هشدار فوری

صرفه‌جویی در انرژی و هزینه‌ها

نکات، برنامه‌ها و منابع برای کمک به مدیریت مصرف انرژی شما

برنامه‌های صرفه‌جویی در انرژی

طیف وسیعی از برنامه‌ها برای کمک به اقدامات شما جهت بهره‌وری انرژی را جستجو کنید.

مصرف انرژی و نکات

به داده‌های مصرف انرژی مربوط به خانه و کسب و کار خود دسترسی داشته باشید و آن را به اشتراک بگذارید. نکات مفیدی را برای کاهش مصرف انرژی بیابید.

تخفیف و طرح‌های تشویقی

تخفیف‌ها و طرح‌های تشویقی را برای خانه یا کسب و کار خود جستجو کنید.

برای پرداخت صورتحساب خود کمک بگیرید

برنامه های کمک پرداخت مانند CARE، FERA و Medical Baseline را پیدا کنید. ترتیبات پرداخت را تنظیم کنید.

California Alternate Rates for Energy (CARE)

اگر شرایط درآمدی را برآورده کنید، می‌توانید ماهانه حداقل 20% از هزینه‌های گاز و برق خود را کاهش دهید.

Medical Baseline Program

کمک برای مشتریان مسکونی که برای برخی نیازهای پزشکی به برق وابسته هستند.

صرفه‌جویی در انرژی برای کسب و کارها

تامین مالی صرفه‌جویی در انرژی

برای تعویض تجهیزات قدیمی و فرسوده وام با بهره 0% دریافت کنید.

برنامه‌های صرفه‌جویی در انرژی

برنامه‌ها و تخفیف‌هایی را که در صرفه‌جویی در انرژی به کسب و کارتان کمک می‌کنند، پیدا کنید.

برنامه‌های Demand Response (پاسخ به تقاضا)

مصرف انرژی خود را برای صرفه‌جویی یا کسب درآمد تعدیل کنید. 

رنامه‌های صورتحساب و کمک مالی

بیانیه انرژی خود را مشاهده کنید. قبض خود را پرداخت کنید. با نحوه دریافت کمک مالی آشنا شوید.

منابع صرفه‌جویی در انرژی بیشتر

با SmartMeter™ آشنا شوید

ببینید چگونه با ابزارهای مجهز به SmartMeter™ از انرژی استفاده می‌کنید. برای کاهش یا کنترل قبض ماهانه خود از این ابزارها استفاده کنید. 

مدیریت مصرف انرژی خود

به مصرف انرژی خود دسترسی داشته باشید، بر آن نظارت کرده و آن را مدیریت کنید.

محصولات و برنامه‌ها را پیدا کنید

جهت تامین نیازهای انرژی منحصر به فرد خود، برای محصولات و برنامه‌ها راهنمایی دریافت کنید.