Cảnh báo khẩn cấp

Chương trình mua hàng

Cách hợp tác kinh doanh với PG&E

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

Khám phá các chương trình mua hàng của chúng tôi

 

Tạo hồ sơ, tìm hiểu về trình độ chuyên môn, tìm các dịch vụ mới nhất và hơn thế nữa.

 

Tìm hiểu về việc bán hàng cho chúng tôi

Xem các cơ hội đấu thầu sắp tới.

Tìm hiểu về việc mua hàng từ chúng tôi

Tìm thông tin về các dịch vụ mới nhất—từ phương tiện và thiết bị đã qua sử dụng đến bất động sản và hơn thế nữa.

Khám phá trách nhiệm của chuỗi cung ứng

Tìm hiểu về bộ quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp, tính bền vững về môi trường và các chương trình đa dạng dành cho nhà cung cấp của chúng tôi.

Đầu mối liên hệ của bộ phận mua hàng PG&E

Để hỏi về cơ hội mua hàng, hãy liên hệ với nhóm mua hàng phù hợp nhất với loại hình kinh doanh hoặc dịch vụ của bạn.

 

 

Địa chỉ gửi thư:

Phòng
Tìm nguồn cung ứng/Mua sắm của Công ty
Điện khí Thái Bình Dương 300 Lakeside Drive, Suite 210
Oakland, CA 94612

 

*Cung cấp Năng lượng là đơn vị kinh doanh của PG&E chịu trách nhiệm về các cơ sở phân phối và truyền tải khí và điện.

 

Điều khoản vận chuyển/vận chuyển hàng hóa được PG&E phê duyệt

 

Để quản lý tốt hơn quy trình Chuỗi Cung ứng và kho vận của chúng tôi, tất cả các lô hàng đến PG&E được vận chuyển theo các điều khoản FOB Shipping Point Freight Collect được yêu cầu chuyển quaAgistix.com

 

Quý vị vẫn còn thắc mắc? Liên hệpgefreighttransportation@pge.com.

Thông tin thêm về việc hợp tác kinh doanh với PG&E

Cổng thông tin dữ liệu Lập kế hoạch Nguồn lực Phân phối

Khám phá dữ liệu và bản đồ Lập kế hoạch Nguồn lực Phân tán (DRP).

Thuế quan

Nhận lịch biểu giá gas và điện hiện tại. Tìm các quy tắc và mẫu tuyên bố sơ bộ.

Chia sẻ dữ liệu năng lượng của bạn

Cho phép các bên thứ ba được ủy quyền truy cập vào thông tin sử dụng năng lượng và các dữ liệu khác của bạn.