هشدار فوری

اطلاعیه های انتقال زمین قبیله ای

اطلاعات مربوط به خواص و گزارش های سه ماهه

آیکون اطلاعیه مهم نکته: این صفحه را یک رایانه ترجمه کرده است. اگر سوالی دارید، با خدماتزبان با شماره 6789-660-877-1 تماس بگیرید.

  مطابق با کمیسیون خدمات عمومی کالیفرنیا (CPUC) سیاست انتقال زمین قبیله ای، PG & E قبایل زیر را در مورد زمین هایی که ممکن است مایل به به دست اوردن ان باشند، مطلع کرده است.

   

  قبایل 60 روز از تاریخ اطلاع اولیه برای پاسخ با یک پیشنهاد کتبی دارند.

   

  دسترسی به اسناد رسمی سیاست انتقال زمین قبیله ای CPUC.

  اطلاعیه زمین قبیله ای برای اموال SF Portrero

   

  اطلاعات املاک

  برگه اطلاعات املاک (PDF، 265 KB)

   

  تاریخ های اطلاع رسانی

  اطلاعیه اولیه: ژانویه 22، 2021
  اطلاعیه پیگیری: فوریه 22، 2021
  پیشنهاد انقضا: مارس 24، 2021

   

  اخرین اطلاعیه ها به قبایل

  Amah Mutsun گروه قبیله ای ماموریت سان خوان باتیستا (PDF، 4.0 MB)
  Costanoan Rumsen Carmel Tribe (PDF، 2.3 MB)
  Indian Canyon Mutsun Band of Costanoan (PDF، 2.5 MB)
  Muwekma Ohlone Indian Tribe of the SF Bay Area (PDF، 2.4 MB)
  The Ohlone Indian Tribe (PDF، 2.6 MB)

  سیاست زمین قبیله ای سنت هلن میچل درایو

   

  اطلاعات املاک

  برگه اطلاعات املاک (PDF، 265 KB)

   

  تاریخ های اطلاع رسانی

  اطلاعیه اولیه: 16 نوامبر 2020
  اطلاعیه پیگیری: فوریه 5، 2021
  انقضای پیشنهاد: مارس 7، 2021

   

  اخرین اطلاعیه ها به قبایل

  Cachil DeHe Band of Wintun Indians of the Colusa Indian Community (PDF، 677 KB)
  Cortina Rancheria - Kletsel Dehe Band of Wintun Indians (PDF، 538 KB)
  Guidiville Indian Rancheria (PDF، 557 KB)
  Middletown Rancheria (PDF، 630 KB)
  Mishewal-Wappo Tribe of Alexander Valley (PDF، 484 KB)
  Pinoleville Pomo Nation (PDF، 481 KB)

  قبیله ای سیاست زمین زمستان ذخیره سازی گاز نهر دلپذیر

   

  اطلاعات املاک

  برگه اطلاعات املاک (PDF 67 KB)
  نقشه (PDF، 3.2 MB)

   

  تاریخ های اطلاع رسانی

  اطلاعیه اولیه: 13 اوت 2020
  اطلاعیه پیگیری:
  9 فوریه 2021
  انقضای پیشنهاد: 11 مارس 2021

   

  اخرین اطلاعیه ها به قبایل

  Cortina Rancheria - Kletsel Dehe Band of Wintun Indians (PDF، 4.2 MB)
  Yocha Dehe Wintun Nation (PDF، 3.2 MB)

  اطلاع رسانی زمین قبیله ای برای دره جرثقیل

   

  اطلاعات املاک

  برگه اطلاعات املاک (PDF، 18 KB)
  نقشه (PDF، 234 MB)

   

  تاریخ های اطلاع رسانی

  اطلاعیه اولیه: 2 ژوئن 2021
  اطلاعیه پیگیری: 5 ژوئیه 2021
  انقضای پیشنهاد: 5 اوت 2021

   

  اخرین اطلاعیه ها به قبایل

  California Valley Miwok Tribe (PDF، 85 KB)
  California Valley Miwok Tribe aka Sheep Rancheria of Me-Wuk Indians of California (PDF، 86 KB)
  Chicken Rancheria of Me-Wuk Indians (PDF، 87 KB)
  Dunma Wo-Wah Tribal Government (PDF، 86 KB)
  Nashville Enterprise Miwok-Maidu-Nishiam Tribe (PDF، 86 KB)
  North Fork Mono Tribe (PDF، 85 KB)
  North Fork Rancheria of Mono Indians (PDF، 218 KB)
  Picayune Rancheria of Chukchansi Indians (PDF، 86 KB)
  Southern Sierra Miwuk Nation (PDF، 86 KB)
  Tule River Indian Tribe (PDF، 86 KB)
  Wuksache Indian Tribe/Eshom Valley Band (PDF، 30 KB)

  قبیله ای زمین ناپا خیابان 7th و خیابان Soscol

   

  اطلاعات املاک

  برگه اطلاعات املاک (PDF)

   

  تاریخ های اطلاع رسانی

  اطلاعیه اولیه: دسامبر 12، 2023
  اطلاعیه پیگیری: ژانویه 11، 2024
  انقضای پیشنهاد: فوریه 10، 2024

   

  اخرین اطلاعیه ها به قبایل

  Cortina Rancheria - Kletsel Dehe Band of Wintun Indians (PDF)
  Guidiville Rancheria of California (PDF)

  Middletown Rancheria of Pomo Indians (PDF)
  Mishewal-Wappo Tribe of Alexander Valley (PDF)
  Pinoleville Pomo Nation (PDF)
  Yocha Dehe Wintun Nation (PDF)

  قبیله ای زمین ناپا خیابان 7th و خیابان Soscol

   

  اطلاعات املاک

  برگه اطلاعات املاک (PDF)

   

  تاریخ های اطلاع رسانی

  اطلاعیه اولیه: فوریه 2، 2024
  اطلاعیه پیگیری: مارس 4، 2024
  انقضای پیشنهاد: اوریل 3، 2024

   

  اخرین اطلاعیه ها به قبایل

  Amah Mutsun Tribal Band of Mission San Juan Bautista (PDF)
  Costanoan Rumsen Carmel Tribe (PDF)
  Indian Canyon Mutsun Band of Costanoan (PDF)

  Indian Canyon Mutsun Band of Costanoan (PDF)
  Muwekma Ohlone Indian Tribe of the SF Bay Area (PDF)
  The Ohlone Indian Tribe (PDF)
  Wuksache Indian Tribe/Eshom Valley Band (PDF)

  گزارش سه ماهه 2024

   

   

  گزارش سه ماهه 2023

   

   

  گزارش سه ماهه 2022

   

   

  گزارش های سه ماهه 2021

  اطلاعات بیشتر درباره مقررات

  سرویس انتقال عمده‌فروشی

  پیدا کردن قراردادهای استاندارد و در حال حاضر موثر PG & E تعرفه های مرتبط با خدمات انتقال عمده فروشی.

  استانداردهای رفتاری FERC

  استانداردهای رفتاری ارائه‌دهندگان خدمات انتقال «کمیسیون فدرال نظارت بر انرژی» (FERC) را بررسی کنید.

  پرونده نرخ عمومی (GRC)

  پیشنهاد PG & E برای ایمنی، انعطاف پذیری و سرمایه گذاری در انرژی پاک.