Cảnh báo khẩn cấp

Lên lịch hẹn

Quản lý dịch vụ gas và điện của bạn. Lên lịch hẹn cho các thiết bị gia dụng.

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Bắt đầu hoặc ngừng dịch vụ cung cấp cho nhà

  Bạn đang chuyển đến hoặc ra khỏi nơi cư trú? Hãy sử dụng yêu cầu dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

  Bắt đầu hoặc ngừng dịch vụ cung cấp cho cơ sở kinh doanh

  Bạn đang chuyển doanh nghiệp của mình? Sử dụng yêu cầu dịch vụ trực tuyến của chúng tôi để thay đổi dịch vụ của bạn.

  Lên lịch một cuộc hẹn thử nghiệm ánh sáng

  Bạn có cần chúng tôi tắt hoặc bật lại đèn thí điểm thiết bị một cách an toàn không?

  Bắt đầu các dịch vụ điện với Community Choice Aggregation (CCA)

  Các thành phố và hạt có thể mua hoặc tạo ra điện từ CCA cho cư dân và doanh nghiệp trong cộng đồng của họ.

  Đảm bảo dịch vụ của PG&E

  Hiểu cách chúng ta quản lý mọi thứ—từ các cuộc hẹn bị lỡ đến các trường hợp khẩn cấp.

  Dịch vụ xây dựng và cải tạo nhà ở

  Thông tin thêm về các dịch vụ của PG&E

  Truy cập một lần

  Truy cập một bộ dịch vụ PG&E hạn chế, bao gồm cả việc thanh toán trực tuyến. Không yêu cầu tên người dùng hoặc mật khẩu.

  Dịch vụ hóa đơn công viên nhà di động

  Bạn có phải là chủ sở hữu của một công viên nhà di động với đồng hồ đo chính do PG&E sở hữu không? Đăng ký dịch vụ tính hóa đơn của chúng tôi.

  Tìm dịch vụ hỗ trợ

  Nhận hỗ trợ cho người khiếm thính, khiếm thính, khách hàng khiếm thị và khách hàng bị khuyết tật về ngôn ngữ.