Cảnh báo khẩn cấp

Giá Phát triển Kinh tế (Economic Development Rate, EDR)

Các doanh nghiệp đủ điều kiện có thể tiết kiệm với một trong ba mức giá điện giảm

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  EDR là gì?

  PG&E đã phát triển Tỷ lệ Phát triển Kinh tế (EDR) để giúp các doanh nghiệp phát triển hoặc duy trì việc làm ở California.

  EDR của chúng tôi mang đến cho các doanh nghiệp đủ điều kiện cơ hội giảm chi phí thông qua một trong ba tùy chọn mức giá điện giảm.

  PG&E nỗ lực nâng cao sức sống kinh tế của các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi có thể trợ giúp cho doanh nghiệp của quý vị là:

  • Đang tìm cách ra mắt tại một địa điểm mới
  • Mở rộng cơ sở hiện có, hoặc
  • Đối mặt với những thách thức tài chính

  Tải xuống tờ thông tin về Ưu đãi Phát triển Kinh tế (PDF)

  Để biết thêm thông tin, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉeconomicdevelopment@pge.com.

  Khách hàng thương mại hoặc công nghiệp có thể được giảm giá EDR 12%, 18% hoặc 25% cho phần lớn chi phí điện của họ trong 5 năm.

  • Mức giá tiêu chuẩn 12% có sẵn trên toàn lãnh thổ dịch vụ của chúng tôi.
  • Tỷ lệ tăng 18% và 25% có sẵn ở các thành phố và quận nơi tỷ lệ thất nghiệp hàng năm vượt quá tỷ lệ trên toàn tiểu bang.

  Tải xuống bản đồ EDR. Xem lại Tỷ lệ Phát triển Kinh tế của PG&E theo thành phố và quận. 

  • Các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp sẽ định vị hoặc mở rộng ra ngoài tiểu bang
  • Các doanh nghiệp hiện tại sẽ ngừng hoạt động ở California mà không có Tỷ lệ Phát triển Kinh tế
  • Doanh nghiệp nhỏ dưới 150kW

  • Tạo hoặc duy trì việc làm ở California.
  • Cung cấp tài liệu về các lựa chọn ngoài tiểu bang hoặc các tình huống hoạt động khác.
  • Ký một bản khai có tuyên thệ nêu rõ EDR là một yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của bạn để xác định vị trí trong lãnh thổ dịch vụ PG&E.
  • Thực hiện kế hoạch giảm năng lượng giúp tiết kiệm 5% năng lượng trong suốt vòng đời của EDR hoặc các loại hiệu quả khác.
  • Gửi báo cáo hàng năm cho PG&E bao gồm số lượng, loại công việc và mức lương và phúc lợi trung bình cho các công việc này.
  • Xác nhận tính đủ điều kiện nhận mức giá với Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California.

  Thêm tài nguyên

  Đáp ứng Nhu cầu

  Giảm sử dụng năng lượng trong thời gian nhu cầu cao điểm và nhận các ưu đãi tài chính.

  Lựa chọn năng lượng mặt trời

  Nhận điện từ chương trình năng lượng mặt trời của PG&E mà không cần lắp đặt các tấm pin mặt trời của riêng bạn.

  Liên hệ chúng tôi

  Bắt đầu một doanh nghiệp mới? Chuyển địa điểm hoặc mở rộng một doanh nghiệp hiện có? Chúng tôi có thể giúp đỡ.