การแจ้งเตือนเร่งด่วน

Economic Development Rate (EDR)

ธุรกิจที่มีสิทธิ์สามารถประหยัดได้ด้วยหนึ่งในสามอัตราค่าไฟฟ้าที่ลดลง

ícono de aviso importante หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ได้แปลหน้านี้ หากคุณมีคําถาม โปรดโทรติดต่อบริการภาษาที่หมายเลข 1-877-660-6789

  EDR คืออะไร

  PG&E ได้พัฒนาอัตราการพัฒนาเศรษฐกิจ (EDR) เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโตหรือรักษางานในแคลิฟอร์เนีย

  EDR ของเรามอบโอกาสให้ธุรกิจที่มีสิทธิ์ลดต้นทุนด้วยตัวเลือกอัตราไฟฟ้าหนึ่งในสามตัวเลือกที่ลดลง

  PG&E มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจของชุมชนที่เราให้บริการ เราสามารถช่วยได้ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะ:

  • กําลังมองหาการเปิดตัวในสถานที่ใหม่
  • การขยายโรงงานที่มีอยู่ หรือ
  • การเผชิญกับความท้าทายทางการเงิน

  ดาวน์โหลดเอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแรงจูงใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ (PDF)

  สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ economicdevelopment@pge.com

  ลูกค้าเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมจะได้รับส่วนลด EDR 12 เปอร์เซ็นต์ 18 เปอร์เซ็นต์ หรือ 25 เปอร์เซ็นต์ สําหรับค่าไฟฟ้าส่วนใหญ่ของพวกเขาเป็นเวลาห้าปี

  • อัตรามาตรฐาน 12% พร้อมให้บริการทั่วทั้งพื้นที่ให้บริการของเรา
  • อัตราที่เพิ่มขึ้น 18% และ 25% มีอยู่ในเมืองและเคาน์ตี้ที่อัตราการว่างงานประจําปีสูงกว่าอัตราทั่วรัฐ

  ดาวน์โหลดแผนที่ EDR ทบทวนอัตราการพัฒนาเศรษฐกิจของ PG&E ตามเมืองและเขต 

  • ธุรกิจเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่จะค้นหาหรือขยายธุรกิจนอกรัฐ
  • ธุรกิจที่มีอยู่ที่จะยุติการดําเนินงานในแคลิฟอร์เนียโดยไม่มีอัตราการพัฒนาเศรษฐกิจ
  • ธุรกิจขนาดเล็กที่ต่ํากว่า 150kW

  • สร้างหรือรักษางานในแคลิฟอร์เนีย
  • จัดหาเอกสารเกี่ยวกับทางเลือกนอกรัฐหรือสถานการณ์การปฏิบัติงานอื่น ๆ
  • ลงนามคําให้การโดยระบุว่า EDR เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณในการค้นหาภายในพื้นที่ให้บริการของ PG&E
  • ใช้แผนการลดพลังงานที่ประหยัดพลังงานได้ 5% ตลอดอายุการใช้งานของ EDR หรือประสิทธิภาพประเภทอื่น ๆ
  • ส่งรายงานประจําปีไปยัง PG&E รวมถึงจํานวน ประเภทของงาน และเงินเดือนและสวัสดิการโดยเฉลี่ยสําหรับงานเหล่านี้
  • ยืนยันการมีสิทธิ์รับอัตรากับสํานักงานพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย

  ทรัพยากรเพิ่มเติม

  การตอบสนองความต้องการ

  ลดการใช้พลังงานในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงสุดและรับสิ่งจูงใจทางการเงิน

  ตัวเลือกพลังงานแสงอาทิตย์

  รับไฟฟ้าของคุณจากโปรแกรมพลังงานแสงอาทิตย์ของ PG&E โดยไม่ต้องติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณเอง

  ติดต่อเรา

  เริ่มธุรกิจใหม่หรือไม่ ย้ายที่ตั้งหรือขยายธุรกิจที่มีอยู่หรือไม่ เราสามารถช่วยได้