Cảnh báo khẩn cấp

Cơ hội đấu thầu

Tìm cơ hội làm việc với các đối tác kinh doanh của PG&E

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Thư mời của bên thứ ba

  PG&E sẽ đưa ra một loạt các lời mời tham gia các chương trình tiết kiệm năng lượng (EE) do các bên thứ ba đề xuất, thiết kế và thực hiện như một phần của mô hình toàn tiểu bang mới để triển khai chương trình EE theo yêu cầu trong Quyết định của Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) [D] 15-10-028.

  Mua sắm điện bán buôn

  Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, PG&E mua năng lượng điện và công suất bán buôn từ các máy phát điện và nhà cung cấp. Nhận thông tin chi tiết về việc mua năng lượng và công suất điện bán buôn. 

  Thông tin thêm về hoạt động kinh doanh với PG&E

  Cổng thông tin dữ liệu Lập kế hoạch Nguồn lực Phân phối

  Khám phá dữ liệu và bản đồ Lập kế hoạch Nguồn lực Phân tán (DRP).

  Truy cập dữ liệu năng lượng

  Dịch vụ Chia sẻ Dữ liệu của Tôi của PG&E cung cấp cho các bên thứ ba được ủy quyền quyền quyền truy cập vào thông tin sử dụng năng lượng và các dữ liệu khác.

  Các sự kiện sắp tới

  Tìm hiểu về các sự kiện doanh nghiệp nhỏ và đa dạng sắp tới.