Cảnh báo khẩn cấp

Sử dụng và bán đất

Tìm hiểu về đất thuộc sở hữu của PG&E 

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Bạn có phải là nhà phát triển lớn hoặc chủ nhà cần hỗ trợ về vấn đề liên quan đến đất đai của PG&E không?

   

  Đội ngũ bộ phận đất đai của chúng tôi có thể giúp:

  • Các dịch vụ liên quan đến quyền nới lỏng của PG&E hoặc các vùng đất thuộc sở hữu của PG&E
  • Câu hỏi về làm việc gần các cơ sở của PG&E

  Để xem danh sách đầy đủ các dịch vụ hoặc để yêu cầu thông tin, hãy chọn từ các chủ đề bên dưới.

  Yêu cầu về tài sản và tiện nghi

  Đôi khi, PG&E cấp phép sử dụng tài sản của PG&E để sử dụng. Việc sử dụng được cấp phép này là tạm thời và có thể là:

  • Nông nghiệp
  • Grazing
  • Xét nghiệm xâm lấn và không xâm lấn
  • Đỗ xe
  • Quyền vào
  • Viễn thông
  • Sử dụng cho mục đích giải trí hoặc sử dụng khác

  Việc sử dụng phải đáp ứng các tiêu chí nhất định, bao gồm:

  • Không can thiệp vào các hoạt động và cơ sở tiện ích của PG&E
  • Không gây nguy hiểm cho con người, tài sản và môi trường

  Chúng tôi cũng có thể xem xét các yếu tố khác, chẳng hạn như việc sử dụng mang lại lợi ích cho:

  • PG&E
  • Khách hàng của chúng ta, hoặc
  • Cộng đồng địa phương

   

  Thời gian và chi phí

  Trong một số trường hợp, PG&E được yêu cầu xin phê duyệt từ Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) trước khi cho phép sử dụng. Trong những trường hợp đó, thời gian và chi phí xử lý có thể tăng lên.

   

  Tất cả các mục đích sử dụng được đề xuất đều yêu cầu một khoản phí hành chính không hoàn lại ngoài bất kỳ khoản thuê nào mà PG&E có thể yêu cầu cho mục đích sử dụng được đề xuất.

   

  Mẫu Yêu cầu Đất đai

  Để gửi yêu cầu sử dụng tài sản thuộc sở hữu của PG&E, hãy điền vào biểu mẫu điện tử bên dưới.

  Tải xuống Mẫu Yêu cầu Đất đai (PDF)

  Là một trong những chủ đất tư nhân lớn nhất ở California, PG&E chịu trách nhiệm duy trì một danh mục tài sản rộng lớn và đa dạng.

   

  Giống như bất kỳ người hàng xóm tốt nào, chúng ta cố gắng giữ cho tài sản của mình trong tình trạng tốt và tuân thủ các quy tắc địa phương nếu có.

   

  Báo cáo vấn đề về tài sản của PG&E

  Hãy cho PG&E biết nếu bạn phát hiện ra bất kỳ điều nào sau đây trên cơ sở của PG&E: 

  • Có thể xâm phạm
  • Trại tạm giam cho người vô gia cư
  • Đổ rác
  • Sự phát triển quá mức của thảm thực vật

  Báo cáo bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào với Mẫu Yêu cầu Đất đai:

  Tải xuống Mẫu Yêu cầu Đất đai (PDF)

  PG&E sở hữu và vận hành nhiều cơ sở trong phạm vi quyền lợi riêng tư.

  • Nhiều trong số những quyền lợi này được ghi lại tại County Recorder.
  • Chủ sở hữu bất động sản hoặc người yêu cầu tìm kiếm bản sao các quyền lợi của PG&E nên truy xuất chúng tại Cơ quan Ghi chép Quận.
  • Các quyền lợi được ghi lại thường xuất hiện trên báo cáo tiêu đề. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với công ty bảo hiểm của bạn để lấy lại các bản sao của các quyền lợi được ghi lại.
  • PG&E có thể có quyền sử dụng đất không được ghi chép hoặc các quyền về đất khác không phải là hồ sơ công khai làm cản trở tài sản.

  Quý vị có phải là chủ sở hữu tài sản hoặc đại lý của chủ sở hữu tài sản và muốn hỏi về các quyền liên quan đến một số cơ sở nhất định không? Điền vào Mẫu Yêu Cầu Đất Ở bên dưới. 

  • Đối với bất kỳ yêu cầu nghiên cứu hoặc kéo các khoản nới lỏng được ghi lại, PG&E có thể yêu cầu một khoản phí hành chính không hoàn lại để cung cấp dịch vụ đó.  

  Tải xuống Mẫu Yêu cầu Đất đai (PDF)

   

  PG&E mua quyền sử dụng tài sản thuộc sở hữu của những người khác để cho phép PG&E lắp đặt, vận hành và bảo trì các cơ sở tiện ích của mình.

   

  Các biện pháp an toàn này có thể hạn chế một số mục đích sử dụng nhất định (ví dụ: các cấu trúc, tòa nhà, giếng, thảm thực vật, v.v.) trong khu vực an toàn.

   

  Nếu quý vị có quyền sử dụng PG&E đối với tài sản của quý vị mà quý vị muốn chấm dứt (được tuyên bố công bằng), hãy xem xét những điểm quan trọng này trước khi bắt đầu yêu cầu của quý vị:

  • PG&E sẽ không chấm dứt quyền nới lỏng khi PG&E có các cơ sở đang hoạt động.
  • PG&E sẽ không chấm dứt quyền nới lỏng nếu xác định quyền nới lỏng vẫn cần thiết hoặc hữu ích.
  • PG&E sẽ không chấm dứt quyền nới lỏng nếu có nhu cầu tiềm năng trong tương lai hoặc sử dụng quyền nới lỏng.

  Yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng nhà ở yêu cầu một khoản phí hành chính không hoàn lại để xem xét và xác định xem quyền sử dụng nhà ở của quý vị có thể bị chấm dứt hay không. 

   

  Lưu ý: Phí hành chính không được hoàn lại ngay cả khi xác định rằng việc thanh toán không thể chấm dứt.

   

  Có thể cần cân nhắc để chấm dứt việc nới lỏng. Đối với các yêu cầu chấm dứt quyền nới lỏng, hãy điền vào Mẫu Yêu cầu Đất đai bên dưới.  

  Tải xuống Mẫu Yêu cầu Đất đai (PDF)

  PG&E thường sử dụng Tiện ích Công cộng (PUE) hoặc Tiện ích Dịch vụ Công cộng (PSE) với các cơ sở tiện ích của mình.

  • Những quyền lợi này thường được tạo ra thông qua chứng thư quyền lợi hoặc bằng những cống hiến trên Bản đồ Lô đất hoặc Phân khu.
  • PUE và PSE cho phép PG&E lắp đặt, vận hành và bảo trì các cơ sở tiện ích của mình được sử dụng để phục vụ bưu kiện hoặc bưu kiện trong một khu vực hoặc phân khu.

  Quý vị có PUE hoặc PSE trên cơ sở của quý vị không bị chiếm dụng bởi các cơ sở tiện ích của PG&E không? Quý vị có muốn PUE hoặc PSE bị bỏ trống không? Liên hệ với thành phố hoặc quận địa phương của bạn xử lý quy trình nghỉ phép PUE/PSE.

   

   

  Trước khi bắt đầu quy trình, hãy xem xét các yếu tố sau:

  • PG&E sẽ không phê duyệt việc từ bỏ PUE hoặc PSE khi các cơ sở tiện ích của PG&E chiếm tất cả hoặc một phần PUE hoặc PSE.
  • Vẫn có thể có nhu cầu hiện tại hoặc trong tương lai nếu PG&E hiện không sử dụng PUE hoặc PSE. 
  • PUE và PSE không chỉ dành riêng cho PG&E, do đó các công ty tiện ích khác có thể vẫn đang sử dụng hoặc có nhu cầu sử dụng PUE hoặc PSE cho các cơ sở tiện ích của họ.

  Nếu quý vị muốn biết liệu PG&E có đang sử dụng PUE hoặc PSE cho bất động sản của quý vị hay không, hãy điền vào Mẫu Yêu cầu Đất đai bên dưới.

   

  Đối với các thành phố và quận, hãy tham khảo One Pager về nơi gửi thông báo nghỉ phép PUE hoặc PSE và các tài liệu liên quan.

   

  Lưu ý: Yêu cầu của bạn có thể yêu cầu một khoản phí hành chính không hoàn lại để cung cấp dịch vụ đó.

   

  Tải xuống Mẫu Yêu cầu Đất đai (PDF)

  PG&E thường lắp đặt các cơ sở trong phạm vi đường công cộng. Nếu thành phố hoặc quận quyết định từ bỏ hoặc sơ tán khỏi đường công cộng, PG&E phải xác định:

  • Nếu nó chiếm lĩnh đường với các cơ sở của nó
  • Liệu có phải bảo lưu quyền cho việc vận hành và bảo trì liên tục các cơ sở đó hay không

   

  Đối với các thành phố và quận, hãy tham khảo One Pager về nơi gửi thông báo kỳ nghỉ đường phố và các tài liệu liên quan. 

   

  Đối với chủ sở hữu bất động sản, khi đường dậy thì bị bỏ hoang và bỏ trống, quyền tiếp cận các cơ sở hiện có của PG&E phải được duy trì để tiếp tục hoạt động an toàn và đáng tin cậy của các cơ sở của mình.

   

  Mọi kế hoạch phát triển hoặc cải thiện khu vực phải được PG&E xem xét và phê duyệt trước khi bắt đầu xây dựng.

  Chủ sở hữu và nhà phát triển bất động sản chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc di dời các cơ sở PG&E hiện có để phù hợp với sự phát triển được đề xuất của họ.

   

  Vì việc di dời cơ sở tiện ích đòi hỏi thời gian thực hiện lâu và không phải lúc nào cũng khả thi, chủ sở hữu và nhà phát triển được khuyến khích tham khảo ý kiến của PG&E càng sớm càng tốt trong giai đoạn lập kế hoạch của họ.

   

  Để xác định xem các cơ sở có xung đột với dự án phát triển được đề xuất hay không, bản đồ mô tả phải được xem xét về các xung đột tiềm ẩn với các cơ sở tiện ích của PG&E. Tham khảo One Pager về cách lấy bản đồ mô tả. 

   

  Lưu ý: Khi một yêu cầu được gửi đi, Nhóm Xác định sẽ xác nhận với bạn xem có cần điền vào Thỏa thuận Không tiết lộ hay đã có trong hồ sơ.

  Khi đã xác định được các xung đột tiềm ẩn, hãy tham khảo One Pager về cách gửi đơn xin chuyển địa điểm các cơ sở tiện ích của PG&E.  

  Để thúc đẩy bảo trì và vận hành an toàn và đáng tin cậy các cơ sở tiện ích của PG&E, PG&E và Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) đã yêu cầu các yêu cầu thông quan cụ thể giữa các cơ sở tiện ích và các cải tiến xung quanh, thảm thực vật hoặc các hoạt động xây dựng.

   

  Để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn này và bất kỳ hạn chế nào trong việc thanh lý, chủ sở hữu tài sản cần phối hợp với PG&E sớm trong quá trình lập kế hoạch và trước các hoạt động đó.

   

  • Bất kỳ cải tiến hoặc sử dụng được đề xuất nào đều phải cung cấp quyền truy cập không hạn chế.
  • Chúng không được làm suy yếu việc bảo trì và vận hành an toàn và đáng tin cậy các cơ sở của PG&E.
  • Khi lập kế hoạch cho một dự án phát triển, điều quan trọng là không có tòa nhà hoặc các cấu trúc, giếng, hồ bơi hoặc các vật cản khác nào được xây dựng hoặc đặt trong sự thoải mái của PG&E.
  • Các mảnh vụn, rác, đất, chất dễ cháy hoặc dễ bắt lửa, hoặc bất kỳ chất hoặc vật liệu nào khác không được lưu trữ hoặc lắng đọng trong khu vực tiện ích. 
  • Không được giảm đáng kể hoặc thêm mặt đất vào mặt bằng hiện tại trong khu vực tiện ích. 
  • Cảnh quan phải tuân thủ các tiêu chuẩn của PG&E và giữ khoảng cách an toàn với các đường dây điện ngầm và trên cao hiện có.

   

  Để đảm bảo dự án của bạn tuân thủ, hãy tham khảo One Pager khi gửi cho PG&E để xem xét các tài liệu và bản vẽ phát triển sơ bộ của bạn.

   

  Để biết thêm thông tin về quy trình đệ trình, hãy tải xuống Hướng dẫn từng bước xem xét chương trình (PDF).

   

  Để biết thêm thông tin về làm việc gần các cơ sở truyền tải điện và khí đốt của PG&E, hãy tham khảo các tài liệu đính kèm XXXXXX. Đây là những hướng dẫn chung cho các cơ sở truyền tải và không phải cho các cơ sở phân phối hoặc dịch vụ, PG&E có thể yêu cầu các hướng dẫn bổ sung hoặc sửa đổi. 

   

  biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Bất kỳ đánh giá bổ sung nào ngoài yêu cầu ban đầu có thể yêu cầu một khoản phí hành chính không hoàn lại.

  Tìm hiểu về việc hợp tác với các nhóm tư vấn PG&E cho dự án kết nối không dây của bạn.

  Hiểu về hỗ trợ đất đai đầu nguồn của PG&E

  Hệ thống thủy điện của PG&E bao gồm hơn 100 hồ chứa, nhiều nhà máy điện và nhiều cơ sở khác.

  • Thủy điện là một nguồn năng lượng sạch và đáng tin cậy. 
  • Các cơ sở này được quản lý bởi Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang (FERC) cũng như Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC).

  Tìm hiểu thêm về an toàn thủy điện và nước 

  Sử dụng cơ sở vật chất của chúng ta

  PG&E nỗ lực trở thành người quản lý môi trường. Chúng tôi luôn tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất để bảo vệ vùng đất hoang sơ của California.

  • Trách nhiệm của chúng ta là quản lý các khu vực liên quan đến các cơ sở giải trí thủy điện của chúng ta.
  • Các khu vực này bao gồm bến tàu, phao câu và các trang web giải trí tại nhà—cộng với việc sử dụng yêu cầu giấy phép, hợp đồng cho thuê hoặc các hình thức thỏa thuận khác.

   
  Để biết thêm thông tin, hãy tải xuống Câu hỏi thường gặp về cho thuê đất lưu vực sông của PG&E và giấy phép (PDF).

   

  Quý vị có thắc mắc về hợp đồng thuê và giấy phép tại Bass Lake, Bucks Lake hoặc Lake Almanor không?

  Xem lại thông tin trong bản đồ Liên hệ Nhóm Hỗ trợ Hydro của chúng tôi. Đối với các khu vực không được liệt kê, hãy gửi email Hộp thư đến Hỗ trợ Hydro của chúng tôi theo địa chỉHydroLandSupport@pge.com.

  Hồ Bass, Hồ Bucks và Hồ Almanor

  Hồ Bass nằm ở chân đồi của dãy núi Sierra Nevada của California ở Quận Madera. Nó dài khoảng năm dặm và rộng 0,5 dặm. Nó có đường bờ biển chỉ dưới 15 dặm.

  • Hồ được phát triển vào năm 1904 bởi A.G. Wishon và William B. Day như một hoạt động lưu trữ nước với việc xây dựng Đập Crane Valley.
  • Bờ biển thông cắt tỉa và nước ấm của hồ Bass thu hút nhiều mục đích giải trí, bao gồm: 
   • Trượt tuyết
   • Đua thuyền
   • Câu cá
   • Đi thuyền

   

  Quý vị vẫn còn thắc mắc?

  Hồ Bucks là một phần không thể thiếu trong hệ thống thủy điện của PG&E. Đây cũng là nơi có một số khu cắm trại, nhiều địa điểm giải trí và doanh nghiệp.

  • Khu vực xung quanh Hồ Bucks là ngôi nhà mùa hè và khu săn bắn của Maidu.
  • Trong cơn sốt vàng năm 1850, ba người đàn ông đã chiếm một vùng đất ở Thung lũng Bucks. Một trong những người đàn ông, Horace Buckman, đã trở thành cái tên của Hồ Bucks.
  • Hồ hỗ trợ nhiều nghề cá nước lạnh bao gồm một số loài cá hồi, cá hồi kokanee và cá mặt trời.

   

  Quý vị vẫn còn thắc mắc?

  Hồ Almanor là hồ chứa lớn nhất trong hệ thống thủy điện của PG&E. Nó có khoảng 52 dặm bờ biển và chỉ dưới 44 dặm vuông diện tích bề mặt.

  • Khu vực này được gọi là Big Meadows trước khi xây dựng đập. Đó là ngôi nhà lịch sử của Núi Maidu.
  • Người tiền nhiệm của PG&E, Great Western Power, đã hoàn thành đập và đổ đầy hồ vào năm 1914. Kể từ đó, nó đã tạo ra năng lượng sạch.
  • Hồ Almanor là nơi sinh sống của nhiều loài, bao gồm:
   • Một quần thể osprey lớn
   • Tiếng Hy Lạp
   • Đại bàng hói
   • Cá hồi
   • Âm trầm
   • Cá hồi
   • Nước rỉ

   

  Quý vị vẫn còn thắc mắc?

  Tìm bất động sản PG&E dư thừa

   

  PG&E tìm cách bán tài sản dư thừa của mình để trả lại để tái sử dụng hiệu quả. Các thuộc tính này bao gồm:

  • Đất nông thôn
  • Điền vào đô thị
  • Điền vào ngoại ô

  Chúng cũng bao gồm các đặc tính có thể được phát triển như:

  • Văn phòng
  • Công nghiệp
  • Thương mại
  • Nhà ở

  Khi chuẩn bị các tài sản để bán, PG&E thực hiện các đánh giá thương mại và môi trường trước khi bán.

  • Tất cả hồ sơ được cung cấp cho người mua quan tâm.
  • Là một tiện ích được quản lý, PG&E có các điều khoản bán hàng tiêu chuẩn.
  • Tài sản được bán "nguyên trạng".
  • Hầu hết các bất động sản đều được bán không có bất kỳ trở ngại nào khác của PG&E.
  • Một số cơ sở sẽ có tiện ích PG&E cho các tiện ích.
  • Một số giao dịch bán bất động sản phải được xem xét/phê duyệt bởi Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC).

   

   

  Chính sách Chuyển đất Bộ lạc CPUC

   

  Đối với những tài sản phải được CPUC xem xét/phê duyệt, theo Chính sách Chuyển nhượng Đất đai Bộ lạcCPUC, PG&E phải thông báo cho bất kỳ bộ lạc Người Mỹ Bản địa nào có lợi ích lịch sử về đất đai mà PG&E đề xuất bán trước khi đưa tài sản ra thị trường.

   

  Xem tất cả các thông báo mà PG&E đã đăng liên quan đến Chính sách Chuyển giao Đất đai Bộ lạc .

   

  Lưu ý: Trừ khi tài sản theo hợp đồng hoặc trên thị trường trước khi thực hiện Chính sách Chuyển nhượng Đất của Bộ lạc, Thông báo của Bộ lạc đã được gửi. Thời gian phản hồi đã qua đối với các bất động sản được liệt kê là bất động sản hiện đang được bán.

   

   

  Bất động sản hiện đang được bán

   

  Tải xuống Arcata, Hilton Lane & Alder Grove Road, ± 5,969 mẫu Anh (PDF)

  Tải xuống Bakersfield, Rosedale Hwy, ±46 mẫu Anh (PDF)

  Tải xuống Coalinga, 240 Coalinga Plaza, ±7.013 ft vuông. (PDF)

  Tải xuống Dinuba, 152 North K Street, ±0,258 mẫu Anh (PDF)

  Tải xuống Lemoore, 208 West D Street, ±0,17 mẫu Anh (PDF)

  Tải về Mountain View, Crittenden Lane, ±20,8 mẫu Anh (PDF)

  Tải về Oakland, 6537 Foothill Blvd, ±0,61 mẫu Anh (PDF)

  Tải xuống Oakdale, 250 North 3rd Avenue, ±0,17 mẫu Anh (PDF)

  Tải xuống Red Bluff, 600 Rio Street, ±0,91 mẫu Anh (PDF)

  Tải xuống Richmond, Brickyard Cove Rd, ±5,91 mẫu Anh (PDF)

  Tải xuống Richmond, Roosevelt Avenue, ±3.875 ft vuông (PDF)

  Tải xuống Sacramento, Front St, ±8,25 mẫu Anh (PDF)

  Tải về Selma, 1745 2nd Street, ±0,868 mẫu Anh (PDF)

  Tải xuống Vacaville, Shelton Lane, ±5 mẫu Anh (PDF)

  Tải xuống Walnut Creek, 375 North Wiget Lane, ±0,521-acre (PDF)

   

   

  Bạn có muốn biết khi nào bất động sản được đưa ra thị trường trong khu vực của bạn không?

   

  Liên hệlandsales@pge.com.

  Thêm thông tin về sử dụng đất

  Liên hệ chúng tôi

  Quý vị vẫn còn thắc mắc? 

  Yêu cầu về tài sản và tiện nghi

  Tìm hiểu cách gửi yêu cầu hoặc yêu cầu về bất động sản PG&E, quyền lợi, quyền từ bỏ và hơn thế nữa.