ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (Demand response, DR) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਭੋ

PG&E ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

PG&E ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 • ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ PG&E ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਅਨੁਬੰਧ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਅਨੁਬੰਧ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

 • ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਸਤੁੰਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਊਰਜਾ ਘਟਾਉਣ, ਜਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 • ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ ਰਿਵਾਰਡਜ਼ (Power Saver Rewards) ਅਤੇ SmartRate ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

PG&E ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ

PG&E ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ ਰਿਵਾਰਡਜ਼ (Power Saver Rewards) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

 • ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਚੋਣਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।
 • California ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
 • ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

SmartAC™

 • ਇੱਕ SmartAC ਡਿਵਾਈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁਝ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਰਟ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਦੇ ਨਾਲ $75 ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਤੇ $120 ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
 • ਇੱਕ ਏਅਰ ਕੰਡਿਸ਼ਨਿੰਗ ਯੁਨਿਟ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ।

SmartRate™

ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰੋ ਅਤੇ California ਦੀ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿੰਡ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। SmartRate ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Leap

ਲੀਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਤਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼, ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ-ਆਧਾਰਤ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਲਚਕੀਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

OhmConnect

ਬਿਨਾ-ਲਾਗਤ, ਬਿਨਾ–ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰੋ

 

ਇੱਕ PG&E ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੁਣੋ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ PG&E ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

PG&E ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਕ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਲ (Peak Day Pricing)

 • ਵਿਕਲਪਕ ਦਰਾਂ
 • ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਬੇਸ ਵਿਘਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Base Interruptible Program, BIP)

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵੱਧ- ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 100 kW ਹੈ?

 • ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰੱਥਾ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Capacity Bidding Program, CBP)

ਇਹ ਐਗਰੀਗੇਟਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ PG&E ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ।

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Emergency Load Reduction Program, ELRP)

ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗਰਿੱਡ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਾਈਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਟੌਤੀ (Optional Binding Mandatory Curtailment, OBMC) ਯੋਜਨਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਆਉਟੇਜ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ 'ਤੇ 15% ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 • ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਆਉਟੇਜ ਛੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

ਸਵੈਚਲਿਤ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (Automated Demand Response)

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਵੇਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (Automated Demand Response)ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੇ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਧੀ (Demand Response Auction Mechanism, DRAM)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋ, ਤਾਂ RFO ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਿਯਮ 24

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਿਯਮ 24 (Electric Rule 24) PG&E ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ

California ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਤੂਫ਼ਾਨ
 • ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ
 • ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ

ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।

 

ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤਿਅੰਤ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਨਕ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

 

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 • ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੂਰੇ California ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
 • ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ (ਅਤੇ ਵੱਡੇ) ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ।
 • ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬੰਦ ਹਨ
 • ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ
 • ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।

 • ਘੱਟ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ California ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਜਦੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਈ ਇੱਕ PG&E ਗਾਹਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਇੱਕ ਯੋਗ ਦਰ ਅਨੁਸੂਚੀ
 • ਬੰਡਲਡ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਪਕ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ (CCA), ਜਾਂ
 • ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਲ ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। PG&E ਵੱਡੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ DR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਮੀਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ PG&E ਦੂਰੋਂ ਪਡ਼੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਨਿਯਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਹਿਤ, ਬੀਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 200 kW ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਡਲਡ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਸ ਵਿਘਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Base Interruptible Program, BIP), 100 kW ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਡਲਡ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਵਲ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇੰਟਰਵਲ ਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਾਧੂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇਖੋ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ PG&E ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੇਸ ਵਿਘਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Base Interruptible Program) ਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਆਪਣੇ PG&E ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕੋ।
 • ਆਪਣੇ PG&E ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਓਗੇ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ID ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਿੰਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਲੇ ਚੁਣ ਸਕੋ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਲ (Peak Day Pricing, PDP) ਯੋਜਨਾਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ PG&E ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਜਾਂ PDP ਸੂਚਨਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-800-987-4923ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ।

ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 • ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਾਸਤਵਿਕ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰੋ।

 • ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡਿਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ-ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
 • ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੰਨਾ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨਿਅਰਾਂ ਉੱਤੇ।

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੀਟਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਰੁਝਾਨਾਂਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ, ਫ਼ੋਨ ਟੈਕਸਟ, ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਾਊਂ ਅਲਰਟ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਡ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ
 • ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ PG&E ਖਾਤੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (Contact us)ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ 1-800-254-5810 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ,ਅਗਲੇ-ਦਿਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, California Public Utilities Commissionਤੇ ਜਾਓ।

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟੀ ਲੋਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

CPUC ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਮਹਿਨਾਵਾਰ ILP ਰਿਪੋਰਟ PG&E ਦੇ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਹਾਇਤਾ (Energy Savings Assistance, ESA)

ਯੋਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ (Energy Advisor) ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ

ਸਾਡੇ ਈ-ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।