هشدار فوری

درباره

شرکت گاز و برق پاسیفیک

اطلاعات شرکت

واقعیات، سابقه، دستاوردهای صنعتی و سایر موارد مربوط به PG&E.

فرصت‌های شغلی

به فرهنگی بپیوندید که از نوآوری استقبال می‌کند. مبانی شکوفایی PG&E:

  • یادگیری
  • همکاری
  • رشد
  • پشتیبانی

سیستم‌های PG&E

کشف کنید که PG&E چگونه انرژی ایمن و پاک California را تامین می‌کند.

تجارت با PG&E

آیا به مشارکت با PG&E علاقمند هستید؟

تنوع و شمول

با نیروهای کاری PG&E و برنامه‌های تأمین کنندگان آشنا شوید.

اتاق خبر

انتشار اخبار، اطلاعات قطعی برق، منابع اضطراری و سایر موارد. 

Newsroom

News releases, outage info, emergency resources and more. 

اطلاعات بیشتر درباره PG&E

منابع آموزشی

ابزارهای آموزش بهره‌وری، ایمنی و صرفه‌جویی در انرژی را دریافت کنید.

مقررات

پیوندهای مربوط به توافقات PG&E با California Public Utilities Commision (CPUC) و «کمیسیون فدرال نظارت بر انرژی» (FERC) را پیمایش و مطالعه کنید.

کاربری و فروش‌های زمین

همکاری با PG&E در درخواست‌های آسان‌سازی و دارایی.