هشدار فوری

توسعه اقتصادی

جابجایی، گسترش یا شروع کسب و کار

آیکون اطلاعیه مهم نکته: این صفحه را یک رایانه ترجمه کرده است. اگر سوالی دارید، با خدماتزبان با شماره 6789-660-877-1 تماس بگیرید.

  نرخ توسعه اقتصادی

  کسب و کار شما می تواند واجد شرایط کاهش 12، 18 یا 25 درصدی نرخ برق شما تا پنج سال باشد.

  ابزارهای توسعه اقتصادی

  • یک سایت برای کسب و کار خود پیدا کنید.
  • جوامع را مقایسه کنید.
  • جستجو برای یک خوشه کسب و کار یا صنعت.
  • تخفیف و انگیزه دریافت کنید.

  راه حل های صرفه جویی در هزینه برای کسب و کار شما

  اطلاعات بیشتر در مورد توسعه اقتصادی

  پاسخ به تقاضا

  کاهش مصرف انرژی در زمان اوج تقاضا و دریافت مشوق های مالی.

  انتخاب خورشیدی

  برق خود را از برنامه خورشیدی PG & E بدون نصب پانل های خورشیدی خود دریافت کنید.

  تماس با ما

  شروع یک کسب و کار جدید؟ جابجایی یا گسترش یک کسب و کار موجود؟ میتونیم کمک کنیم 

   

  ایمیل economicdevelopment@pge.com.