Cảnh báo khẩn cấp

Ủy ban Quản lý Năng lượng Liên bang (FERC)

Tiêu chuẩn ứng xử đối với các nhà cung cấp dịch vụ truyền tải

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

   

  Diễn đàn Chủ sở hữu Truyền tải

   

  Theo Tiêu chuẩn Ứng xử đối với Nhà cung cấp Truyền tải của Ủy ban Quản lý Năng lượng Liên bang (FERC), Công ty Khí và Điện Thái Bình Dương đang đăng các thông tin sau theo yêu cầu của Lệnh.

  Mỗi yêu cầu đăng bài được liệt kê dưới đây theo số mục trong đó yêu cầu đăng bài được nêu trong Đơn hàng.

  Đăng nhập vào Discovery Access

  Tất cả người dùng đều có quyền truy cập vào các tài liệu công khai trên trang Quy định. Người dùng đã đăng ký và ghi danh trong một trường hợp cụ thể có thể thấy phát hiện cho trường hợp đó, ngoài các tài liệu công khai. 

  • Nhấp vào "Đăng ký" trong phần "Khám phá Đăng nhập".
  • Nhập tên, tên người dùng và địa chỉ email của bạn. 
   • Nếu bạn đã đăng ký, bạn có thể sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu.
  • Bạn sẽ nhận được một email xác nhận rằng tài khoản của bạn đã được tạo với các hướng dẫn để thiết lập mật khẩu của bạn. 
  • Quý vị vẫn sẽ cần ghi danh cho quyền truy cập khám phá cụ thể theo từng trường hợp.
  • Khi bạn đã đăng nhập và đặt mật khẩu, hãy nhấp vào "Đăng ký" ở cuối trang.
  • Làm theo hướng dẫn trên trang này để đăng ký quyền truy cập khám phá cụ thể theo từng trường hợp.

   

  Để đăng nhập

  • Nhấp vào "Đăng nhập" trong phần "Đăng nhập Khám phá".
  • Sau khi đăng nhập, bạn có thể tìm kiếm phát hiện các trường hợp bạn đã đăng ký.

   

  • Nếu bạn quên mật khẩu, hãy nhấp vào "Đăng nhập" trong phần "Đăng nhập Khám phá".
  • Nhấp vào "Quên mật khẩu".
  • Nhập tên người dùng của bạn.
  • Nhập địa chỉ email của bạn.
  • Một mật khẩu tạm thời sẽ sớm được gửi qua email cho bạn.

  • Nếu bạn quên tên người dùng của mình, hãy nhấp vào "Đăng nhập" trong phần "Đăng nhập Khám phá".
  • Nhấp vào "Quên tên người dùng".
  • Nhập địa chỉ email của bạn.
  • Tên người dùng của quý vị sẽ sớm được gửi qua email cho quý vị.

  Liên hệ với chúng tôi

   

  Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉarcinfo@pge.com.

  Tìm hiểu thêm về quy định

  Dịch vụ truyền tải phân phối điện

  Tìm hiểu về các hợp đồng tiêu chuẩn và thuế quan PG&E hiện có hiệu lực liên quan đến dịch vụ truyền tải bán buôn.

  Giao dịch liên kết

  Tìm hiểu về các giao dịch gần đây giữa PG&E và các chi nhánh của PG&E.

  Trường hợp Biểu phí Chung (General Rate Case, GRC)

  Khám phá đề xuất của PG&E về đầu tư an toàn, khả năng phục hồi và năng lượng sạch.