ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕਬਾਇਲੀ ਭੂਮੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

 ਨੋਟ: ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 1-877-660-6789 'ਤੇਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਯੂਸੀ) ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਜੀ ਐਂਡ ਈ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ.

 

ਕਬੀਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ੯੦ ਦਿਨ ਹਨ।

 

ਅਧਿਕਾਰਤ CPUC ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ

 

ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ (PDF 67 KB) ਨਕਸ਼ਾ (PDF, 3.2 MB)

 

ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੋਟਿਸ: 13 ਅਗਸਤ, 2020 ਫਾਲੋ-ਅਪ ਨੋਟਿਸ: 9 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ: 11 ਮਾਰਚ, 2021

 

ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਕੋਰਟੀਨਾ ਰੈਨਚੇਰੀਆ - ਵਿਨਟੂਨ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਕਲੇਟਸੇਲ ਦੇਹੇ ਬੈਂਡ (ਪੀਡੀਐਫ, 4.2 ਐਮਬੀ) ਯੋਚਾ ਦੇਹੇ ਵਿੰਟੂਨ ਨੇਸ਼ਨ (ਪੀਡੀਐਫ, 3.2 ਐਮਬੀ)


 

ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ (ਪੀਡੀਐਫ, 18 ਕੇਬੀ) ਨਕਸ਼ਾ (ਪੀਡੀਐਫ, 234 ਐਮਬੀ)

 

ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੋਟਿਸ: 2 ਜੂਨ, 2021 ਫਾਲੋ-ਅਪ ਨੋਟਿਸ: 5 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ: 5 ਅਗਸਤ, 2021

 

ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੈਲੀ ਮਿਵੋਕ ਕਬੀਲਾ (ਪੀਡੀਐਫ, 85 ਕੇਬੀ) ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੈਲੀ ਮਿਵੋਕ ਕਬੀਲਾ ਉਰਫ ਭੇਡ ਾਂ ਦਾ ਮੇਨਚੇਰੀਆ ਮੀ-ਵੁਕ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਪੀਡੀਐਫ, 86 ਕੇਬੀ) ਮੀ-ਵੁਕ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਚਿਕਨ ਰੈਂਚ ਰੈਂਚੇਰੀਆ (ਪੀਡੀਐਫ, 87 ਕੇਬੀ) ਡਨਮਾ ਵੋ-ਵਾਹ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਪੀਡੀਐਫ, 86 ਕੇਬੀ) ਨੈਸ਼ਵਿਲੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਵੋਕ-ਮੈਦੂ-ਨਿਸ਼ਿਆਮ ਕਬੀਲਾ (ਪੀਡੀਐਫ, 86 ਕੇਬੀ) ਉੱਤਰੀ ਫੋਰਕ ਮੋਨੋ ਕਬੀਲਾ (ਪੀਡੀਐਫ, 85 ਕੇਬੀ)

ਮੋਨੋ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਫੋਰਕ ਰਣਚੇਰੀਆ (ਪੀਡੀਐਫ, 218 ਕੇਬੀ) ਚੁਕਚਾਨਸੀ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਪਿਕਾਯੂਨ ਰੈਂਚੇਰੀਆ (ਪੀਡੀਐਫ, 86 ਕੇਬੀ) ਦੱਖਣੀ ਸਿਏਰਾ ਮਿਵੁਕ ਨੇਸ਼ਨ (ਪੀਡੀਐਫ, 86 ਕੇਬੀ) ਤੁਲੇ ਨਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਲਾ (ਪੀਡੀਐਫ, 86 ਕੇਬੀ) ਵੁਕਸਾਚੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਬੀਲਾ / ਏਸ਼ੋਮ ਵੈਲੀ ਬੈਂਡ (ਪੀਡੀਐਫ, 30 ਕੇਬੀ)2023 ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

 

 

2022 ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

 

 

2021 ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾ

ਥੋਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਿਆਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੀਜੀ ਐਂਡ ਈ ਟੈਰਿਫ ਲੱਭੋ.

FERC ਸੰਚਾਲਨ ਮਿਆਰ

ਸੰਚਾਰਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਊਰਜਾ ਨਿਯੰਤਰਕ ਕਮੀਸ਼ਨ (Federal Energy Regulatory Commission, FERC) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

ਆਮ ਦਰ ਕੇਸ (General Rate Case, GRC)

ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੀਜੀ ਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।