Cảnh báo khẩn cấp

Hợp tác kinh doanh với PG&E

Thông tin và nguồn lực để hợp tác với PG&E và khách hàng của chúng tôi

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Chương trình mua hàng

  Mua các mặt hàng và tài sản từ PG&E.

  Mời chào

  Tìm hiểu các lời mời tham gia các chương trình sử dụng năng lượng hiệu quả của bên thứ ba. Tìm gói thầu và lịch chào mời.

  Cổng Bản đồ Sử dụng Chung (JUMP)

  Đăng nhập hoặc đăng ký Cổng Bản đồ Sử dụng Chung (JUMP).

  Liên minh Chuyên gia Thương mại

  Nếu bạn bán, lắp đặt hoặc cung cấp dịch vụ, Liên minh Chuyên gia Thương mại (TPA hoặc Trade Pro) có thể giúp bạn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.

  Nhà bán buôn

  Tìm hiểu về việc mua năng lượng và công suất điện bán buôn.

  Mua sắm điện

  Tìm hiểu về các chương trình và tin tức dành cho các nhà sản xuất điện độc lập.

  Nguồn cung cấp khí chính

  Tìm hiểu cách chúng tôi mua và bán khí tự nhiên cho khách hàng dân cư và thương mại nhỏ

  Giá cho Cơ sở Đủ điều kiện & Cơ sở Nhiệt & Điện Kết hợp Đủ điều kiện

  Nhận giá cho các Cơ sở Đủ điều kiện và các cơ sở Nhiệt và Điện Kết hợp

  Báo cáo nửa năm về đồng phát điện & sản xuất điện nhỏ

  Xem xét báo cáo hàng năm của PG&E

  Nhiên liệu điện

  Khám phá cách PG&E quản lý rủi ro cung cấp khí đốt và giá cho danh mục đầu tư điện của PG&E.

  Lập kế hoạch Nguồn lực Tích hợp

  Tìm hiểu thêm về Cung cấp Khí Điện

  Kết nối các nguồn điện tái tạo

  Thông tin thêm về việc hợp tác kinh doanh với PG&E

  Cổng thông tin dữ liệu Lập kế hoạch Nguồn lực Phân phối

  Khám phá dữ liệu và bản đồ Lập kế hoạch Nguồn lực Phân tán (DRP).

  Thuế quan

  Nhận lịch biểu giá gas và điện hiện tại. Tìm các quy tắc và mẫu tuyên bố sơ bộ.

  Chia sẻ dữ liệu năng lượng của bạn

  Cho phép các bên thứ ba được ủy quyền truy cập vào thông tin sử dụng năng lượng và các dữ liệu khác của bạn.