Cảnh báo khẩn cấp

Truy cập một lần

Tiếp cận một bộ dịch vụ hạn chế. Không cần tên người dùng hoặc mật khẩu.

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

Truy cập một lần là gì?

Quyền truy cập một lần cung cấp quyền truy cập vào một bộ dịch vụ hạn chế, bao gồm cả việc thanh toán trực tuyến. 

 

Không cần tên người dùng hoặc mật khẩu. Tuy nhiên, quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin khác, chẳng hạn như:

 • Họ của quý vị
 • Mã ZIP của quý vị
 • Bốn chữ số cuối trong số An sinh Xã hội của quý vị
 • Số đồng hồ đo của quý vị

Chúng tôi khuyên bạn nên tạo một tài khoản trực tuyến để truy cập vào tất cả các tính năng của tài khoản. Nếu bạn không muốn đăng nhập, hãy sử dụng quyền truy cập một lần vào:

 • Thực hiện thanh toán
 • Quản lý kế hoạch mức giá của quý vị
 • Bắt đầu dịch vụ

Bạn có thể làm gì với quyền truy cập một lần?

Xem và thanh toán hóa đơn của quý vị (áp dụng phí tiện lợi $1,35)

 • Nhận trợ giúp thanh toán hóa đơn của quý vị:
  • Gia hạn ngày đến hạn của bạn bằng cách sắp xếp thanh toán
  • Đăng ký các chương trình hỗ trợ tài chính như California Alternate Rates for Energy (CARE) và Family Electric Rate Assistance (FERA)

Cập nhật thông tin liên hệ của bạn hoặc đặt các tùy chọn sau:

 • Cảnh báo mất điện
 • Cảnh báo năng lượng
 • Nhắc nhở sắp xếp thanh toán
 • Nhắc nhở thăm khám dịch vụ

Quản lý chương trình giá điện của quý vị:

 • Xem xét so sánh chi phí song song của tất cả các chương trình giá đủ điều kiện
 • Chọn chương trình giá điện tốt nhất cho quý vị

Sử dụng truy cập một lần

Bạn không thể làm gì với quyền truy cập một lần?

Các tính năng này yêu cầu đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu:

 • Xem lịch sử thanh toán và lập hóa đơn trước đây
 • Thiết lập thanh toán định kỳ
 • Theo dõi hoặc phân tích việc sử dụng của bạn

Bạn cũng phải đăng nhập vào tài khoản của mình để thiết lập một số tùy chọn nhất định, chẳng hạn như lập hóa đơn không cần giấy tờ, thông báo thanh toán và thông báo thanh toán theo lịch.

Thêm nhiều cách để quản lý tài khoản của bạn

Nhận thông báo về năng lượng

Kiểm soát hóa đơn năng lượng của bạn bằng các cảnh báo năng lượng.

Dịch vụ hóa đơn công viên nhà di động

Bạn có phải là chủ sở hữu của một công viên nhà di động với đồng hồ đo chính do PG&E sở hữu không? Đăng ký dịch vụ tính hóa đơn của chúng tôi.

Người thuê nhà có lắp đặt công tơ phụ

Tìm hiểu về cách thức hoạt động của đồng hồ đo phụ, cách thanh toán phí gas và điện năng của bạn và nhiều hơn nữa.