Cảnh báo khẩn cấp

Liên kết

Kết nối các nguồn điện độc lập với hệ thống của PG&E

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

Tạo ra sức mạnh của riêng bạn

Đăng ký, lắp đặt và vận hành dự án Kết nối Điện (EGI) ở mọi quy mô. 

Liên kết các hệ thống lớn hơn

Khám phá các công cụ để tạo ra điện cho nhà hoặc doanh nghiệp của bạn.

Kết nối biomethane

Tìm hiểu cách PG&E hỗ trợ các dự án liên kết biomethane của bạn.

Bán và phân phối điện

Tìm hiểu cách bán điện cho PG&E hoặc trên thị trường mở.

Liên kết không xuất khẩu

Nếu địa điểm máy phát điện dự kiến của bạn nằm trong khu vực được mạng thứ cấp phục vụ, bạn không thể xuất nguồn điện vào lưới điện. Có thể có tùy chọn không xuất khẩu.

Xuất điện

Tìm hiểu các nguồn lực để tạo ra và bán nguồn chưa sử dụng.

Đo lường Năng lượng Ròng (NEM)

Lắp đặt và kết nối máy phát điện tái tạo. Nhận tín dụng để bù đắp chi phí sử dụng năng lượng của bạn.

Nguồn lực của nhà thầu

Nhận hướng dẫn về quy trình kết nối Net Energy Metering (NEM) tiêu chuẩn.

Kết nối và năng lượng tái tạo

Khám phá các nguồn tài nguyên cho các dự án kết nối năng lượng mặt trời và gió đơn giản. Chúng tôi giúp bạn đăng ký, lắp đặt và vận hành hệ thống năng lượng của bạn.

Cẩm nang dịch vụ điện

Nhận các yêu cầu kỹ thuật về kết nối PG&E. Xem lại sổ tay truyền tải và sổ tay phân phối.

Thêm tài nguyên để kết nối

Mua bán buôn điện

PG&E mua năng lượng điện và công suất bán buôn từ các máy phát điện và nhà cung cấp.

Đăng ký làm nhà cung cấp

Đăng ký hồ sơ nhà cung cấp của bạn và tìm hiểu cách trở thành nhà cung cấp được chứng nhận. Người mua của PG&E có thể liên hệ với bạn về các cơ hội đấu thầu hoặc hợp đồng. 

Di chuyển, bán và lưu trữ khí

Tìm hiểu thêm về truyền tải và lưu trữ khí đốt ở California.