Cảnh báo khẩn cấp

Mua bán buôn điện

Mua năng lượng và công suất điện bán buôn

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Mời chào

  Mời chào bán năng lượng RPS theo gói năm 2024 (Lời mời chào REC)

  PG&E đang tiến hành chào bán RPS theo gói PCC 1 – năng lượng đủ điều kiện và REC được tạo ra vào năm 2024 theo xác nhận.

  Danh mục Nội dung Danh mục Đầu tư Ngắn hạn 2024 Hạng mục 3 (“PCC 3”) RFO Tín dụng Năng lượng Tái tạo (“REC”)

  Mua REC PCC 3 đủ điều kiện RPS ngắn hạn.

  RFO Cộng đồng Ưu tú Mùa đông 2023 ("DAC")

  Mua năng lượng từ các nguồn năng lượng mặt trời mới nằm trong các Cộng đồng Ưu tú.

  Mời chào lựa chọn năng lượng mặt trời mùa thu 2023 của PG&E

  Mua tài nguyên năng lượng mặt trời từ 0,5 đến 20 MW. 

  RFO Lựa chọn Tái tạo Khu vực Mùa thu 2023

  Mua các tài nguyên đủ điều kiện RPS được cộng đồng hỗ trợ trong phạm vi từ 0,5 đến 20 MW.

  Tiêu chuẩn Danh mục Năng lượng tái tạo 2023

  PG&E đang phát hành Yêu cầu Cung cấp Tiêu chuẩn Danh mục Năng lượng Tái tạo (RPS) (RFO) để đáp ứng yêu cầu tuân thủ RPS 60% của Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC).

  RFO Khung hoãn đầu tư phân phối (DIDF) Mùa thu 2023

  PG&E tìm cách mua khoảng 20 MW DER để trì hoãn nâng cấp phân phối.

  RFI Điều chỉnh độ chênh lệch sạc điện năm 2023 (PCIA)

  PCIA RFI nhằm mục đích thu hút sự quan tâm đến việc chuyển giao, chấm dứt và sửa đổi hợp đồng để giảm nguồn lực dư thừa và/hoặc không kinh tế trong danh mục RPS của PG&E.

  RFO Cộng đồng Ưu tú Mùa hè 2023 ("DAC")

  Mua năng lượng từ các nguồn năng lượng mặt trời mới nằm trong các Cộng đồng Ưu tú.

  Mời chào lựa chọn năng lượng mặt trời PG&E mùa xuân 2023

  Mua tài nguyên năng lượng mặt trời từ 0,5 đến 20 MW.

  RFO Lựa chọn tái tạo khu vực PG&E mùa xuân 2023 ("RRC")

  Mua các tài nguyên đủ điều kiện RPS được cộng đồng hỗ trợ trong phạm vi từ 0,5 đến 20 MW.

  Đề xuất thị trường dài hạn PCIA RPS 2023

  PG&E đang cung cấp năng lượng và/hoặc Tín dụng Năng lượng Tái tạo (Re Renewable Portfolio Standard, RPS) còn lại từ các hợp đồng có thời hạn hơn 10 năm kể từ ngày bắt đầu giao hàng theo tiêu chuẩn RPS đủ điều kiện PCIA của PG&E vẫn tuân theo quy trình Phân bổ Tự nguyện của PG&E.

  RFO Độ tin cậy Trung hạn - Giai đoạn 3

  PG&E tìm kiếm các nguồn lực để cung cấp năng lực đủ điều kiện ròng (NQC) cấp hệ thống. Tất cả các nguồn lực sẽ được coi là tăng dần trong việc tính vào trách nhiệm mua sắm của PG&E.

  Đề xuất thị trường ngắn hạn PCIA RPS 2023

  PG&E đang cung cấp năng lượng và/hoặc Tín dụng Năng lượng Tái tạo (Renewable Portfolio Standard, RPS) tiêu chuẩn danh mục đầu tư tái tạo ( Renewable Energy Credits, REC) còn lại từ các hợp đồng có thời hạn dưới 10 năm kể từ ngày bắt đầu giao hàng theo chương trình chào bán trên thị trường trong RPS đủ điều kiện PCIA của PG&E vẫn tuân theo quy trình Phân bổ Tự nguyện của PG&E.

  Thí điểm DIDF SOC 2022

  Thí điểm Hợp đồng Đề xuất Tiêu chuẩn Khung hoãn Đầu tư Phân phối (DIDF) năm 2022 (SOC)

   

  Mua các DER trước khi phân phối để trì hoãn việc nâng cấp phân phối.

  RFO Độ tin cậy Trung hạn - Giai đoạn 2

  PG&E tìm kiếm các nguồn lực để cung cấp năng lực đủ điều kiện ròng (NQC) cấp hệ thống. Tất cả các nguồn lực sẽ được coi là tăng dần trong việc tính vào trách nhiệm mua sắm của PG&E.

  Thí điểm Hợp tác DIDF

  Chương trình thí điểm Hợp tác DIDF là chương trình thí điểm thuế quan hoãn phân phối kéo dài 5 năm được thiết kế để mua các DER phía sau đồng hồ để tránh hoặc trì hoãn các khoản đầu tư phân phối tiện ích.

  Biểu phí nạp liệu tái tạo

  Thay đổi, lên đến 3 MW. Thông tin thêm về các trang được liên kết.

  Biểu phí nạp liệu ReMAT (Hóa đơn Thượng viện 32)

  Thay đổi, lên đến 3 MW. Thông tin thêm về các trang được liên kết.

   

  Biểu thuế điều chỉnh thị trường năng lượng sinh học (Hóa đơn Thượng viện 1122)

  Thay đổi, lên đến 3 MW. Thông tin thêm về các trang được liên kết. Cập nhật ngày 04-08-2015.

  Lựa chọn Tái tạo Khu vực (Tăng cường Tái tạo Cộng đồng)

  0,5 đến 20 MW. Cập nhật ngày 1-02-2024.

  Chương trình Lựa chọn Năng lượng Mặt trời của PG&E (Chương trình Năng lượng Tái tạo Chung Thuế Xanh của PG&E)

  Thay đổi, dao động từ 0,5-20 MW.

  Giới thiệu về bộ phận Mua sắm điện bán buôn của PG&E

   

  Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, PG&E mua năng lượng điện và công suất bán buôn từ các máy phát điện và nhà cung cấp. PG&E định kỳ tiến hành Mời chào/Yêu cầu Cung cấp (RFO) đối với điện thông thường và điện tái tạo.

   

  • Thông tin về bộ phận Mua sắm Điện Bán buôn và RFO của PG&E sẽ được đăng trên trang web này.
  • Khi PG&E tiến hành một Lôi kéo/RFO cụ thể để mua năng lượng và/hoặc công suất mới, RFO sẽ được thông báo qua email cho các nhà thầu tiềm năng và được đăng dưới đây.

  Bạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối RFO của PG&E không?

  Nhận thông báo về Yêu cầu Cung cấp (RFO) của PG&E và/hoặc các thông tin khác liên quan đến chương trình.

  Truy cập các nguồn lực để trở thành nhà cung cấp nguồn

  Danh sách kiểm tra sự sẵn sàng của Diverse Business Enterprise ("DBE") (PDF)

  Filename
  DBE-Readiness-Checklist-PGE.pdf
  Size
  265 KB
  Format
  application/pdf
  tải xuống

  Hợp đồng mua bán điện tổng thể (DOCX)

  Tờ bìa EEI

  Filename
  EEI_Cover_Sheet_20151116.docx
  Size
  55 KB
  Format
  application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  tải xuống

  Đoạn 10 của phụ lục đối chiếu của thỏa thuận mua bán điện chính EEI (DOCX)

  Filename
  EEI_Paragraph_10_Collateral_Annex_20151116.docx
  Size
  55 KB
  Format
  application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  tải xuống

  Tài liệu giới thiệu về Doanh Nghiệp Kinh Doanh Đa Dạng (PDF)

  Mua sắm Năng lượng Đa dạng Nhà cung cấp

  Filename
  DBE-Brochure.pdf
  Size
  553 KB
  Format
  application/pdf
  tải xuống

  Biết về nguồn cung cấp năng lượng

  Các cuộc họp của Nhóm Đánh giá Mua sắm (PRG) không mở cửa cho công chúng và chỉ mở cửa cho các thành viên của PRG.

  Trong Quyết định 07-12-052, Ủy ban Tiện ích Công cộng California đã chỉ thị cho Cơ sở Tiện ích Nhà đầu tư California (IOU) thiết lập lịch dựa trên web cung cấp thông tin về các cuộc họp của Nhóm Đánh giá Mua sắm và các hoạt động chào mời theo kế hoạch.

  Tìm hiểu về Nhóm Đánh giá Mua sắm

  Mời chào CPE Hiện tại

  2024 CPE RA RFO Địa phương

  Mua RA địa phương hoặc có được các cam kết tự hiển thị cho RA địa phương từ các nguồn lực nằm trong các khu vực công suất địa phương trong khu vực dịch vụ phân phối điện của PG&E.

  2023 CPE RA RFO Địa phương

  Mua RA địa phương hoặc có được các cam kết tự hiển thị cho RA địa phương từ các nguồn lực nằm trong các khu vực công suất địa phương trong khu vực dịch vụ phân phối điện của PG&E.

  Giới thiệu về Tổ chức Mua sắm Trung tâm (CPE) của PG&E

   

  Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) đã ban hànhQuyết định ("D.") 20-06-002("Quyết định CPE") có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2020, xác định PG&E là CPE cho khu vực dịch vụ phân phối điện của mình. Bắt đầu từ năm 2021, PG&E được yêu cầu mua hoặc có được các cam kết tự thể hiện về năng lực đáp ứng yêu cầu về tính đầy đủ nguồn lực địa phương (RA) trong nhiều năm tới trong 3 năm thay mặt cho tất cả các thực thể phục vụ tải trọng theo luật định của CPUC (CPUC LSE) trong khu vực dịch vụ phân phối điện của mình bắt đầu từ năm tuân thủ 2023.

   

  PG&E thực hiện chức năng CPE của mình (PG&E CPE) sẽ định kỳ thực hiện các yêu cầu/Yêu cầu Cung cấp (RFO) để mua hoặc có được các cam kết tự thể hiện cho RA địa phương từ các nguồn lực trong khu vực năng lực địa phương trong khu vực dịch vụ phân phối điện của PG&E để giảm và/hoặc đáp ứng các nghĩa vụ mua sắm RA địa phương theo Quyết định CPE,D.20-12-006, Quyết định Cơ chế Bồi thường Yêu cầu Giảm Công suất Địa phương ("Quyết định RCM của LCR"), và D.22-03-034(“Quyết định Giai đoạn 1 RA OIR”).

   

  Thông tin về chào mời/RFO của PG&E CPE sẽ được đăng trên trang web này và được tham khảo bên dưới. Khi PG&E CPE tiến hành chào mời/RFO trong chức năng CPE của mình, nó sẽ được thông báo qua email cho những người tham gia tiềm năng và được đăng dưới đây.

  • Để nhận thông báo về các yêu cầu/RFO của PG&E CPE và được thêm vào Danh sách Phân phối của PG&E CPE, hãy đăng ký qua liên kết ở cuối trang web này.

   

  Mời chào/RFO do PG&E thực hiện với vai trò là CPE hoàn toàn riêng biệt và khác biệt với việc mua sắm của PG&E thay mặt cho các khách hàng dịch vụ điện đi kèm.

   

  Quyết định CPE cho phép PG&E, thay mặt cho các khách hàng dịch vụ điện đi kèm của mình, tham gia (Người tham gia PG&E) vào các cuộc chào mời/RFO do PG&E CPE ban hành theo cách tương tự như tất cả các LSE CPUC khác và đưa ra các yêu cầu cụ thể về cách Người tham gia PG&E phải tham gia vào các cuộc chào mời/ RFO CPE của PG&E.

   

  Phù hợp với Quyết định CPE, PG&E CPE đã xây dựng một quy tắc trung lập cạnh tranh, được thông qua trong Quyết định RCM của LCR và một bộ quy tắc ứng xử nghiêm ngặt, được phát triển thông qua tham vấn với Nhóm Đánh giá Mua sắm Cơ chế Phân bổ Chi phí ("CAM PRG"), một Người đánh giá Độc lập ("IE"), và Bộ phận Năng lượng của CPUC, để ngăn chặn việc chia sẻ thông tin bí mật, nhạy cảm trên thị trường mà PG&E CPE nhận được từ các bên thứ ba như một phần của lời mời chào/RFO của mình. Tương tự như vậy, tất cả các chào mời/RFO do PG&E CPE thực hiện sẽ được tiến hành với sự tham vấn của CAM PRG và IE.

  Yêu cầu được thêm vào danh sách phân phối CPE của PG&E

  Đối với những người muốn nhận thông báo về các lời mời chào / RFO của PG&E CPE và/hoặc thông tin khác liên quan đến chương trình, hãy hoàn thành Mẫu Danh sách Phân phối CPE .

  biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Thông báo thị trường CPE của PG&E và các email khác được lưu hành đến nhiều đối tượng đôi khi có thể bị nhầm lẫn với thư rác. Kiểm tra các thư mục “Spam” hoặc “Junk” của bạn để biết các email có chứa “PG&E” trong dòng tiêu đề có thể đã bỏ qua hộp thư đến của bạn do nhầm lẫn.

  Trách nhiệm của chuỗi cung ứng

   

  PG&E cam kết chịu trách nhiệm về chuỗi cung ứng, bao gồm sự đa dạng của nhà cung cấp, tính bền vững và các thực hành về chuỗi cung ứng có đạo đức.

   

  Chương trình Đa dạng Nhà cung cấp, ra mắt vào năm 1981, nhằm mục đích cung cấp cho các nhà cung cấp đa dạng các cơ hội kinh tế để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho PG&E. Chương trình Bền vững Nhà cung cấp, được khởi động vào năm 2007, khuyến khích trách nhiệm, sự xuất sắc và đổi mới của nhà cung cấp.

   

  Thúc đẩy chuỗi cung ứng có đạo đức có nghĩa là sức khỏe và an toàn, các vấn đề lao động, nhân quyền, ứng xử kinh doanh có đạo đức và xung đột lợi ích là những cân nhắc quan trọng trong việc lựa chọn nhà cung cấp.

   

  PG&E sẽ xác định một đề nghị sẽ hỗ trợ PG&E như thế nào trong việc đạt được các mục tiêu trách nhiệm chuỗi cung ứng trên toàn doanh nghiệp.

   

  Theo chính sách của PG&E, các Doanh nghiệp Kinh doanh Đa dạng (“DBE”) như Doanh nghiệp Kinh doanh dành cho Phụ nữ, Người thiểu số và Dịch vụ dành cho Cựu chiến binh bị Khuyết tật (“WMDVBE”) và Doanh nghiệp Kinh doanh do Đồng tính nữ, Đồng tính nam, lưỡng tính và Người chuyển giới (“LGBT”) sẽ có cơ hội tối đa có thể tham gia thực hiện Thỏa thuận do Chào mời này.

   

  PG&E khuyến khích Người tham gia thực hiện chính sách của PG&E và đóng góp vào mục tiêu đa dạng nhà cung cấp của PG&E.

   

  Nếu Người tham gia được chọn và Thỏa thuận được đàm phán, Thỏa thuận sẽ bao gồm yêu cầu nỗ lực thiện chí để đáp ứng mục tiêu đa dạng nhà cung cấp đã ký hợp đồng và (các) nhà thầu sẽ báo cáo thành công các khoản thanh toán cho DBE để hỗ trợ dự án theo yêu cầu nhưng không ít hơn hàng năm.

   

   

  Định nghĩa

   

  Các doanh nghiệp đủ điều kiện được chứng nhận là do phụ nữ làm chủ, do người thiểu số làm chủ hoặc cả hai theo định nghĩa củaLệnh Chung 156 (PDF).

   

  "Phụ nữ sở hữu" là một doanh nghiệp có ít nhất 51% vốn sở hữu của một hoặc nhiều phụ nữ, và có quản lý và hoạt động kinh doanh hàng ngày được kiểm soát bởi một hoặc nhiều phụ nữ.

   

  "Sở hữu bởi nhóm thiểu số" là một doanh nghiệp có ít nhất 51% vốn sở hữu thuộc một hoặc nhiều cá nhân thiểu số, và có quản lý và hoạt động hàng ngày được kiểm soát bởi một hoặc nhiều cá nhân thiểu số. Các nhóm thiểu số được công nhận bao gồm người Mỹ gốc Á, người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Tây Ban Nha và người Mỹ bản địa, trong số những người khác.

   

  "Đồng tính nữ, Đồng tính nam, lưỡng tính và Chuyển giới sở hữu" là một doanh nghiệp kinh doanh có ít nhất 51% vốn sở hữu của Đồng tính nữ, Đồng tính nam, lưỡng tính, Doanh nghiệp Chuyển giới (LGBTE), hoặc, trong trường hợp bất kỳ doanh nghiệp công nào, ít nhất 51% cổ phần thuộc sở hữu của một hoặc nhiều LGBTE và có quản lý và hoạt động kinh doanh hàng ngày được kiểm soát bởi một hoặc nhiều cá nhân đó.

   

   

  Hướng dẫn chứng nhận

   

  Để xin chứng nhận là phụ nữ hoặc doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thiểu số, hãy xem lại hướng dẫn vàứng dụng trên trang web của Ủy ban Tiện ích Công cộng California.

  • Trung tâm Bù trừ cũng chấp nhận chứng nhận kinh doanh phụ nữ và/hoặc người thiểu số từ các cơ quan có tiêu chí xác minh tương đương.

   

  Các công ty tìm kiếm chứng nhận là doanh nghiệp thuộc sở hữu cựu chiến binh bị khuyết tật phải liên hệ vớiBộ Dịch vụ Chung .

   

   

  Trợ năng

   

  Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề tiếp cận kỹ thuật số hoặc khuyết tật nào hoặc bạn muốn cung cấp cho PG&E phản hồi hoặc đề xuất liên quan đến việc tiếp cận đó, hãy gửi email cho nhóm của chúng tôi theo địa chỉsolicitationaccessibility@pge.com.

   

  • Hộp thư này được theo dõi trong giờ làm việc bình thường (M-F; 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều). 
  • Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn trong vòng 2 ngày làm việc.

  Thêm tài nguyên

  Mua sắm điện

  Nhận thông tin về giá cả và chương trình và xem chi tiết về Thỏa Thuận Dàn Xếp

  AB 1613 (Dự luật tháng 9 năm 1613)

  Cho các cơ sở CHP hiệu quả với chứng nhận AB 1613 CEC, lên đến 20 MW. Thông tin thêm về các trang được liên kết.