Cảnh báo khẩn cấp

Việc làm

Tham gia PG&E và trở thành một phần của giải pháp năng lượng cho California và thế giới

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Làm việc tại PG&E

  Tìm hiểu về cuộc sống tại PG&E.

  Việc làm cho cựu chiến binh

  Khám phá các chương trình tuyển dụng và nghề nghiệp của PG&E dành cho cựu chiến binh.

  Kiểm tra trước khi tuyển dụng

  Tìm hiểu cách PG&E sử dụng kiểm tra trước khi tuyển dụng cho người tìm việc và ứng viên.

  Tìm kiếm cơ hội việc làm

  Khám phá jobs.pge.com

  Nghề nghiệp Lineman

  Tìm hiểu về đào tạo và tuyển dụng nhân viên dây chuyền.

  Sự nghiệp công nghệ

  Khám phá các vai trò trong công nghệ.

  Đặt thông báo công việc

  Đăng ký để nhận email khi công việc mới được đăng.