Cảnh báo khẩn cấp

Thông báo chuyển đất bộ lạc

Thông tin về tài sản và báo cáo hàng quý

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Theo Chính sách Chuyển đất cho Bộ lạc của Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC), PG&E đã thông báo cho các Bộ lạc bên dưới về đất đai mà họ có thể muốn có được.

   

  Các bộ lạc có 60 ngày kể từ ngày thông báo ban đầu để trả lời bằng văn bản đề nghị.

   

  Truy cập tài liệu chính thức của Chính sách Chuyển đất Bộ lạcCPUC .

  Thông báo đất bộ lạc cho tài sản SF Portrero

   

  Thông tin tài sản

  Tờ Thông Tin Bất Động Sản (PDF, 265 KB)

   

  Ngày thông báo

  Thông báo ban đầu:Thông báo theo dõi ngày 22 tháng 1 năm 2021
  :Ngày 22 tháng 2 năm 2021
  Ưu đãi hết hạn:Ngày 24 tháng 3 năm 2021

   

  Thông báo mới nhất cho các bộ lạc

  Amah Mutsun Tribal Band of Mission San Juan Bautista (PDF, 4.0 MB)
  Costanoan Rumsen Carmel Tribe (PDF, 2.3 MB)
  Indian Canyon Mutsun Band of Costanoan (PDF, 2.5 MB)
  Muwekma Ohlone Indian Tribe of the SF Bay Area (PDF, 2.4 MB)
  The Ohlone Indian Tribe (PDF, 2.6 MB)

  chính sách đất bộ lạc st helena mitchell drive

   

  Thông tin tài sản

  Tờ Thông Tin Bất Động Sản (PDF, 265 KB)

   

  Ngày thông báo

  Thông báo ban đầu: Thông báo theo dõi ngày 16 tháng 11 năm 2020
  : Ngày 5 tháng 2 năm 2021
  Ưu đãi hết hạn: ngày 7 tháng 3 năm 2021

   

  Thông báo mới nhất cho các bộ lạc

  Cachil DeHe Band of Wintun Indians of the Colusa Indian Community (PDF, 677 KB)
  Cortina Rancheria - Kletsel Dehe Band of Wintun Indians (PDF, 538 KB)
  Guidiville Indian Rancheria (PDF, 557 KB)
  Middletown Rancheria (PDF, 630 KB)
  Mishewal-Wappo Tribe of Alexander Valley (PDF, 484 KB)
  Pinoleville Pomo Nation (PDF, 481 KB)

  chính sách đất bộ lạc mùa đông lưu trữ khí dễ chịu cho lạch

   

  Thông tin tài sản

  Tờ Thông Tin Bất Động Sản (PDF 67 KB)
  Bản Đồ (PDF, 3.2 MB)

   

  Ngày thông báo

  Thông báo ban đầu:Thông báo theo dõi ngày 13 tháng 8 năm 2020
  :Ngày 9 tháng 2 năm 2021
  Ưu đãi hết hạn:Ngày 11 tháng 3 năm 2021

   

  Thông báo mới nhất cho các bộ lạc

  Cortina Rancheria - Kletsel Dehe Band of Wintun Indians (PDF, 4,2 MB)
  Yocha Dehe Wintun Nation (PDF, 3,2 MB)

  đất bộ lạc napa 7th street và soscol avenue

   

  Thông tin tài sản

  Tờ Thông Tin Bất Động Sản (PDF)

   

  Ngày thông báo

  Thông báo ban đầu: Thông báo theo dõi ngày 12 tháng 12 năm 2023
  : Ngày 11 tháng 1 năm 2024
  Hết hạn ưu đãi: ngày 10 tháng 2 năm 2024

   

  Thông báo mới nhất cho các bộ lạc

  Cortina Rancheria - Kletsel Dehe Band of Wintun Indians (PDF)
  Guidiville Rancheria of California (PDF)
  Middletown Rancheria of Pomo Indians (PDF)
  Mishewal-Wappo Tribe of Alexander Valley (PDF)
  Pinoleville Pomo Nation (PDF)
  Yocha Dehe Wintun Nation (PDF)

  đất bộ lạc napa 7th street và soscol avenue

   

  Thông tin tài sản

  Tờ Thông Tin Bất Động Sản (PDF)

   

  Ngày thông báo

  Thông báo ban đầu: Thông báo theo dõi ngày 2 tháng 2 năm 2024
  : Ngày 4 tháng 3 năm 2024
  Ưu đãi hết hạn: ngày 3 tháng 4 năm 2024

   

  Thông báo mới nhất cho các bộ lạc

  Amah Mutsun Tribal Band of Mission San Juan Bautista (PDF)
  Costanoan Rumsen Carmel Tribe (PDF)
  Indian Canyon Mutsun Band of Costanoan (PDF)
  Indian Canyon Mutsun Band of Costanoan (PDF)
  Muwekma Ohlone Indian Tribe of the SF Bay Area (PDF)
  The Ohlone Indian Tribe (PDF)
  Wuksache Indian Tribe/Eshom Valley Band (PDF)

  Báo cáo hàng quý năm 2024

   

   

  Báo cáo hàng quý năm 2023

   

   

  Báo cáo hàng quý năm 2022

   

   

  Báo cáo hàng quý năm 2021

  Tìm hiểu thêm về quy định

  Dịch vụ truyền tải phân phối điện

  Tìm hợp đồng tiêu chuẩn và thuế quan PG&E hiện có hiệu lực liên quan đến dịch vụ truyền tải bán buôn.

  Tiêu chuẩn Ứng xử của FERC

  Tìm hiểu Tiêu chuẩn Ứng xử cho Nhà cung cấp Phân phối Truyền tải Điện của Ủy ban Quản lý Năng lượng Liên bang (Federal Energy Regulatory Commission, FERC).

  Điều chỉnh Giá Định kỳ (GRC)

  Đề xuất của PG&E về đầu tư an toàn, khả năng phục hồi và năng lượng sạch.