هشدار فوری

فرصت‌های شغلی

پیوستن به PG & E و بخشی از راه حل انرژی برای کالیفرنیا و جهان است

آیکون اطلاعیه مهم نکته: این صفحه را یک رایانه ترجمه کرده است. اگر سوالی دارید، با خدماتزبان با شماره 6789-600-877-1 تماس بگیرید. 

کار در PG & E

در مورد زندگی در PG & E یاد بگیرید.

مشاغل برای جانبازان

کاوش PG & E استخدام و برنامه های شغلی برای جانبازان.

تست قبل از استخدام

یاد بگیرید که چگونه PG & E از ازمون قبل از استخدام برای جویندگان کار و متقاضیان استفاده می کند.

جستجوی فرصت های شغلی

به تیم ما بپیوندید تا به تغییر اینده انرژی کمک کنید.

کاوش jobs.pge.com

حرفه لاینمن

یادگیری در مورد اموزش و استخدام برای شغل lineman.

حرفه های فناوری

نقش ها را در تکنولوژی کشف کنید.

تنظیم هشدار شغلی

ثبت نام برای دریافت ایمیل زمانی که شغل های جدید ارسال می شود.