Cảnh báo khẩn cấp

Dữ liệu & bản đồ Lập kế hoạch Nguồn lực Phân phối (DRP)

Tìm thông tin chi tiết về các địa điểm dự án tiềm năng cho các Nguồn Năng lượng Phân tán (Distributed Energy Resources, DER)

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Phân tích Năng lực Tích hợp và Bản đồ Khung Trì hoãn Đầu tư Phân phối

   

  Các bản đồ Phân tích Năng lực Tích hợp (ICA) và Khung Trì hoãn Đầu tư Phân phối (DIDF) được thiết kế để giúp các nhà thầu và nhà phát triển tìm kiếm thông tin về các địa điểm dự án tiềm năng cho Tài nguyên Năng lượng Phân tán (DER). Các bản đồ bao gồm dung lượng lưu trữ, dữ liệu dự báo, nhu cầu lưới điện và các thông tin khác về lưới điện phân phối của PG&E.

   

  Thông tin trên các bản đồ này mang tính minh họa và có khả năng thay đổi hoặc được sửa đổi theo thời gian. Hệ thống phân phối điện của PG&E rất năng động. Các mạch trên hệ thống phân phối thay đổi vì nhiều lý do khác nhau. Các ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn, nâng cấp mạch, tải mới, DER mới, mạch mới và chuyển mạch theo mùa. Theo thời gian, một địa điểm duy nhất có thể có kết quả khác nhau do những thay đổi này.


  Xem các bản cập nhật mới nhất của Cổng thông tin Dữ liệu DRP

   

  PG&E đã chuyển dữ liệu bản đồ PVRAM sang bản đồ ICA và DIDF. Tất cả dữ liệu đều có sẵn trên các bản đồ này. 

  Truy cập bản đồ ICA

  Bản đồ ICA được thiết kế để giúp các nhà thầu và nhà phát triển tìm các địa điểm dự án tiềm năng cho các DER.

  Truy cập bản đồ DIDF (GNA/DDOR)

  Bản đồ DIDF (GNA/DDOR) hiển thị các giả định và kết quả của quá trình lập kế hoạch phân phối mang lại nhu cầu lưới điện liên quan đến các dịch vụ lưới phân phối.

  Các dự án liên kết với PG&E

  Dữ liệu và bản đồ trên Cổng Truy cập Dữ liệu DRP không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào. Tất cả các liên kết đều phải được xem xét kỹ thuật. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng và chi phí kết nối, và các bản đồ không đảm bảo rằng máy phát điện hoặc tải có thể kết nối tại một địa điểm cụ thể hoặc trong một khung thời gian cụ thể.

  Ngoài ra, các quy trình cấp phép của chính phủ có thể hạn chế tính phù hợp của cơ sở. Các quy trình này được thiết kế để giảm thiểu tác động đến môi trường và sử dụng đất và độc lập với quá trình kết nối của PG&E.

   

  Khách hàng thế hệ

  Nộp đơn đăng ký kết nối thông quaCổng thông tin kết nối để xác định các yêu cầu và chi phí dựa trên vị trí, quy mô và ngày đăng ký của dự án so với các dự án khác trong cùng khu vực.

   

  Phân phối Bán buôn và Khách hàng Xuất khẩu theo Quy tắc 21

  Gửi đơn đăng ký thông qua Dự án của bạn. Khách hàng được khuyến khích sử dụng quy trình Trước khi Đăng ký để nhận được đánh giá kỹ thuật chung về một trang web cụ thể mà không cần cam kết với một ứng dụng dự án hoặc hàng đợi.

  Gửi đơn đăng ký dịch vụ sử dụng Dự án của bạn .

   

  Tải khách hàng yêu cầu dịch vụ mới, di chuyển hoặc thay đổi dịch vụ hiện có có thể truy cậpcác công cụ và tài nguyên trực tuyến .

  Quy trình DIDF dẫn đến Yêu cầu Cung cấp DIDF (RFO) và Phi công Hợp tác DIDF.

   

  Truy cậpWholesale Electric Power Procurement để biết thêm thông tin.

  PG&E quan tâm mạnh mẽ đến việc hỗ trợ các công nghệ, mô hình, chính sách và cách tư duy nâng cao an toàn công cộng, độ tin cậy của hệ thống, khả năng chi trả năng lượng và áp dụng năng lượng sạch trong phạm vi dịch vụ của mình. Như vậy, PG&E hỗ trợ các mục tiêu của Kế hoạch Tài nguyên Phân phối.

   

  Dữ liệu được công bố là tài sản trí tuệ của PG&E 

  Bằng cách sử dụng thông tin này, các bên đồng ý:

  1. Nhận biết thông tin này và tất cả các dẫn xuất là tài sản của PG&E;
  2. Không sử dụng thông tin này ngoài mục đích sử dụng.

   

  Mặc dù bản đồ ICA và DIDF bao gồm thông tin tốt nhất hiện có, PG&E không tuyên bố về tính chính xác hoặc chất lượng của dữ liệu được cung cấp, sự phù hợp của dữ liệu cho mục đích dự định hoặc khả năng sử dụng của người nhận; PG&E không chịu trách nhiệm về sự không chính xác hoặc tác động của các quyết định được đưa ra đối với thông tin này.

   

  PG&E không hỗ trợ việc sử dụng không phù hợp dữ liệu này:

  1. Gây rủi ro cho an ninh vật lý hoặc an ninh mạng của lưới điện hoặc đường ống dẫn khí;
  2. Vi phạm quyền riêng tư của khách hàng;
  3. Xâm phạm dữ liệu thị trường nhạy cảm; hoặc
  4. Hủy bỏ tài sản trí tuệ, bằng sáng chế hoặc bí mật thương mại của công ty.

   

  Việc PG&E chia sẻ thông tin trên bản đồ này phụ thuộc vào các khu vực trên được hỗ trợ hoặc không bị ảnh hưởng. PG&E lưu ý rằng, mặc dù kể từ ngày 31 tháng 12, 2018, các bản đồ và dữ liệu có sẵn để các bên thứ ba đăng ký và truy cập trực tuyến mà không bị hạn chế thêm, PG&E đã yêu cầu Ủy ban ủy quyền cho họ hạn chế quyền truy cập của bên thứ ba vào Thông tin Cơ sở hạ tầng Năng lượng Quan trọng ("CEII") trên và bên dưới bản đồ, và bảo lưu quyền thực hiện và thực thi các hạn chế đó khi được Ủy ban phê duyệt để bảo vệ hệ thống phân phối điện của mình khỏi các mối đe dọa về tấn công vật lý và an ninh mạng.

  Các nguồn lực bổ sung để lập kế hoạch nguồn lực phân phối

  Liên hệ chúng tôi

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về dữ liệu DRP hoặc Cổng Truy cập Dữ liệu DRP, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉDRPdata@pge.com.