هشدار فوری

نرخ توسعه اقتصادی (EDR)

کسب و کارهای واجد شرایط می توانند با یکی از سه نرخ برق کاهش یافته صرفه جویی کنند

آیکون اطلاعیه مهم نکته: این صفحه را یک رایانه ترجمه کرده است. اگر سوالی دارید، با خدماتزبان با شماره 6789-660-877-1 تماس بگیرید.

  EDR چیست؟

  PG & E نرخ توسعه اقتصادی (EDR) را برای کمک به رشد یا حفظ مشاغل در کالیفرنیا توسعه داد.

  EDR ما به کسب و کارهای واجد شرایط فرصتی برای کاهش هزینه ها از طریق یکی از سه گزینه کاهش نرخ برق ارائه می دهد.

  PG & E به افزایش نشاط اقتصادی جوامعی که ما خدمت می کنیم اختصاص داده شده است. ما می توانیم کمک کنیم که ایا کسب و کار شما:

  • به دنبال راه اندازی در یک مکان جدید
  • گسترش تاسیسات موجود خود، یا
  • مواجهه با چالش های مالی

  دانلود برگه اطلاعات تشویقی توسعه اقتصادی (PDF)

  برای اطلاعات بیشتر، به ما ایمیل بزنید economicdevelopment@pge.com.

  مشتریان تجاری یا صنعتی می توانند تخفیف EDR 12 درصد، 18 درصد یا 25 درصد در اکثر هزینه های برق خود را برای پنج سال دریافت کنند.

  • نرخ استاندارد 12٪ در سراسر قلمرو خدمات ما در دسترس است.
  • نرخ های افزایش یافته 18٪ و 25٪ در شهرها و شهرستانها در دسترس هستند که نرخ بیکاری سالانه بیش از نرخ در سراسر کشور است.

  نقشه EDR را دانلود کنید. بررسی نرخ توسعه اقتصادی PG & E بر اساس شهر و شهرستان. 

  • کسب و کارهای تجاری و صنعتی که در خارج از کشور قرار می دهند یا گسترش می یابند
  • کسب و کارهای موجود که عملیات در کالیفرنیا را بدون نرخ توسعه اقتصادی متوقف می کنند
  • کسب و کارهای کوچک زیر 150 کیلو وات

  • ایجاد یا حفظ شغل در کالیفرنیا
  • تهیه مستندات انتخاب های خارج از کشور یا سایر سناریوهای عملیاتی.
  • یک استشهادنامه را امضا کنید که بیان می کند EDR یک عامل تاثیرگذار در تصمیم شما برای قرار دادن در قلمرو خدمات PG & E است.
  • پیاده سازی یک برنامه کاهش انرژی است که دستیابی به 5٪ صرفه جویی انرژی در طول عمر EDR و یا انواع دیگر بهره وری.
  • ارائه گزارش سالانه به PG & E شامل تعداد، نوع شغل و میانگین حقوق و مزایای این مشاغل.
  • تایید واجد شرایط بودن برای نرخ با دفتر فرماندار کالیفرنیا کسب و کار و توسعه اقتصادی.

  منابع بیشتر

  پاسخ به تقاضا

  کاهش مصرف انرژی در زمان اوج تقاضا و دریافت مشوق های مالی.

  انتخاب خورشیدی

  برق خود را از برنامه خورشیدی PG & E بدون نصب پانل های خورشیدی خود دریافت کنید.

  تماس با ما

  شروع یک کسب و کار جدید؟ جابجایی یا گسترش یک کسب و کار موجود؟ میتونیم کمک کنیم