Cảnh báo khẩn cấp

Sổ tay liên kết truyền tải và phân phối

Các yêu cầu kỹ thuật của PG&E đối với các liên kết tạo và tải.

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Tìm hiểu thêm về thuế quan và kế hoạch

   

   

  Kết nối tải

   

   

  Liên kết thế hệ

   

   

  Phụ lục

   

   

  Liên kết liên quan

   

  Truy cập Diễn đàn chủ sở hữu hộp số điện

  Giới thiệu

   

  Sổ tay Kết nối Phân phối bao gồm các yêu cầu của Công ty Điện và Khí Thái Bình Dương (PG&E) về cách kết nối các cơ sở sản xuất hoặc phát điện phân phối (DG) với hệ thống phân phối điện của PG&E. Trang web này bao gồm các tài liệu hỗ trợ và phụ lục cho các mục 1-5 của sổ tay. Tài liệu này mô tả các yêu cầu kỹ thuật bổ sung có thể không có trong sổ tay.

   

  Mục lục

   

  Hướng dẫn DIH:

   

  • Sổ tay – Phần 1-5 (PDF)(Tất cả các yêu cầu liên kết trong mỗi phần của toàn bộ hướng dẫn này đã được xem xét kỹ lưỡng. Họ hiện đang được cập nhật thông tin mới nhất kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2017)  Tài liệu và Biểu mẫu Kỹ thuật:

     Tài liệu Kỹ thuật Hệ thống Phân phối được đánh số:

     Ví dụ về vẽ một đường:

   

   

  Thiết bị được Phê duyệt:

     Tài liệu trong Sổ tay Kết nối Truyền dẫn:

   

  (Các yêu cầu khác nhau trong các tài liệu này thường áp dụng cho các thực thể tạo kết nối với hệ thống phân phối cũng như hệ thống truyền tải)  Tài liệu được đánh số kỹ thuật trạm biến thế:

     Bảng chú giải Thuật ngữ Phân phối Điện của PG&E:

     Cập nhật trang web:

   

  • Nhật ký Thay đổi (PDF)(Tài liệu này cung cấp lịch sử cập nhật cho trang web này cùng với mô tả ngắn gọn về các thay đổi.)

  Phụ lục D - tài liệu kỹ thuật được đánh số

  034851 - Nền tảng vận hành công tắc loại lưới thép

  Filename
  034851.pdf
  Size
  298 KB
  Format
  application/pdf
  Tải xuống

  063436 - Đo Điện áp Cao Doanh thu Điện

  Filename
  063436.pdf
  Size
  264 KB
  Format
  application/pdf
  Tải xuống

  3020646 - Hàng rào và Cửa Bất động sản

  Filename
  3020646.pdf
  Size
  1 MB
  Format
  application/pdf
  Tải xuống

  Thêm tài nguyên để kết nối

  Mua bán buôn điện

  PG&E mua năng lượng điện và công suất bán buôn từ các máy phát điện và nhà cung cấp.

  Đăng ký làm nhà cung cấp

  Đăng ký hồ sơ nhà cung cấp của bạn và tìm hiểu cách trở thành nhà cung cấp được chứng nhận. Người mua của PG&E có thể liên hệ với bạn về các cơ hội đấu thầu hoặc hợp đồng. 

  Di chuyển, bán và lưu trữ khí đốt

  Tìm hiểu thêm về truyền tải và lưu trữ khí đốt ở California.