Cảnh báo khẩn cấp

Chương trình đáp ứng nhu cầu (demand response, DR)

Tìm chương trình phù hợp cho gia đình hoặc doanh nghiệp của quý vị

 

Chương trình đáp ứng nhu cầu của PG&E

Các chương trình này được thiết kế để đảm bảo khách hàng góp phần giảm tải năng lượng trong những thời điểm có cầu cao điểm. Hầu hết các chương trình đáp ứng nhu cầu của PG&E cũng cung cấp trợ cấp tài chính để giảm tải trong những thời điểm có cầu cao điểm.

 

Chương trình đáp ứng nhu cầu thông qua bên thứ ba đã ký hợp đồng

Các bên thứ ba đã ký hợp đồng cung cấp các chương trình để khách hàng tiết kiệm hoặc kiếm tiền bằng cách điều chỉnh sử dụng năng lượng. Việc tham gia cũng giúp cân bằng lưới điện mà không tạo ra khí thải.

 

Tham gia chương trình đáp ứng nhu cầu của khách hàng cư trú

Nói chung, quý vị chỉ có thể tham gia một chương trình khuyến khích năng lượng, giảm năng lượng, giờ cao điểm hoặc đấu giá trực tiếp tại một thời điểm.* Nếu quý vị hiện đang tham gia một trong những chương trình này, quý vị không thể đăng ký một chương trình khác cho đến khi quý vị ngừng tham gia chương trình hiện tại của mình.

 

Để tìm hiểu thêm về việc tham gia các chương trình ưu đãi năng lượng với các công ty khác ngoài PG&E, hãy truy cập các chương trình ưu đãi của bên thứ ba về đáp ứng nhu cầu.

 

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Khách hàng được phép ghi danh tham gia cả Tặng thưởng Tiết kiệm Năng lượng và SmartRate.

Chương trình đáp ứng nhu cầu của PG&E cho khách hàng cư trú và thông qua bên thứ ba

Chương trình Tặng thưởng Tiết kiệm Năng lượng

  • Giảm mức sử dụng năng lượng để tiết kiệm năng lượng vào một số ngày mùa hè nóng nực chọn lọc khi nhu cầu điện ở mức cao.
  • Nhận tín dụng trên hóa đơn của quý vị sau mùa triển khai chương trình để góp phần đảm bảo độ ổn định cho lưới điện của California.
  • Không cần trang thiết bị đặc biệt.

SmartAC™

  • Thiết bị SmartAC chuyển một phần năng lượng được sử dụng của quý vị ra ngoài giờ cao điểm từ xa.
  • Ghi danh tham gia với bộ điều chỉnh nhiệt thông minh hiện có với giá $75 hoặc được giảm giá $120 để mua bộ điều chỉnh nhiệt thông minh mới.
  • Dành cho khách hàng có thiết bị điều hòa nhiệt độ.

SmartRate™

Kiểm soát giá điện của quý vị và góp phần bảo toàn lưới điện của California khi cần thiết nhất. SmartRate không có rủi ro và được hỗ trợ bằng cam kết Bảo vệ Hóa đơn của chúng tôi.

Leap

Kết nối các nguồn lực năng lượng được phân phối của quý vị với thị trường năng lượng thông qua nền tảng Leap và nhận tiền thanh toán khi xây dựng lưới điện sạch hơn, có khả năng thích ứng hơn. 

OhmConnect

Dịch vụ miễn phí, không có rủi ro thông báo cho quý vị khi giá điện tăng cao trong khu vực và trả tiền cho quý vị để tiết kiệm năng lượng trong những khoảng thời gian này.

Tham gia chương trình đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp

 

Đăng ký tham gia chương trình PG&E hoặc chọn một chương trình từ nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu khác. Lưu ý là có một số công ty tư nhân ký hợp đồng với PG&E trong khi những công ty khác độc lập với PG&E.

Chương trình đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp của PG&E

Giá Ngày Cao điểm

Nhận giá chiết khấu quanh năm, ngoại trừ trong các “sự kiện” từ chín đến 15 giờ (các khoảng bốn giờ) khi hệ thống điện phải chịu ứng suất và giá điện cao hơn. Các sự kiện thường diễn ra vào những ngày hè nóng nhất.

Chương trình Có thể gián đoạn Cơ sở (Base Interruptible Program, BIP)

Khách hàng có nhu cầu tối đa trung bình ít nhất 100 kW sẽ kiếm được khoản ưu đãi hàng tháng để giảm mức tiêu thụ năng lượng đến mức quy định khi được yêu cầu. 

Chương trình Đấu thầu Công suất (CBP)

Hợp tác với các chương trình từ bên thứ ba của PG&E để lập kế hoạch cho phép quý vị linh hoạt hơn khi quyết định cách có thể kiếm được ưu đãi thông qua giảm mức sử dụng năng lượng khi được yêu cầu.

Chương trình của bên thứ ba

Một số công ty tư nhân ký hợp đồng với PG&E. Truy cập trang web của mỗi công ty để biết thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi của họ.

Chương trình Giảm Tải Khẩn cấp (Emergency Load Reduction Program, ELRP)

Thử nghiệm đáp ứng nhu cầu này cung cấp các khoản trợ cấp tài chính cho những doanh nghiệp tham gia để giảm mức sử dụng năng lượng trong những thời điểm lưới điện quá tải và trường hợp khẩn cấp, với mục tiêu tránh cắt điện luân phiên, đồng thời giảm chi phí cho khách hàng. Sau khi ghi danh, khách hàng có quyền tự nguyện tham gia các sự kiện và sẽ không bị phạt nếu không tham gia.

 

Chương trình Cắt giảm Bắt buộc Tùy chọn (Optional Binding Mandatory Curtailment, OBMC)

Nếu doanh nghiệp của quý vị có thể giảm 15% mức sử dụng năng lượng trên toàn bộ mạch điện của quý vị trong mỗi lần cắt điện luân phiên, quý vị có thể hội đủ điều kiện được miễn cắt điện luân phiên thông qua chương trình Cắt giảm Bắt buộc Tùy chọn.

Tìm hiểu thêm về đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp

Đáp ứng Nhu cầu Tự động

Khi ghi danh tham gia các chương trình ưu đãi năng lượng chọn lọc, quý vị cũng sẽ hội đủ điều kiện được giảm giá trang thiết bị và nhận ưu đãi bổ sung thông qua Đáp ứng Nhu cầu Tự động.

Cơ chế Đấu giá Đáp ứng Nhu cầu (Demand Response Auction Mechanism, DRAM)

Nếu quý vị là nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu, hãy nhận thông tin về RFO, đọc các câu hỏi thường gặp và nhiều nội dung khác.

Quy tắc Điện 24

Quy tắc Điện 24 tạo cơ hội cho khách hàng sử dụng điện của PG&E ghi danh tham gia các chương trình đáp ứng nhu cầu do các nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu của bên thứ ba cung cấp, bao gồm cả các chương trình được liệt kê trên đây. 

Các câu hỏi thường gặp về chương trình đáp ứng nhu cầu

Những cơn bão và sóng nhiệt đôi khi xảy ra, cũng như hoạt động sửa chữa và bảo trì nhà máy điện định kỳ, có khả năng ảnh hưởng đến nguồn cung và cầu điện của California. Khi cầu cao và cung thấp, đôi khi có thể xảy ra gián đoạn cung cấp điện. Có một cách là xây dựng đủ nhà máy điện để thỏa mãn mọi kịch bản cung và cầu có thể phát sinh nhưng chi phí và tác động đến môi trường sẽ rất lớn.

 

Các chương trình đáp ứng nhu cầu được thiết kế để có trách nhiệm về cả tài chính và môi trường trong việc đáp ứng những khoảng thời gian cao điểm thi thoảng và tạm thời. Các chương trình cung cấp ưu đãi cho người tình nguyện và tham gia bằng cách giảm mức sử dụng điện khi nhu cầu có thể cao hơn nguồn cung.

Chương trình đáp ứng nhu cầu đưa ra một cách để quý vị và công ty của quý vị nâng cao độ ổn định điện theo ý muốn. Việc quý vị tự nguyện tham gia sẽ góp phần nâng cao độ ổn định điện cho toàn bộ California. Đây là điều có lợi cho cả quý vị, các doanh nghiệp và tất cả người dân California. Với chương trình đáp ứng nhu cầu, quý vị có thể thực hiện các bước nhỏ (và lớn) để giảm nhu cầu điện của quý vị. Và khi làm như vậy, quý vị sẽ nhận lại được rất nhiều, cũng như nhận được các khoản ưu đãi.

Những ngày đáp ứng nhu cầu được tuyên bố khi nhu cầu điện đe dọa sẽ vượt mức cung, thường có thể xảy ra trong những ngày hè nóng nực. Ngoài ra, hiện tượng này có thể xảy ra nếu các cơ sở phát điện đóng cửa để bảo trì, đường dây truyền tải điện bị hỏng hoặc trong những khoảng thời gian giá mua điện bổ sung tăng cao.

Đây là bài toán kinh tế đơn giản, việc xây dựng và duy trì đủ số nhà máy điện để đáp ứng những khoảng thời gian có cầu cao điểm thi thoảng và tạm thời sẽ tác động đến giá điện và môi trường. Các dự án đầu tư vốn lớn với mức sử dụng thấp không đem lại lợi ích tối đa cho các doanh nghiệp của California hay môi trường của chúng ta. Thay vào đó, bằng cách giảm nhu cầu tạm thời khi nguồn lực đã đạt công suất, chúng tôi có một giải pháp có trách nhiệm hơn về tài chính và môi trường để góp phần bảo vệ môi trường và ổn định hệ thống năng lượng.

Quý vị phải là khách hàng của PG&E theo biểu phí hội đủ điều kiện, Công ty tổng hợp Lựa chọn Cộng đồng (Community Choice Aggregator, CCA) hoặc truy cập trực tiếp và cơ sở của quý vị phải có công tơ đo theo khoảng thời gian để đủ điều kiện tham gia chương trình đáp ứng nhu cầu. PG&E cung cấp các chương trình DR cho khách hàng doanh nghiệp quy mô lớn, vừa và nhỏ.

Quý vị hoặc cơ sở của quý vị phải có công tơ đo theo khoảng thời gian mà PG&E có thể đọc được từ xa. Quy tắc sẽ thay đổi tùy theo chương trình. Theo tất cả các chương trình, khách hàng theo nhóm có nhu cầu 200 kW trở lên trong ba tháng liên tiếp trong 12 tháng gần nhất sẽ hội đủ điều kiện để được lắp đặt miễn phí công tơ đo theo khoảng thời gian. Một số chương trình dành cho doanh nghiệp, như Chương trình Có thể gián đoạn Cơ sở (BIP), cung cấp miễn phí công tơ đo theo khoảng thời gian cho các khách hàng theo nhóm có nhu cầu 100 kW. Nói chung, khách hàng truy cập trực tiếp chịu trách nhiệm trả chi phí công tơ đo theo khoảng thời gian. Xem biểu giá chương trình để biết thêm thông tin chi tiết.

Tại thời điểm này, quý vị có thể đăng nhập trực tuyến để tham gia Chương trình Có thể Gián đoạn Cơ sở thông qua hệ thống ghi danh trực tuyến của PG&E:

Vui lòng chuẩn bị sẵn hóa đơn PG&E của quý vị để quý vị có thể dễ dàng tìm được thông tin tài khoản của mình. Quý vị sẽ tạo tên người dùng và mật khẩu thông qua tài khoản PG&E của mình. Tất cả ID Thỏa thuận Dịch vụ của quý vị sẽ tự động liên kết với tên người dùng để quý vị có thể chọn những ID hội đủ điều kiện ghi danh tham gia quyền đáp ứng nhu cầu trên màn hình trực tuyến. Quý vị có thể quay lại trang web ghi danh để kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của mình.

Nếu doanh nghiệp có thắc mắc hoặc cần thông tin về việc ghi danh tham gia chương trình Giá Ngày Cao điểm (PDP), vui lòng liên hệ với đại diện PG&E phụ trách tài khoản của quý vị hoặc gọi cho đường dây cung cấp thông tin PDP theo số 1-800-987-4923.

Cách tốt nhất để theo dõi tác động của Ngày Sự kiện là dựa vào phản hồi từ người dùng cơ sở. Phản hồi của họ sẽ giúp quý vị xác định phương án nào hiệu quả và phương án nào không còn áp dụng được cho môi trường của họ.

 

Đồng thời, hãy đặt mục tiêu thiết thực. Ví dụ: không cần tắt tất cả các đèn hoặc tắt điều hòa nhiệt độ. Cho dù quý vị giảm được ít thì vẫn có ích.

 

Điều quan trọng là gửi email trên toàn hệ thống cho những người dùng để họ biết một sự kiện sẽ diễn ra. Quý vị gửi thông báo trước càng sớm càng tốt nhưng cũng nên gửi email nhắc nhở ngay trước khi sự kiện diễn ra. Các cơ sở cũng cần dựa vào người dùng như dựa vào quản lý cơ sở và kỹ sư vào Ngày Sự kiện.

Người tham gia chương trình đáp ứng nhu cầu có thể thấy dữ liệu công tơ và báo cáo truy cập thông qua Cost and Usage Trends (Xu hướng Chi phí và Sử dụng).

Quý vị có thể nhận được thông báo qua email, điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc fax. Thông báo trước phụ thuộc vào chương trình quý vị tham gia và tùy chọn quý vị đã chọn.

Các chương trình đáp ứng nhu cầu có nhiều yêu cầu khác nhau để giảm tải trong những sự kiện đã tuyên bố. Hậu quả khi không tham gia hoặc không giảm tải có thể từ không tạo ra tác động nếu quý vị tham gia chương trình tự nguyện cho đến bị phạt tài chính để bù trừ cho bất kỳ khoản tiết kiệm giá điện nào trong các chương trình bắt buộc.

Khách hàng thương mại có thắc mắc về các chương trình đáp ứng nhu cầu và tiêu chí hội đủ điều kiện của chúng tôi có thể liên hệ với đại diện phụ trách tài khoản của PG&E địa phương của quý vị. Khách hàng cư trú có thể truy cập Liên hệ với chúng tôi.

 

Nếu quý vị gặp khó khăn trong khi sử dụng trang web ghi danh trực tuyến của chúng tôi, hãy gọi số 1-800-254-5810 từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo Giờ Tiêu chuẩn Thái Bình Dương hoặc gửi email để nhận được phản hồi vào ngày tiếp theo.

Để tìm hiểu về những cách khác để tham gia vào các chương trình đáp ứng nhu cầu, hãy truy cập California Public Utilities Commission.

Các chương trình tiết kiệm năng lượng hơn

Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (Energy Savings Assistance, ESA)

Những người thuê nhà và chủ nhà đủ điều kiện có thể sử dụng các nâng cấp thiết bị và sửa chữa nhà cửa nhằm cải thiện sự thoải mái, an toàn và sự lành mạnh cho ngôi nhà của mình.

Bảng tin Energy Advisor (Tư vấn Năng lượng) cho khách hàng cư trú

Cập nhật với bảng tin điện tử của chúng tôi.

Bảng tin Energy Advisor (Tư vấn Năng lượng) dành cho doanh nghiệp

Nhận tin tức và công cụ mới nhất để quản lý việc sử dụng và chi phí năng lượng của doanh nghiệp.