Cảnh báo khẩn cấp

Mua từ PG&E

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

Mua các mặt hàng và tài sản từ chúng tôi

Bạn có thể mua các mặt hàng và tài sản từ PG&E.

Mua nguyên vật liệu và thiết bị

Mua vật liệu và thiết bị dư thừa mà PG&E không còn cần nữa.

Mua bất động sản

Mua tài sản dư thừa mà PG&E không cần.

Mặt hàng để bán

Nhóm Phục hồi Đầu tư (Investment Recovery, IR) của PG&E chịu trách nhiệm xử lý tất cả các vật liệu dư thừa không còn hữu ích cho công ty chúng tôi. Điều này bao gồm mọi thứ từ thiết bị tạo điện đến phương tiện của đội xe, thiết bị văn phòng đến hàng hóa có thể tái chế và hơn thế nữa.

 

Nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ, bạn cũng có thể đăng ký cơ hội đấu thầu hoặc ký kết hợp đồng trong tương lai.

 

Truy cập trang vật liệu và thiết bị của chúng tôi để tìm danh sách hàng hóa mà Công ty Điện và Khí Thái Bình Dương bán khi có thặng dư.

 

Thông tin về hồ sơ dự thầu sắp tới sẽ được cung cấp qua thư cho các loại hình bán hàng sau:

 

  • Dịch vụ đấu giá cho các phương tiện và thiết bị dư thừa của PG&E
  • Dịch vụ môi giới bán hàng và tiếp thị toàn cầu

 

Để tìm hiểu thêm về người cần liên hệ để bán hàng sắp tới, hãy truy cập Liên hệ với bộ phận Mua hàng của PG&E.

Biết về chương trình mua hàng của chúng tôi

Vật liệu và vật tư theo loại vật liệu

Danh sách loại tài liệu PG&E

Pacific Gas and Electric Company bán nguyên vật liệu và thiết bị theo các danh mục được liệt kê dưới đây, khi có thặng dư. Vui lòng kiểm tra trang bán hàng đặc sản của chúng tôi để biết các mặt hàng hiện có.

Thông tin thêm về việc hợp tác kinh doanh với PG&E

Cổng thông tin dữ liệu Lập kế hoạch Nguồn lực Phân phối

Khám phá dữ liệu và bản đồ Lập kế hoạch Nguồn lực Phân tán (DRP).

Thuế quan

Nhận lịch biểu giá gas và điện hiện tại. Tìm các quy tắc và mẫu tuyên bố sơ bộ.

Chia sẻ dữ liệu năng lượng của bạn

Cho phép các bên thứ ba được ủy quyền truy cập vào thông tin sử dụng năng lượng và các dữ liệu khác của bạn.