Cảnh báo khẩn cấp

Việc làm

Tham gia PG&E và trở thành một phần của giải pháp năng lượng cho California và thế giới

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

Làm việc tại PG&E

Tìm hiểu về cuộc sống tại PG&E.

Việc làm cho cựu chiến binh

Khám phá các chương trình tuyển dụng và nghề nghiệp của PG&E dành cho cựu chiến binh.

Kiểm tra trước khi tuyển dụng

Tìm hiểu cách PG&E sử dụng kiểm tra trước khi tuyển dụng cho người tìm việc và ứng viên.

Tìm kiếm cơ hội việc làm

Tham gia đội ngũ của chúng tôi để giúp chuyển đổi tương lai của năng lượng.

Khám phá jobs.pge.com

Nghề nghiệp Lineman

Tìm hiểu về đào tạo và tuyển dụng nhân viên dây chuyền.

Sự nghiệp công nghệ

Khám phá các vai trò trong công nghệ.

Đặt thông báo công việc

Đăng ký để nhận email khi công việc mới được đăng.