ngày lễ.

   • Nếu quý vị yêu cầu dịch vụ hoặc dịch vụ ngay lập tức trong vòng 48 giờ, hãy gọi cho bộ phận Dịch vụ Khách hàng của PG&E 1-800-468-4743.

   Đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của bạn để: 

   Các yêu cầu được xử lý trong vòng một ngày làm việc kể từ khi nhận được.

   biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Quý vị sẽ nhận được xác nhận qua email để xác minh chúng tôi đã nhận được biểu mẫu của quý vị. Đảm bảo thông tin liên hệ của quý vị là mới nhất.

    

   Đã ngắt kết nối do không thanh toán

   Nếu dịch vụ của quý vị đã bị ngắt kết nối do không thanh toán, hãy gọi cho Dịch vụ Khách hàng của PG&E 1-800-468-4743.

   • Bạn không thể khởi động lại dịch vụ trực tuyến do không thanh toán.

   Tìm hiểu cách doanh nghiệp của bạn có thể hưởng lợi từ việc sử dụng AppDirect như một đầu mối liên hệ duy nhất để xử lý giải pháp và tìm nguồn cung ứng nhà cung cấp, xử lý đơn hàng và hỗ trợ hậu mãi.

    

   Tìm hiểu thêm về các giải pháp công nghệ

   Tùy chọn tiền gửi bảo đảm cho doanh nghiệp

   Tiền gửi bảo đảm PG&E yêu cầu một trong các điều sau:

   Sau khi nhận được hóa đơn đầu tiên, hãy thanh toán tiền đặt cọc của bạn:

   Tiền gửi của bạn sẽ tích lũy lãi suất theo lãi suất giấy thương mại ba tháng như được công bố trong Bản phát hành Thống kê của Cục Dự trữ Liên bang, H-15.

    

   Nếu bạn muốn chuyển khoản thanh toán tiền gửi của mình trong vài tháng:

   Tính đủ điều kiện

   Để đủ điều kiện tham gia chương trình Thay thế Tiền gửi, bạn phải:

   • Là khách hàng mới của PG&E với số tiền đặt cọc ít hơn hoặc bằng $10.000
   • Đăng ký trước khi bản sao kê thanh toán thứ ba được tạo cho tài khoản của bạn.
   • Duy trì thanh toán định kỳ và thanh toán không cần giấy tờ trên tài khoản của bạn trong 12 chu kỳ thanh toán.

   Lưu ý: Nếu thanh toán định kỳ không thành công hoặc số dư hàng tháng không được thanh toán đầy đủ, khoản tiền gửi sẽ được áp dụng lại vào tài khoản của bạn. Điều này cũng xảy ra nếu tài khoản của bạn không được đăng ký thanh toán định kỳ hoặc thanh toán không cần giấy tờ.

   Tất cả các mức giá thương mại đều đủ điều kiện.

    

   Miễn tiền đặt cọc

   Nếu bạn muốn được miễn tiền gửi thông qua chương trình Thay thế Tiền gửi, hãy hoàn thành các bước này theo thứ tự.

   1. Đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản trực tuyến PG&E của bạn .
   2. Đăng ký thanh toán không cần giấy tờ.
   3. Nếu quý vị đã bị tính phí năng lượng, hãy thanh toán một lần thông qua tài khoản trực tuyến của quý vị: 
    • Đăng nhập
    • Chọn Thực hiện Thanh toán
    • Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn. 
    • Chỉ thanh toán toàn bộ chi phí năng lượng. Không thanh toán số tiền đặt cọc được liệt kê trên hóa đơn của quý vị.
   4. Thiết lập thanh toán định kỳ 
    • Chỉ sử dụng tài khoản séc hoặc tiết kiệm của bạn
    • Chọn Thanh toán toàn bộ số tiền đến hạn
    • Thanh toán định kỳ bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ không đáp ứng các yêu cầu của chương trình.
   5. Nếu quý vị có một khoản tiền gửi trên bản sao kê đầu tiên của mình, hãy gọi1-800-468-4743để được miễn.

   Các bước thanh toán tiền gửi bảo đảm bằng cách sử dụng trái phiếu bảo đảm:
   1. Nhận trái phiếu từ công ty bảo hiểm của quý vị cho số tiền yêu cầu đặt cọc
   2. Liệt kê PG&E là người thụ hưởng duy nhất.
   3. Hoàn thành mẫu Phiếu Bảo đảm (PDF)
   4. Gửi email bản sao của biểu mẫu và phiếu bảo lãnh cho PG&E.
   5. PG&E sẽ thông báo cho quý vị khi mẫu đơn được chấp nhận. Chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị gửi các tài liệu gốc qua đường bưu điện tới:

   Công ty Điện và Khí Thái Bình Dương
   ATTN: Bàn làm việc của Bond
   Hộp P. O. 8329
   Stockton, CA 95208-0010.

   • Yêu cầu tổ chức ngân hàng của quý vị hoàn thành và cho biết rằng tổ chức đó sẽ bảo lãnh đầy đủ bất kỳ hóa đơn nào được gửi để thanh toán mà không có định kiến hoặc nghi ngờ.

   Liên hệ với Bộ phận Tín dụng của chúng tôi để biết mẫu yêu cầu.

   Điều này phải được ký bởi người bảo lãnh chịu mọi trách nhiệm tài chính đối với số tiền được đảm bảo cụ thể trong trường hợp khách hàng không thanh toán hóa đơn kết thúc giao dịch.

   Người bảo lãnh phải là khách hàng thương mại chính thức với:

   • 12 tháng làm việc liên tiếp
   • Không quá hai khoản thanh toán trễ
   • Các hóa đơn trung bình hàng tháng tương đương với ít nhất 50 phần trăm số tiền được đảm bảo.

   Yêu cầu người bảo lãnh của bạn liên hệ với Bộ phận Tín dụng. Chúng ta phải xác minh rằng họ đáp ứng các hướng dẫn trước khi chúng ta gửi cho họ biểu mẫu.

   Bảo hành dịch vụ

   Khi dịch vụ gas hoặc điện của bạn bị gián đoạn hoặc cần sửa chữa, bạn mong đợi một phản hồi hợp lý và kịp thời. Để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp dịch vụ này cho bạn, PG&E đã thực hiện bảo đảm dịch vụ.

   • Đảm bảo dịch vụ của PG&E nêu rõ cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ khách hàng nhanh chóng cho khách hàng của chúng tôi.

    

   biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Những bảo đảm dịch vụ này đã được Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) thông qua.

   Nếu PG&E không đáp ứng thời gian hẹn đã thỏa thuận được thiết lập trong khi liên hệ với Tổng đài của chúng tôi, chúng tôi ghi có vào tài khoản của quý vị $30. 

    

   Sau đây là những trường hợp không áp dụng Bảo đảm 1:

   • Khi khách hàng đặt lịch hẹn trong ngày

   • Khi một nhân viên dịch vụ bỏ lỡ cuộc hẹn để ứng phó với trường hợp khẩn cấp ngay lập tức

   • Các cuộc hẹn ánh sáng thí điểm về khí từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 1

   • Trường hợp không có quyền truy cập vào vị trí của khách hàng hoặc khách hàng chưa sẵn sàng phục vụ

   • Trong trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng và/hoặc điều kiện bão

   • PG&E sẽ điều tra các tình huống không khẩn cấp (kiểm tra đồng hồ đo) và thông báo kết quả cho khách hàng trong vòng bảy ngày kể từ khi khách hàng yêu cầu.
   • Các cuộc hẹn làm thủ tục từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12 hàng năm sẽ được lên lịch trong vòng 10 ngày làm việc.
   • Nếu cần kiểm tra đồng hồ đo ngoài cơ sở, PG&E sẽ cung cấp kết quả cho khách hàng trong vòng 30 ngày.
   • Nếu cần truy cập vào vị trí của khách hàng, thì cần phải có một cuộc hẹn.

   Việc không đáp ứng bảo đảm dịch vụ sẽ dẫn đến khoản tín dụng $30 vào tài khoản của khách hàng.

   • Tín dụng tự động vào tài khoản của khách hàng sẽ chỉ áp dụng nếu PG&E bỏ lỡ ngày hẹn theo lịch.
   • Nếu cuộc hẹn được lên lịch sau năm ngày làm việc, khách hàng phải thông báo cho PG&E để nhận được tín dụng.
   • Nếu hồ sơ của PG&E cho thấy việc lên lịch như vậy là theo yêu cầu của khách hàng, tín dụng sẽ không được áp dụng. 

   Sau đây là những trường hợp không áp dụng Bảo đảm 2:

   • Các đơn hàng do công ty tạo ra

   • Trường hợp có vấn đề truy cập

   • Khi nhân viên dịch vụ được yêu cầu ứng phó với tình huống khẩn cấp ngay lập tức

   • Trong trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng và/hoặc điều kiện bão

   Bảo đảm Dịch vụ Khẩn cấp hiện không có hiệu lực.

   PG&E sẽ quyết định hành động để giải quyết khiếu nại. Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng trong vòng ba ngày làm việc. PG&E sẽ thông báo giải pháp khiếu nại cho khách hàng trong:

   • 10 ngày làm việc
   • 30 ngày làm việc khi cần kiểm tra đồng hồ đo ngoài cơ sở hoặc yêu cầu kiểm tra tại nhà tại cơ sở

   Việc không đáp ứng bảo đảm dịch vụ sẽ dẫn đến khoản tín dụng $30 vào tài khoản của khách hàng. 

   Sau đây là những trường hợp không áp dụng Bảo đảm 4:

   • Chỉ áp dụng cho các khiếu nại được chuyển đến PG&E từ Chi nhánh Phụ trách Tiêu dùng (CAB) của Ủy ban Tiện ích Công cộng California 

   • Khi giải pháp bao gồm kết quả đang chờ xử lý, kết quả này sẽ xuất hiện sau thời hạn bảo đảm (ví dụ: điều chỉnh hóa đơn sẽ được phản ánh trên hóa đơn trong tương lai)

   • Khi khách hàng yêu cầu các hành động bổ sung (ví dụ: đọc lại hoặc kiểm tra đồng hồ đo, lên lịch các cuộc hẹn với khách hàng) để giải quyết khiếu nại

   • Trong trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng và/hoặc điều kiện bão

   Nếu PG&E không đáp ứng ngày đã thỏa thuận để lắp đặt đồng hồ đo dịch vụ mới và các tiện ích dịch vụ, chúng tôi sẽ tự động ghi có vào tài khoản của quý vị $50. 

    

   Sau đây là những trường hợp không áp dụng Bảo đảm 5:

   • Nhiều (10 hoặc nhiều hơn) bộ đồng hồ đo khí và điện và các dịch vụ cho một nhà thầu

   • Lắp đặt đồng hồ đo khi khách hàng không yêu cầu bật dịch vụ

   • Khi khách hàng không thể tiếp cận địa điểm hoặc thiết bị của khách hàng chưa sẵn sàng (ví dụ: thành phố chưa kiểm tra công việc) để lắp đặt đồng hồ đo

   • Khi một nhân viên dịch vụ bỏ lỡ cuộc hẹn do cần phải ứng phó với trường hợp khẩn cấp ngay lập tức

   • Trong trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng và/hoặc điều kiện bão

   PG&E sẽ phản hồi các cuộc gọi của khách hàng báo cáo gián đoạn dịch vụ điện trong vòng bốn giờ bằng cách:

   • Phục hồi dịch vụ; hoặc
   • Thông báo cho khách hàng, theo yêu cầu, khi dự kiến khôi phục dịch vụ; hoặc
   • Ghi có vào tài khoản của bạn $30

    

   Sau đây là những trường hợp không áp dụng Bảo đảm 6:

   • Khi không thể tiếp cận khu vực hoặc địa điểm của khách hàng

   • Khi khách hàng chọn không được thông báo về những thay đổi trong thời gian khôi phục dịch vụ dự kiến

   • Trong trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng và/hoặc điều kiện bão

   Nếu PG&E không khôi phục dịch vụ điện trong vòng 24 giờ, chúng tôi sẽ ghi có vào tài khoản của quý vị $30 cho mỗi khoảng thời gian 24 giờ mà quý vị không có dịch vụ. Điều này không áp dụng nếu nguyên nhân của sự cố mất điện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

    

   Sau đây là những trường hợp không áp dụng Bảo đảm 7:

   • Gián đoạn dịch vụ theo kế hoạch

   • Khi không thể tiếp cận khu vực hoặc địa điểm của khách hàng

   • Trong trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng và/hoặc điều kiện bão

   Nếu PG&E không phát hành hóa đơn khởi đầu chính xác cho tài khoản khách hàng mới trong vòng 60 ngày kể từ ngày bắt đầu dịch vụ, chúng tôi sẽ ghi có tài khoản của bạn là $30. 

    

   Sau đây là những trường hợp không áp dụng Bảo đảm 8:

   • Thiết lập lại dịch vụ sau khi cắt điện do không thanh toán
   • Khi không thể tiếp cận khu vực hoặc địa điểm của khách hàng vào ngày được yêu cầu
   • Khi khách hàng không yêu cầu dịch vụ kịp thời, nhưng chỉ sau khi sử dụng nơi cư trú mới, tạo hóa đơn hồi tố
   • Các trường hợp trộm cắp thư hoặc rõ ràng là phía Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ không giao đúng hạn hóa đơn đầu tiên. PG&E phải có tài liệu chứng minh rằng thông báo đã được gửi kịp thời.
   • Khi khách hàng cung cấp thông tin không chính xác tại thời điểm yêu cầu khởi tạo dịch vụ
   • Bất kỳ sự kiện thảm họa lớn nào gây gián đoạn vận chuyển hoặc liên lạc trong lãnh thổ dịch vụ của PG&E. Ví dụ:
    • Động đất Loma Prieta năm 1989
    • Cơn bão lửa Oakland Hills 1991
    • Đám cháy CZU Lightning Complex 2020

    

    

   PG&E sẽ thông báo trước ít nhất ba ngày về việc gián đoạn dịch vụ theo kế hoạch.

   • Việc không đáp ứng bảo đảm dịch vụ sẽ dẫn đến khoản tín dụng $30 vào tài khoản của khách hàng.
   • Bảo đảm này sẽ yêu cầu một cuộc gọi của khách hàng và điều tra của PG&E để xác định xem PG&E có cam kết thông báo cho khách hàng 72 giờ trước khi bị gián đoạn theo kế hoạch hay không
   • Khách hàng được thông báo về việc gián đoạn dịch vụ theo kế hoạch trước 72 giờ có thể khiến dịch vụ của họ bị gián đoạn nhiều lần vào (các) ngày.

    

   Sau đây là những trường hợp không áp dụng Bảo đảm 9:

   • Nếu gián đoạn theo kế hoạch bị hủy do các cam kết và trường hợp khẩn cấp khác
   • Khách hàng cung cấp số điện thoại, địa chỉ gửi thư không chính xác hoặc nếu không có quyền truy cập vào vị trí của khách hàng
   • Thỏa thuận dịch vụ không được thiết lập trong hệ thống thông tin khách hàng của PG&E
   • Nếu một cảnh báo được gửi cho khách hàng trong hồ sơ, nhưng khách hàng không thông báo cho người thuê
   • Nếu khách hàng đồng ý ngừng hoạt động mà không thông báo trước ba ngày (PG&E sẽ ghi lại ngày và giờ thảo luận đó)
   • Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ không gửi cảnh báo kịp thời và PG&E có tài liệu chứng minh rằng thông báo đã được gửi kịp thời (Chủ nhật và ngày lễ bị loại trừ vì mục đích thông báo qua thư của Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ).
   • Gián đoạn khẩn cấp, bao gồm:
    • Lỗi thiết bị
    • Lỗi thiết bị nổi bật
    • Điều kiện điện áp cao/thấp
    • Tình trạng quá tải
    • Loại bỏ mối nguy hiểm khỏi các cơ sở của PG&E
    • Các điều kiện có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của công chúng/nhân viên
    • Cánh tay/cột chéo bị bỏng
    • Tai nạn cọc xe
    • Đường dây điện bị ngắt 
   • Trong trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng và/hoặc điều kiện bão

   Khách hàng bị ảnh hưởng sẽ đủ điều kiện được điều chỉnh tín dụng $100 nếu PG&E chấm dứt dịch vụ do nhầm lẫn. Các tình huống sau đây đủ điều kiện cho Bảo hành 10 — Chấm dứt Dịch vụ do Lỗi:

   • Gián đoạn dịch vụ do lỗi trong quy trình lập hóa đơn hoặc đọc đồng hồ đo của PG&E khi khách hàng đã thiết lập dịch vụ với PG&E hoặc đã thực hiện tất cả các bước cần thiết để thiết lập dịch vụ với PG&E. 

   • Gián đoạn dịch vụ do không thanh toán hóa đơn năng lượng xảy ra sau 8 giờ sáng, khi khách hàng thực hiện thanh toán đầy đủ hoặc sắp xếp thanh toán vào ngày hôm trước.

    

   Sau đây là những trường hợp không áp dụng Bảo đảm 10:

   • Gián đoạn dịch vụ để đảm bảo an toàn cho khách hàng

   • Gián đoạn dịch vụ do các sự kiện thảm khốc

   • Gián đoạn dịch vụ kéo dài dưới một giờ

   • Gián đoạn dịch vụ để sửa chữa hoặc thay thế các cơ sở điện và/hoặc khí đốt của PG&E

   • Gián đoạn dịch vụ để chẩn đoán khả năng chuyển đổi khí và/hoặc đồng hồ đo điện

   • Gián đoạn dịch vụ do khách hàng từ chối quyền tiếp cận của PG&E vào các cơ sở dịch vụ của PG&E, bao gồm đồng hồ đo khí đốt và/hoặc điện

   • Gián đoạn dịch vụ xảy ra sau 8 giờ sáng cùng ngày với thanh toán, khi khách hàng bị ngắt kết nối dịch vụ do không thanh toán hóa đơn năng lượng

   • Gián đoạn dịch vụ khi PG&E không có hồ sơ khách hàng tại địa chỉ dịch vụ

    

   Câu hỏi thường gặp

   Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về bảo đảm dịch vụ.

   Các bảo đảm dịch vụ đã được thông qua như một phần của các trường hợp tỷ lệ chung năm 1999 và 2003 của Công ty Khí và Điện Thái Bình Dương, đã được Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) phê duyệt.

   Các khoản thanh toán cho việc không đáp ứng bảo đảm dịch vụ được tài trợ bởi các cổ đông của Pacific Gas and Electric Company.

   Không, với rất ít ngoại lệ.

   • Hệ thống của chúng tôi được thiết lập để tự động xác định các trường hợp chúng tôi không đáp ứng bất kỳ bảo đảm dịch vụ nào trong bảy bảo đảm dịch vụ và ghi có vào tài khoản của bạn.
   • Xem các điều khoản và điều kiện của bảo đảm dịch vụ để biết thêm chi tiết.

   Khách hàng đến hạn nhận tín dụng sẽ nhìn thấy tín dụng trên hóa đơn của họ trong khoảng hai tháng.

   Nếu quý vị đến hạn nhận tín dụng bảo đảm dịch vụ, tín dụng đó sẽ xuất hiện dưới dạng "điều chỉnh" tín dụng trên hóa đơn hàng tháng trong tương lai của quý vị.

   Hãy gọi cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo 1-877-660-6789.

   Community Choice Aggregation (CCA)

   • PG&E hợp tác với từng CCA trong khu vực dịch vụ của chúng tôi để cung cấp điện thông qua hệ thống truyền tải và phân phối của chúng tôi.
   • Chúng tôi xử lý các yêu cầu dịch vụ cho từng đối tác CCA của chúng tôi.

   Thông tin thêm về các dịch vụ của PG&E

   Nhận quyền truy cập một lần

   Truy cập một bộ hạn chế các nhiệm vụ tài khoản PG&E, bao gồm thực hiện thanh toán trực tuyến.

   Dịch vụ hóa đơn công viên nhà di động

   Chủ sở hữu công viên nhà di động với đồng hồ đo chính do PG&E sở hữu có thể đăng ký dịch vụ tính hóa đơn của chúng tôi.

   Tìm dịch vụ hỗ trợ

   Nhận hỗ trợ cho những khách hàng:

   • Bị điếc
   • Khó nghe
   • Bị khiếm thị
   • Bị khuyết tật về lời nói