هشدار فوری

فرصت‌های شغلی

پیوستن به PG & E و بخشی از راه حل انرژی برای کالیفرنیا و جهان است

آیکون اطلاعیه مهم نکته: این صفحه را یک رایانه ترجمه کرده است. اگر سوالی دارید، با خدماتزبان با شماره 6789-660-877-1 تماس بگیرید.

  کار در PG & E

  در مورد زندگی در PG & E یاد بگیرید.

  مشاغل برای جانبازان

  کاوش PG & E استخدام و برنامه های شغلی برای جانبازان.

  تست قبل از استخدام

  یاد بگیرید که چگونه PG & E از ازمون قبل از استخدام برای جویندگان کار و متقاضیان استفاده می کند.

  جستجوی فرصت های شغلی

  کاوش jobs.pge.com

  حرفه لاینمن

  یادگیری در مورد اموزش و استخدام برای شغل lineman.

  حرفه های فناوری

  نقش ها را در تکنولوژی کشف کنید.

  تنظیم هشدار شغلی

  ثبت نام برای دریافت ایمیل زمانی که شغل های جدید ارسال می شود.