Cảnh báo khẩn cấp

Chương trình Quy tắc 24

Cung cấp cho khách hàng dân cư và thương mại/công nghiệp quyền đăng ký chương trình Đáp ứng Nhu cầu với nhà cung cấp bên thứ ba mà bạn chọn

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Hiểu Quy tắc 24

   

  Theo Quy tắc Điện 24, khách hàng sử dụng điện của PG&E có thể ghi danh vào các chương trình đáp ứng nhu cầu do Nhà cung cấp Đáp ứng Nhu cầu (DRP) bên thứ ba cung cấp. Các chương trình đáp ứng nhu cầu là các chương trình cung cấp cho khách hàng các ưu đãi để giảm mức tiêu thụ điện của họ trong thời gian nhu cầu cao điểm. Quy tắc 24 cho phép DRP của bên thứ ba mời khách hàng của PG&E tham gia vào các chương trình đáp ứng nhu cầu của họ và sau đó "đấu thầu" giảm điện vào thị trường bán buôn điện do Nhà điều hành Hệ thống Độc lập California (CAISO) quản lý. Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) đã phê duyệt Quy tắc Điện 24 với mục tiêu thúc đẩy sự tham gia đáp ứng nhu cầu trong các thị trường CAISO.

   

  Mục tiêu của chương trình

  • Giúp khách hàng giảm sử dụng điện, đặc biệt là trong những ngày hè nóng bức.
  • Giúp California đạt được các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính. 

  Yêu cầu tham gia

  • Có tài khoản dịch vụ điện trong lãnh thổ PG&E.
  • Có SmartMetersulfonic.
  • Cho phép PG&E chia sẻ dữ liệu sử dụng điện của quý vị với DRP của bên thứ ba mà quý vị lựa chọn.
  • Không thể được ghi danh vào chương trình phản hồi nhu cầu PG&E hoặc sản phẩm giá (chẳng hạn như SmartRate, Chương trình giảm tải khẩn cấp, SmartAC, CBP và BIP) và được ghi danh với DRP của bên thứ ba trong cùng một khoảng thời gian. Nếu quý vị hiện đang tham gia một trong những chương trình PG&E này, quý vị sẽ cần ngừng tham gia chương trình hiện tại của mình trước khi đăng ký DRP của bên thứ ba.

  Vai trò của PG&E trong việc thực hiện Quy tắc 24

  • Xử lý các yêu cầu ủy quyền từ khách hàng thông qua quy trình trực tuyến hoặc biểu mẫu CISR-DRP và tiết lộ dữ liệu khách hàng cho DRP được chỉ định.
  • Kiểm tra xem khách hàng đã tham gia vào chương trình phản hồi nhu cầu của PG&E hay chưa. Theo Quy tắc 24, khách hàng không được phép tham gia vào chương trình phản hồi nhu cầu PG&E và chương trình DRP của bên thứ ba trong cùng thời gian.
  • Lập trình lại máy đo đường huyết của bạn, nếu cần, để phản ánh khoảng thời gian ngắn hơn để DRP của bên thứ ba có thể bao gồm tài khoản dịch vụ của bạn trong sản phẩm bán buôn trên thị trường điện.

  Câu hỏi? Tìm người liên hệ phù hợp

  Các tổ chức bên thứ ba, không phải PG&E, quản lý các chương trình đáp ứng nhu cầu do DRP của bên thứ ba cung cấp.

  Các câu hỏi liên quan đến các chương trình hoặc dịch vụ đáp ứng nhu cầu cụ thể do DRP của bên thứ ba cung cấp nên được chuyển đến DRP có liên quan, chứ không phải PG&E.

  Để tham gia vào dịch vụ đáp ứng nhu cầu do Nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu (DRP) bên thứ ba cung cấp, quý vị sẽ cần ủy quyền cho PG&E chia sẻ dữ liệu sử dụng điện và một số thông tin tài khoản nhất định với DRP mà quý vị lựa chọn.

  Tải xuống các điều khoản và điều kiện (PDF)để chia sẻ dữ liệu khách hàng với DRP của bên thứ ba.

   

  Hai tùy chọn để chia sẻ dữ liệu của bạn

  Nếu bạn có tài khoản trực tuyến PG&E, hãy làm theo các bước sau:
  1. Chọn một liên kết trên trang web của DRP đi đến trang đăng nhập PG&E Share My Data của bạn.
  2. Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu tài khoản trực tuyến PG&E của bạn.

   Đăng nhập để Chia sẻ Dữ liệu của Tôi trực tuyến

  3. Một màn hình sẽ xuất hiện liệt kê (các) DRP yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu của quý vị, các loại dữ liệu khác nhau sẽ được chia sẻ, các tài khoản dịch vụ điện mà dữ liệu sẽ được chia sẻ và khoảng thời gian hoặc khung thời gian chia sẻ dữ liệu mà (các) DRP yêu cầu.
  4. Chọn nút GỬI để hoàn tất quy trình ủy quyền. Sau khi chọn GỬI, bạn sẽ được đưa trở lại trang web của DRP. Bạn cũng sẽ nhận được email xác nhận từ hệ thống Chia sẻ Dữ liệu của Tôi của PG&E xác nhận ủy quyền chia sẻ dữ liệu của bạn.

  Ví dụ về màn hình ủy quyền trực tuyến:

  Đăng nhập để Chia sẻ Dữ liệu của Tôi trực tuyến

  Quyền truy cập của khách:

  Nếu bạn không có tài khoản trực tuyến PG&E hoặc quên thông tin đăng nhập của mình, hãy làm theo các bước để Khách truy cập:

  1. Chọn một liên kết trên trang web của DRP đi đến trang đăng nhập PG&E Share My Data của bạn.
  2. Chọn tab TRUY CẬP KHÁCH HÀNG.
  3. Nhập (1) Số Tài khoản gồm 11 chữ số từ hóa đơn tiền điện PG&E của quý vị và (2) Số Điện thoại trong hồ sơ với PG&E được liên kết với tài khoản tiền điện PG&E của quý vị.

   Đăng nhập để Chia sẻ Dữ liệu của Tôi trực tuyến

  4. Một màn hình sẽ xuất hiện xác định (các) DRP yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu của quý vị, các loại dữ liệu khác nhau sẽ được chia sẻ, các tài khoản dịch vụ điện mà dữ liệu sẽ được chia sẻ và thời lượng hoặc khung thời gian chia sẻ dữ liệu mà (các) DRP yêu cầu.
  5. Hãy chắc chắn nhập địa chỉ email của bạn ở cuối màn hình ủy quyền. Đây là trường bắt buộc.
  6. Chọn nút GỬI để hoàn tất quy trình ủy quyền. Sau khi chọn GỬI, bạn sẽ được đưa trở lại trang web của DRP. Bạn cũng sẽ nhận được email xác nhận từ hệ thống Chia sẻ Dữ liệu của Tôi của PG&E xác nhận ủy quyền chia sẻ dữ liệu của bạn.

  Ví dụ về màn hình ủy quyền trực tuyến:

  Đăng nhập để Chia sẻ Dữ liệu của Tôi trực tuyến

   

  Thay vì sử dụng quy trình trực tuyến, quý vị có thể hoàn thành và ký vào mẫu Yêu cầu Dịch vụ Thông tin Khách hàng-Nhà cung cấp Phản hồi theo Yêu cầu (CISR-DRP) của PG&E. DRP của bên thứ ba gửi biểu mẫu CISR-DRP đã hoàn thành cho PG&E và sau khi chúng tôi xác thực và xử lý biểu mẫu, thông tin khách hàng được yêu cầu sẽ được tiết lộ cho DRP của bên thứ ba. Tải xuống biểu mẫu PG&E CISR-DRP (PDF).

   

  Hướng dẫn Hoàn thành biểu mẫu CISR-DRP: Tài liệu này cung cấp hướng dẫn và hướng dẫn để giúp DRP hoàn thành mẫu CISR-DRP đúng cách. Nó cũng bao gồm các hướng dẫn sử dụng chữ ký điện tử trên biểu mẫu CISR. Tải xuống hướng dẫn hoàn thành mẫu CISR-DRP phiên bản 3.0 (PDF).

  Hủy ủy quyền chia sẻ dữ liệu của bạn

   

  Để hủy ủy quyền chia sẻ dữ liệu của bạn, hãy liên hệ với nhóm Quy tắc 24 tạiRule24Program@pge.comđể được hướng dẫn.

   

  Quý vị cũng có thểtải xuống hướng dẫn hủy ủy quyền chia sẻ dữ liệu (PDF) của mình.

  Câu hỏi thường gặp

  biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Ủy quyền Chia sẻ Dữ liệu còn được gọi là biểu mẫu “quy trình nhấp chuột” hoặc “nhà cung cấp phản hồi yêu cầu dịch vụ thông tin khách hàng” (CISR-DRP).

  Ủy quyền này cho phép PG&E chia sẻ dữ liệu khách hàng với Nhà cung cấp Phản hồi Nhu cầu (DRP) bên thứ ba. DRP của bên thứ ba không thể cung cấp cho quý vị các dịch vụ đáp ứng nhu cầu cho đến khi quý vị hoàn thành ủy quyền.

  Ví dụ về các loại thông tin mà PG&E sẽ cung cấp cho DRP: tên của khách hàng liên quan đến tài khoản điện, địa chỉ dịch vụ, biểu giá, loại đồng hồ đo, dữ liệu sử dụng điện và thông tin ghi danh chương trình đáp ứng nhu cầu của PG&E.

  Ngoài ra, mẫu ủy quyền cho phép PG&E thay đổi hoặc lập trình lại đồng hồ đo điện của quý vị trong khoảng thời gian ngắn hơn nếu cần.

  DRP của bên thứ ba làm việc trực tiếp với khách hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ghi danh. Quy trình thay đổi theo DRP, nhưng một bước cần thiết là khách hàng đồng ý cho PG&E chia sẻ dữ liệu của họ với DRP. Để làm như vậy, khách hàng hoàn thành ủy quyền chia sẻ dữ liệu theo Quy tắc 24 của PG&E.

  Khi quý vị không còn muốn tham gia vào chương trình, hãy gửi DRP trực tiếp qua email và yêu cầu hủy ghi danh. Dưới đây là danh sách một số DRP phục vụ khách hàng sử dụng điện của PG&E.

  Nếu bạn không chắc chắn DRP của mình là ai hoặc nếu DRP của bạn không được liệt kê ở trên, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉRule24Program@pge.com. Vui lòng bao gồm ID Tài khoản PG&E và địa chỉ dịch vụ của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời bằng thông tin liên hệ thích hợp.

  Hủy ủy quyền chia sẻ dữ liệu của quý vị

  Trong email của quý vị gửi đến DRP yêu cầu hủy ghi danh, quý vị cũng có thể gửi yêu cầu hủy ủy quyền chia sẻ dữ liệu của mình. Hoặc, để tự hủy ủy quyền chia sẻ dữ liệu của bạn, hãy liên hệ với nhóm Quy tắc 24 tạiRule24Program@pge.comđể được hướng dẫn.

  Không.

  Một khách hàng muốn đăng ký chương trình DRP của bên thứ ba theo Quy tắc 24 không thể tham gia vào chương trình phản hồi nhu cầu của PG&E cùng một lúc. Nếu một khách hàng hiện đang ghi danh vào một chương trình PG&E mâu thuẫn, trước tiên khách hàng sẽ cần hủy ghi danh khỏi chương trình PG&E trước khi nhận dịch vụ từ DRP. 

  Ví dụ về các chương trình mâu thuẫn:

  • Chương trình giảm tải khẩn cấp (tức là Nhà máy điện ảo hoặc Xe đến Lưới điện, các phân nhóm A1-A5)
  • Công tắc SmartAC, Bộ điều nhiệt SmartAC hoặc SmartRate
  • Chương trình Đấu giá Năng lực
  • Chương Trình Liên Tục Cơ Sở

  Tương tự, nếu khách hàng đăng ký chương trình phản hồi nhu cầu của bên thứ ba theo Quy tắc 24, khách hàng sẽ cần hủy đăng ký khỏi chương trình của bên thứ ba trước khi đăng ký chương trình Phản hồi Nhu cầu của PG&E.

  Để xem các ủy quyền chia sẻ dữ liệu hiện có, hãy đăng nhập vào tài khoản PG&E của bạn. Nhấp vào liên kết ShareMyData ở cuối trang. Trang ShareMyData sẽ hiển thị các ủy quyền hiện có của bạn. Chọn liên kết “danh sách hoàn chỉnh” để xem chi tiết ủy quyền bổ sung. Nếu bạn tin rằng bạn đã đăng ký DRP của bên thứ ba nhưng không thấy ủy quyền chia sẻ dữ liệu, vui lòng liên hệ Rule24Program@pge.com.

  Khách hàng dân cư: Gọi cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của PG&E theo số1-800-743-5000

  Khách hàng doanh nghiệp: Gọi cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp của PG&E theo số1-800-468-4743

  Khách hàng nông nghiệp: Gọi1-877-311-3276

  Nếu bạn chuyển đến địa chỉ dịch vụ mới, mọi ủy quyền chia sẻ dữ liệu bạn có với DRP của bên thứ ba sẽ tự động bị hủy. Nếu quý vị muốn tiếp tục tham gia vào dịch vụ đáp ứng nhu cầu với DRP, hãy làm việc với DRP để tạo ủy quyền cho địa chỉ mới của quý vị.

  Cách hủy ghi danh

  Khi quý vị không còn muốn tham gia vào chương trình, hãy gửi email trực tiếp cho Nhà cung cấp Phản hồi Nhu cầu (DRP) của quý vị và yêu cầu hủy ghi danh. Dưới đây là danh sách một số DRP phục vụ khách hàng sử dụng điện của PG&E.

  Nếu bạn không chắc chắn DRP của mình là ai hoặc nếu DRP của bạn không được liệt kê ở trên, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉRule24Program@pge.com. Vui lòng bao gồm ID Tài khoản PG&E và địa chỉ dịch vụ của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời bằng thông tin liên hệ thích hợp.

   

  Hủy ủy quyền chia sẻ dữ liệu của quý vị

  Trong email của quý vị gửi đến DRP yêu cầu hủy ghi danh, quý vị cũng có thể gửi yêu cầu hủy ủy quyền chia sẻ dữ liệu của mình. Hoặc, để tự hủy ủy quyền chia sẻ dữ liệu của bạn, hãy liên hệ với nhóm Quy tắc 24 tạiRule24Program@pge.comđể được hướng dẫn.

   

  Bạn cũng có thểtải xuống hướng dẫn hủy ủy quyền chia sẻ dữ liệu của mình (PDF, 346 KB).

   

  Liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ vấn đề nào

  Xin lưu ý rằng có thể mất vài tuần để DRP của quý vị hoàn tất quy trình hủy ghi danh. Nếu bạn vẫn đăng ký sau vài tuần, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉRule24Program@pge.comvới ID Tài khoản và Địa chỉ Dịch vụ của bạn. Chúng tôi sẽ giúp xác định tài khoản của bạn và điều tra vấn đề.

  Đăng ký với PG&E với tư cách là nhà cung cấp/tổng hợp đáp ứng nhu cầu

  Để biết thêm thông tin, hãy gửi email tới DRPrelations@pge.com.

  Những DRP muốn tham gia theo Quy tắc Điện 24 của PG&E sẽ cần phải tuân theo các bước sau:

  1. Hoàn thành mẫu Yêu cầu Thông tin DRP của PG&E và gửi email đếnDRPrelations@pge.com. Mẫu này phải được hoàn thành trước khi tiếp tục các bước kết nối hệ thống CNTT được mô tả dưới đây. Tải xuống mẫu yêu cầu thông tin DRP (PDF, 273 KB).
  2. Tham gia cuộc gọi hội nghị kéo dài 60-90 phút với nhóm Quy tắc 24 của PG&E (do PG&E lên lịch). Các chủ đề được đề cập trong cuộc gọi bao gồm các bước thiết lập, các quy trình CISR-DRP, truy cập và cung cấp dữ liệu và các hạn chế tham gia kép.
  3. Xem lại tài liệu “Danh sách kiểm tra các bước thiết lập DRP mới” xác định các bước chính mà DRP sẽ cần tuân theo để tham gia theo Quy tắc 24 và tham gia vào thị trường bán buôn CAISO. Tải xuống danh sách kiểm tra các bước thiết lập DRP mới (PDF, 96 KB).
  4. Xem lại tài liệu “Các bước lấy thông tin khách hàng cho Quy tắc 24” cung cấp hướng dẫn chi tiết bổ sung để thiết lập làm người nhận dữ liệu theo Quy tắc 24. Nó cũng bao gồm hướng dẫn để gửi các biểu mẫu CISR-DRP và sử dụng quy trình ủy quyền trực tuyến. biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: thông tin này sẽ được xem xét với DRP trong cuộc gọi hội nghị thông tin ban đầu. Tải xuống các bước cho DRP để lấy thông tin cho Quy tắc 24 (PDF, 206 KB).

  Mỗi DRP phục vụ khách hàng theo gói của PG&E được yêu cầu thực hiện thỏa thuận dịch vụ DRP của PG&E và đăng ký với CPUC trước khi cung cấp dịch vụ DRP trong lãnh thổ dịch vụ của PG&E. Xin lưu ý rằng CPUC yêu cầu DRP phải thực hiện thỏa thuận dịch vụ DRP của PG&E trước khi đăng ký với CPUC.

   

  Mẫu đăng ký:

  Tải xuống thỏa thuận dịch vụ DRP của PG&E (Mẫu Số 79-1160) (PDF)
   

  Hướng dẫn hoàn thành thỏa thuận dịch vụ DRP:

  1. In hai bản gốc trên giấy của hợp đồng dịch vụ.
  2. Nhập thông tin liên quan ở đầu trang 1 của thỏa thuận.
  3. Nhập thông tin liên hệ DRP của quý vị cho các thông báo liên quan đến thỏa thuận ở trang 6.
  4. Điền vào ô chữ ký trên trang 9 và ký bằng mực hai bản gốc giấy của hợp đồng dịch vụ.
  5. Gửi cả hai thỏa thuận đã ký bằng mực đến:
   Quản lý
   Chương trình Quy tắc Công ty
   Điện và Khí Thái Bình Dương 24 300 Lakeside Drive, Suite 210
   Oakland, CA 94612
  6. PG&E sẽ ký đối chiếu từng thỏa thuận. Một bản gốc sẽ được giữ lại cho các tập tin của chúng tôi và bản còn lại được trả lại cho DRP.

  Truy cập ứng dụng đăng ký nhà cung cấp dịch vụ phản hồi nhu cầu của CPUC

  biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: CPUC yêu cầu các DRP ghi danh khách hàng dân cư PG&E và khách hàng thương mại nhỏ (được định nghĩa là khách hàng có nhu cầu cao điểm dưới 20 kW) cung cấp cho CPUC một trái phiếu hiệu suất như một khoản tiền gửi bảo đảm hoặc trái phiếu bảo lãnh tài chính; số tiền dựa trên số lượng khách hàng được DRP phục vụ. Phần E.1.d của Quy tắc 24 cung cấp một ma trận thể hiện số tiền trái phiếu tương ứng với số lượng khách hàng được DRP phục vụ.

  PG&E sử dụng hai hệ thống thông tin khác nhau để hỗ trợ các hoạt động quản trị chương trình Quy tắc 24 cho DRP: Truyền Tập Tin Bảo Mật Điện Tử (ESFT) và Chia Sẻ Dữ Liệu Của Tôi. DRP được yêu cầu để có được kết nối với cả hai hệ thống trước khi khách hàng của DRP có thể sử dụng quy trình ủy quyền điện tử Nhấp chuột thông qua hoặc gửi các biểu mẫu CISR-DRP cho PG&E để xử lý.

   

  ESFT là gì và nó được sử dụng như thế nào để hỗ trợ Quy tắc 24?

  ESFT là dịch vụ tiêu chuẩn của PG&E để trao đổi tệp tin an toàn. Nó cung cấp mã hóa dữ liệu và được thiết kế để xử lý khối lượng lớn các lần truyền dữ liệu.

  • DRP chuyển các biểu mẫu CISR-DRP đã hoàn thành cho PG&E để xử lý thông qua ESFT.
  • DRPs đăng tệp txt hoặc tệp excel cho nhóm Quy tắc 24 của PG&E sử dụng ESFT, khi cần cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng. PG&E có thể yêu cầu thông tin đó khi DRP yêu cầu nhóm Quy tắc 24 nghiên cứu tình trạng ủy quyền của khách hàng hoặc tình trạng của bộ dữ liệu Quy tắc 24 của khách hàng.
  • Nhóm Quy tắc 24 của PG&E đăng các tệp hoặc báo cáo lên DRP bằng cách sử dụng ESFT để hỗ trợ quản trị chương trình. Ví dụ về các báo cáo đó bao gồm danh sách các biểu mẫu CISR-DRP thất bại trong quá trình xác thực tiếp nhận của PG&E hoặc danh sách các địa điểm CAISO cụ thể thất bại trong quá trình đánh giá và xác thực địa điểm của PG&E.

  Nhóm Quy tắc 24 của PG&E sẽ khởi tạo quy trình thiết lập ESFT thay mặt cho mỗi DRP gửi biểu mẫu Yêu cầu Thông tin DRP đã hoàn thành. Quản trị viên ESFT của PG&E sẽ làm việc với từng DRP để tạo điều kiện kết nối với hệ thống này.

  Chia sẻ Dữ liệu của Tôi là gì?

  Share My Data là một nền tảng Giao diện Lập trình Ứng dụng (API) cho phép khách hàng của PG&E chia sẻ dữ liệu liên quan đến điện cá nhân của họ với các bên thứ ba. Quá trình ủy quyền chia sẻ dữ liệu được OAuth kích hoạt.

  Share My Data cho phép ba loại đăng ký Người dùng Tiêu chuẩn khác nhau để hỗ trợ DRP:

  • Độc lập: Chọn Độc lập nếu bạn chỉ muốn khách hàng ủy quyền cho công ty của bạn nhận dữ liệu.
  • Chính: Chọn Chính nếu công ty của bạn đang cộng tác với một DRP khác để cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu cho khách hàng theo Quy tắc 24. Là người đăng ký chính, công ty của bạn sẽ tham gia trực tiếp vào chuỗi OAuth và xác định các thông số ủy quyền dữ liệu sẽ áp dụng cho cả bạn và DRP đối tác của bạn – Người đăng ký phụ.
  • Phụ: Như với Chính, loại đăng ký Phụ chỉ áp dụng cho các DRP đang cộng tác với một DRP khác để cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu theo Quy tắc 24. Người đăng ký Thứ cấp kế thừa các thông số ủy quyền dữ liệu do Chính thiết lập.

  Trước khi bắt đầu quy trình đăng ký Chia sẻ Dữ liệu của Tôi, DRP cần xác định loại đăng ký phù hợp với mục đích kinh doanh của họ.

  Nền tảng Chia sẻ Dữ liệu của Tôi cho phép khách hàng ủy quyền cho PG&E tiết lộ thông tin cá nhân liên quan đến điện của họ thông qua quy trình xác thực và ủy quyền điện tử cho DRP đã được đăng ký và phê duyệt để sử dụng Chia sẻ Dữ liệu của Tôi. Ngoài ra, các DRP sử dụng Chia sẻ Dữ liệu của Tôi để có được các thành phần bộ dữ liệu Quy tắc 24 hoàn chỉnh cho mỗi khách hàng được ủy quyền. Ví dụ về các yếu tố dữ liệu được cung cấp cho DRP bao gồm:

  • Dữ liệu sử dụng khoảng thời gian lịch sử lên đến 48 tháng
  • Dữ liệu sử dụng khoảng thời gian liên tục
  • Sử dụng hóa đơn hàng tháng liên tục, tên phân tích hạng và khối lượng liên quan
  • Thông tin tài khoản khách hàng, chẳng hạn như tên khách hàng, địa chỉ dịch vụ và biểu giá điện
  • Loại đồng hồ đo
  • Thông tin Ghi danh Chương trình Đáp ứng Nhu cầu PG&E (nếu có) và ngày chấm dứt sớm nhất
  • Nút định giá CAISO (Pnode)
  • CAISO SubLAP
  • Thực Thể Phục Vụ Tải
  • Lịch biểu Giá
  • Các tùy chọn thuế dịch vụ, chẳng hạn như CARE, FERA và Solar Choice 50 hoặc 100
  • Các Mục Dòng Hóa Đơn

  Tải xuống danh sách đầy đủ các thành phần dữ liệu Quy tắc 24 (PDF, 301 KB)

  biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Có thể cung cấp phiên bản Excel theo yêu cầu bằng cách gửi email tới DRPrelations@pge.com.

  Trước khi bắt đầu quy trình đăng ký Chia sẻ Dữ liệu của Tôi, DRP phải gửi Mẫu Yêu cầu Thông tin DRP cho nhóm Quy tắc 24 của PG&E (như được mô tả ở trên). Sau khi hoàn tất, DRP liên hệ với nhóm Chia sẻ Dữ liệu của Tôi tạisharemydata@pge.comđể bắt đầu quá trình đăng ký.

  biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Thiết lập làm Người dùng Tiêu chuẩn với Chia sẻ Dữ liệu của Tôi là một quy trình phức tạp và liên quan đến kỹ thuật hơn so với thiết lập ESFT. Chúng tôi khuyến khích DRP cam kết cung cấp đủ nguồn lực kỹ thuật và thời gian cho nỗ lực này. Thông tin về quy trình đăng ký, API, yêu cầu kiểm tra và Câu hỏi thường gặp có sẵn trên trang web của chúng tôi. Truy cập Chia sẻ Dữ liệu của Tôi .

  Các liên kết và tài liệu của chương trình Đáp ứng Nhu cầu và Quy tắc 24

   

  Nhấp-Thông qua các tài liệu hỗ trợ

  • Quy tắc 24 Luồng
   quy trình Nhấp chuột-Thông qua
   Tập tin chín trang này bao gồm sơ đồ của các quy trình ủy quyền ngoại tuyến trực tuyến và CISR-DRP cùng với các quy trình truy cập dữ liệu API tương ứng. Tải về Quy tắc PG&E 24 Quy tắc Nhấp chuột-Thông qua quy trình (PDF)
  • Ánh xạ
   XML API của Phần tử Dữ liệu Quy tắc 24
   Tập tin này bao gồm 16 trang với thông tin về cách dữ liệu được trả về từ các dịch vụ API được định dạng theo Tiêu chuẩn Nút Xanh (Định nghĩa Sơ đồ XML nguyên tử (XSD)) và cách bản đồ XSDs đến các phần tử dữ liệu Quy tắc 24. Trang cuối cùng cũng bao gồm một bảng liệt kê tất cả các API có sẵn. Tải xuống bản đồ XML API Phần tử Dữ liệu Quy tắc 24 (PDF).
   biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Phiên bản Excel của tài liệu này có thể được cung cấp theo yêu cầu bằng cách gửi email tới DRPrelations@pge.com.
  • Tổng quan về Dự án
   Giải pháp Nhấp chuột Thông qua
   Bài thuyết trình này cung cấp tổng quan về chức năng chính của bản phát hành Giai đoạn 1 của PG&E cho Nhấp chuột Thông qua. Nó bao gồm ảnh chụp màn hình của các trang đăng ký Chia sẻ Dữ liệu của Tôi và các trang ủy quyền của khách hàng. Tải xuống Tổng quan về Dự án Giải pháp Nhấp chuột (PDF).
  • Việc triển khai XSDs
   PG&E tương thích với các định nghĩa sơ đồ do ESPI cung cấp có trên GitHub. Cụ thể, việc triển khai hiện tại của chúng tôi sử dụng các phiên bản giản đồ sau. Tải xuống XSDS (ZIP).
  • Ma trận
   Quản lý Vòng đời Ủy quyền
   Ma trận này tóm tắt các tùy chọn cho DRP và khách hàng để tạo, hủy và sửa đổi ủy quyền tùy thuộc vào cách ủy quyền được tạo (tức là thông qua quy trình trực tuyến hoặc thông qua biểu mẫu CISR-DRP). Tải xuống ma trận Quản lý Chu kỳ Ủy quyền (PDF).
  • Quy tắc 24 Nhấp chuột thông qua các Điều khoản và Điều kiện
   Tập tin này chứa các điều khoản và điều kiện Quy tắc 24 được Ủy ban Tiện ích Công cộng California phê duyệt vào ngày 1 tháng 2 năm 2018 theo Thư Tư vấn PG&E 5156-E . Tải về Quy tắc 24 Nhấp chuột-Thông qua các Điều khoản và Điều kiện (PDF).

   

  Tài liệu hỗ trợ CISR-DRP

  • Biểu mẫu PG&E CISR-DRP (PDF)
  • Mẫu CISR-DRP phiên bản 3.0: Đây là mẫu có thể điền pdf được sử dụng để xin phép khách hàng để tiết lộ dữ liệu sử dụng điện của khách hàng và thông tin tài khoản nhất định theo Quy tắc 24 như một phương án thay thế cho việc sử dụng quy trình ủy quyền trực tuyến Chia sẻ Dữ liệu của Tôi (OAUTH 2.0). Tải xuống mẫu PG&E CISR-DRP phiên bản 3.0 (PDF).
  • Hướng dẫn Hoàn thành Mẫu CISR-DRP Phiên bản 3.0: Tài liệu này cung cấp hướng dẫn và hướng dẫn để giúp DRP hoàn thành mẫu CISR-DRP đúng cách. Nó cũng bao gồm các hướng dẫn sử dụng chữ ký điện tử trên biểu mẫu CISR. Tải xuống hướng dẫn hoàn thành mẫu CISR-DRP phiên bản 3.0 (PDF).

   

  Tài liệu tham khảo LSE, Pnode và Sublap

  Câu hỏi thường gặp

  Câu hỏi thường gặp về DRP hoặc Tổng hợp Quy tắc 24

  Dữ liệu khoảng thời gian có sẵn thông qua các dịch vụ API được hỗ trợ trên nền tảng ShareMyData của PG&E. Tất cả các DRP muốn truy cập dữ liệu khách hàng theo Quy tắc 24 sẽ cần phải đăng ký làm Người dùng Tiêu chuẩn cho ShareMyData.

  Dữ liệu đo khoảng cách có sẵn cho tất cả các khách hàng sử dụng điện PG&E có đồng hồ đo PG&E SmartMeter hoặc MV90, tuy nhiên, có một số ngoại lệ. Ví dụ, nếu một khách hàng chọn không tham gia vào việc triển khai của PG&E SmartMeter thì dữ liệu về khoảng thời gian sẽ không có sẵn. Ngoài ra, nếu khách hàng đang sử dụng loại biểu giá cố định thì dữ liệu sử dụng khoảng thời gian sẽ không khả dụng. Lịch biểu mức sử dụng cố định bao gồm: A1F – Dịch vụ Chung Nhỏ Cố định, E1F – Dịch vụ Dân dụng Cố định, LS3F – Khách hàng Sở hữu Light EM Rate Cố định, và TC1F – Dịch vụ Kiểm soát Giao thông Cố định.

  Trong trường hợp quý vị tin rằng dữ liệu bị thiếu hoặc không chính xác đối với bất kỳ ủy quyền chia sẻ dữ liệu Quy tắc 24 nào của quý vị, vui lòng hoàn thành Mẫu Tiếp nhận Dữ liệu (Data Intake Form, DIF) và đăng lên thư mục ESFT của quý vị để nhóm Quy tắc 24 của PG&E xem xét và giải quyết. PG&E đặc biệt kêu gọi các DRP nộp DIF càng sớm càng tốt để có thời gian nghiên cứu vấn đề và khắc phục sự cố của PG&E khi cần thiết. Nếu bạn không quen với mẫu DIF, hãy gửi email cho nhóm Quy tắc 24 của PG&E theo địa chỉ DRPRelations@pge.com. Việc sử dụng DIF là bắt buộc bởi các DRP theo Quyết định CPUC D.19-12-040.

  Không. Khi khách hàng chuyển ID Thỏa thuận Dịch vụ cho cơ sở đó sẽ đóng và điều đó sẽ dẫn đến việc ủy quyền chia sẻ dữ liệu theo Quy tắc 24 cũng đóng. Khách hàng sẽ cần cho phép lại việc chia sẻ dữ liệu với DRP cho ID Thỏa thuận Dịch vụ liên quan đến nơi cư trú mới của họ.

  Có, miễn là khách hàng có ủy quyền chia sẻ dữ liệu Quy tắc 24 đang hoạt động với DRP. PG&E là Nhà cung cấp Dịch vụ Máy đo (MSP) và Đại lý Quản lý Dữ liệu Máy đo (MDMA) cho khách hàng CCA, vì vậy tất cả dữ liệu đều lưu lượng giống như đối với khách hàng đi kèm.

  Trong trường hợp (1) khách hàng có ủy quyền chia sẻ dữ liệu Quy tắc 24 đang hoạt động với DRP và (2) PG&E là Đại lý Quản lý Dữ liệu Máy đo (MDMA), PG&E sẽ cung cấp dữ liệu liên quan đến DRP. Trong trường hợp PG&E không phải là MDMA cho khách hàng Truy cập Trực tiếp, MDMA liên quan sẽ chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu cho DRP.

  Theo Quy tắc 24, khách hàng không thể đăng ký chương trình phản hồi nhu cầu dựa trên sự kiện PG&E hoặc sản phẩm tỷ giá và được đăng ký CAISO DRRS với DRP của bên thứ ba cùng một lúc. Hạn chế tham gia kép theo Quy tắc 24 áp dụng cho các chương trình DR sau đây và các sản phẩm xếp hạng. Lưu ý rằng danh sách này có thể thay đổi.

   

  • Chương Trình Liên Tục Cơ Sở (BIP) Được Đăng Ký Trực Tiếp và Quản Lý
  • Chương trình Đấu thầu Công suất (CBP)
  • Chương trình giảm tải khẩn cấp (Nhóm A theo danh mục con)
  •  Giá trong ngày cao điểm (PDP)
  •  Công tắc SmartAC
  •  SmartAC mang theo bộ điều nhiệt của riêng bạn
  • SmartRate (SMR)
  • Chương trình giảm tải theo lịch trình (SLRP). Lưu ý rằng chương trình này đã đóng đối với ghi danh mới.
  •  Chương trình Cắt giảm Bắt buộc Tùy chọn (Optional Binding Mandatory Curtailment, OBMC)
  •  Thí điểm Tỷ lệ Động Năng lượng Valley Clean Energy

  Có. Vui lòng xem pdf có tiêu đề “Quy trình Hủy Ghi danh Chương trình PG&E DR” trên trang này trong phần có tiêu đề “Các liên kết và tài liệu của chương trình Quy tắc 24 và Đáp ứng Nhu cầu”.

  Không. PG&E sẽ chỉ bắt đầu hủy ghi danh khỏi PDP khi khách hàng được đăng ký thành công trong Hệ thống Đăng ký Đáp ứng Nhu cầu của Người vận hành Hệ thống Độc lập California (CAISO). Ngày bắt đầu cho địa điểm khách hàng CAISO phải muộn hơn hoặc bằng ngày hủy ghi danh PDP có hiệu lực của khách hàng. Nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu sẽ cần xem lịch chu kỳ đọc đồng hồ đo để xác định ngày hủy ghi danh PDP sớm nhất trong tương lai của khách hàng và lần lượt xác định ngày bắt đầu địa điểm CAISO. Ngày hủy ghi danh PDP xảy ra sau ngày bắt đầu đặt địa điểm CAISO sẽ dẫn đến việc Công ty Phân phối Tiện ích (UDC) từ chối địa điểm của khách hàng theo hạn chế tham gia kép của Quy tắc 24.

   

  Để giúp đảm bảo rằng khách hàng bị hủy ghi danh khỏi PDP trước ngày bắt đầu có hiệu lực của địa điểm khách hàng CAISO trong DRRS, PG&E khuyến nghị khách hàng nên bắt đầu quy trình hủy ghi danh bằng cách liên hệ với đại diện tài khoản PG&E của khách hàng hoặc gọi số 1-800-987-4923 hoặc bằng cách truy cập tài khoản của họ trên pge.com. Khi khách hàng đã bị xóa khỏi PDP, DRP có thể đăng ký vị trí khách hàng trong CAISO DRRS.

  Theo các quy trình hiện tại của CAISO, đánh giá UDC và Thực thể Phục vụ Tải (LSE) được thực hiện trên một sự kết hợp các yếu tố dữ liệu được DRP thiết lập cho vị trí của khách hàng.

   

  Dưới đây là danh sách các yếu tố dữ liệu mà PG&E thu được từ các hệ thống của CAISO để hỗ trợ quá trình xác thực:

   

  • Số Tài khoản Dịch vụ (SAN) – Đây phải là giá trị ID Tiện ích Duy nhất (UUID) do PG&E cung cấp. Giá trị phải bao gồm các chữ cái “UPGE” ở đầu với 10 chữ số với tổng chiều dài là 14. Giá trị mẫu là UPGE0123456789.  PG&E sẽ xác minh rằng ID Thỏa thuận Dịch vụ liên quan đến UUID của khách hàng là hợp lệ.
  • Công ty Phân phối Tiện ích (UDC) – Đây phải là UPGE.
  • LSE – Mã LSE từ hệ thống của PG&E khác với mã được CAISO sử dụng.  Do đó, DRP nên tham khảo bảng liên kết tệp "Mã LSE PG&E được ánh xạ đến Mã LSE CAISO" có trên trang chính Quy tắc 24.
  • DRP – Đối với các DRP được quy định trong Quy tắc 24, phải có ủy quyền chia sẻ dữ liệu đang hoạt động giữa DRP và khách hàng.
  • Điểm Tổng hợp Lô phụ (LAP Phụ) - PG&E sẽ xác minh rằng Lô phụ đã gửi là chính xác.
  • Nút Định giá (PNode) - Nếu được cung cấp bởi DRP, PG&E sẽ xác minh rằng PNode đã gửi là chính xác.
  • Ngày Bắt đầu Địa điểm
  • Ngày Kết thúc Địa điểm

  Ngoài ra, PG&E sẽ xác nhận rằng địa điểm của khách hàng không được ghi danh vào chương trình DR dựa trên sự kiện PG&E trong phạm vi ngày có hiệu lực của địa điểm.

  Không. Mặc dù DRP phục vụ khách hàng đi kèm PG&E được yêu cầu thực hiện Thỏa thuận Dịch vụ DRP với PG&E trước khi cung cấp dịch vụ DR trong lãnh thổ dịch vụ của PG&E, yêu cầu này không phụ thuộc vào thời gian DRP có thể bắt đầu nhận được ủy quyền chia sẻ dữ liệu từ khách hàng tiềm năng.

  Các chỉ số hiệu suất

  Trang web này cung cấp số liệu thống kê về hiệu suất API cung cấp dữ liệu phản hồi nhanh của PG&E và các số liệu web đối mặt với khách hàng để hỗ trợ Quy tắc Điện 24. Dữ liệu hiệu suất được tổng hợp trên tất cả người dùng, trong thời gian 30 ngày (cho đến ngày hôm qua).

  Các API Cung cấp Dữ liệu Phản hồi Nhanh

   

  Bảng đầu tiên dưới đây, có tiêu đề “Thống kê API Phản hồi Nhanh”, cung cấp các chỉ số về thời gian phản hồi cho các điểm cuối API phản hồi nhanh, được tính trung bình trong 30 ngày qua (cuộn) đến ngày hôm qua. Thời gian đáp ứng trung bình và trung vị được báo cáo theo đơn vị giây.

   

  Bảng thứ hai dưới đây, có tiêu đề “Tổng số Yêu cầu trên mỗi Điểm cuối API”, trình bày tổng số yêu cầu được thực hiện cho mỗi điểm cuối API.

  Date Range for the Report: 04/26/2024-05/25/2024

  Quick Response API Statistics

  Method & API Endpoint Response Time Mean (sec) Response Time Median (sec) Response Count > 90 sec Response % > 90 sec
  GET.../espi/1_1/resource/Authorization/{AuthorizationID} 0.609 0.588 0 0.00
  GET.../espi/1_1/resource/Batch/RetailCustomer/{RetailCustomerID} 9.109 7.256 66 0.76
  GET.../espi/1_1/resource/Batch/RetailDRPrgInfo/{RetailCustomerID} 7.544 4.599 8 0.15
  GET.../espi/1_1/resource/Batch/Subscription/{SubscriptionID}/UsagePoint/{UsagePointID} 5.703 4.290 357 0.53
  GET.../espi/1_1/resource/Subscription/{SubscriptionID}/UsagePoint 0 0 0 0.00
  GET.../espi/1_1/resource/Subscription/{SubscriptionID}/UsagePoint/{UsagePointID}/UsageSummary 0 0 0 0.00
  GET.../espi/1_1/resource/Subscription/{SubscriptionID}/UsagePoint/{UsagePointID}/MeterReading/{MeterReadingID}/IntervalBlock 0 0 0 0.00

  Total Number Of Requests Per API Endpoint

  Method & API Endpoint Method Description Request Count Per API
  GET.../espi/1_1/resource/Authorization/{AuthorizationID} Request authorization details of authorized scope history expiration and number of authorized SAs for a given authorization. 24608
  GET.../espi/1_1/resource/Batch/RetailCustomer/{RetailCustomerID} Request customer PII information for a given authorization (i.e. can be for multiple SAs). 8636
  GET.../espi/1_1/resource/Batch/RetailDRPrgInfo/{RetailCustomerID} Request DR Enrollment info for a given authorization (i.e. can be for multiple SAs). 5514
  GET.../espi/1_1/resource/Batch/Subscription/{SubscriptionID}/UsagePoint/{UsagePointID} Request both historical billing and interval usage data for a given date range and SA. 67500
  GET.../espi/1_1/resource/Subscription/{SubscriptionID}/UsagePoint Request list of authorized usage point IDs (i.e. obfuscated SA IDs) for a given authorization. 0
  GET.../espi/1_1/resource/Subscription/{SubscriptionID}/UsagePoint/{UsagePointID}/UsageSummary Request historical billing data for a given date range and SA. 0
  GET.../espi/1_1/resource/Subscription/{SubscriptionID}/UsagePoint/{UsagePointID}/MeterReading/{MeterReadingID}/IntervalBlock Request historical interval usage data for a given date range and SA. 0

  Số liệu Web Trực tiếp với Khách hàng 

   

  Các bảng sau đây cung cấp số liệu thống kê cho các số liệu web hướng tới người dùng của PG&E. Các giá trị được biên soạn trên tất cả người dùng, trong khoảng thời gian 30 ngày (cho đến ngày hôm qua).

   

  Date Range for the Report: 04/26/2024-05/25/2024

  Button Clicks Data Displays The Aggregate Number Of Clicks

  Button Name Count
  Authorization - Cancel 11
  Authentication - Cancel 42
  Authorization - Privacy 2
  Authorization - Contact Us 11
  Authorization - Terms and Conditions 8
  Authorization - Replace 2

  Dwell Time Displays The Average Time User Stays On a Page

  Page Path Group Dwell Time Mean (sec) Dwell Time Maximum (sec) Dwell Time Median (sec) Dwell Time Standard DEv. (sec) Dwell Time 90% (sec)
  A: Authentication Page 67.17 873.90 20.65 140.48 130.70
  B: Authorization Page 6.34 25.93 0.86 9.16 21.35

  Last Page Viewed Compiles The Number Of Users When They Leave The Site From a Particular Page

  Last Page Count
  A: Authentication Page 564
  B: Authorization Page 519
  C: Contact Us 3

  Number Of Users Traversing a Particular Page Path

  Page Path ID Page Paths Total Sessions
  1 A_Login||A_Submit||B_Authorization||B_Submit 173
  4 B_Authorization||B_Submit 107
  7 A_Login||A_Exit 7

  Time Spent On Path On Average Per User

  Page Path ID Page Paths Page Path Time Mean (sec) Page Path Time Maximum (sec) Page Path Time Median (sec) Page Path Time Standard DEv. (sec) Page Path Time 90% (sec)
  1 A_Login||A_Submit||B_Authorization||B_Submit 70.91 1531.04 23.89 163.97 155.21
  4 B_Authorization||B_Submit 0.26 9.02 0.05 0.93 0.62
  7 A_Login||A_Exit 0.12 0.39 0.10 0.12 0.24

  Average Amount Of Time For Page To Respond

  Page Path Group Response Time Mean (sec) Response Time Maximum (sec) Response Time Median (sec) Response Time Standard DEv. (sec) Response Time 90% (sec)
  A: Authentication Page 1.91 43.75 1.24 2.99 3.13
  B: Authorization Page 3.95 75.79 2.61 5.70 6.61
  C: Contact Us 55.26 372.00 8.82 121.50 140.56

  Total Number Of Visits And Unique Visitors

  Page Path Group Total Visits Total Unique Visitors
  A: Authentication Page 812 750
  B: Authorization Page 644 601
  C: Contact Us 4 4

  Number Of Authorizations Completed

  Submissions Incomplete submissions
  478 400

  Number Of Users Starting From A Particular Page

  Start Page Average Sessions
  Authorization 61
  Authentication 245

  Number Of Users By Device Type

  Device group Total sessions
  Desktop 321
  Unspecified 90
  Mobile 621

  Thêm tài nguyên

  Các chương trình đáp ứng nhu cầu kinh doanh

  Tìm các chương trình đáp ứng nhu cầu khác cho doanh nghiệp.

  Liên hệ chúng tôi

  Khách hàng bán lẻ có thể gửi email cho chương trình Quy tắc 24 theo địa chỉ Rule24Program@pge.com.

   

  Nhà cung cấp Dịch vụ Đáp ứng Nhu cầu có thể gửi email cho chương trình Quy tắc 24 tại DRPRelations@pge.com.