Cảnh báo khẩn cấp

Các yêu cầu về tài sản và tiện nghi

Tìm thông tin và gửi yêu cầu liên quan đến tài sản của chúng tôi 

Tìm thông tin về quyền sử dụng và yêu cầu tài sản của PG&E bên dưới. Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc, vui lòng gửi Mẫu Yêu cầu Sử dụng Đất .

Đôi khi, PG&E cấp phép sử dụng tài sản của PG&E để sử dụng tạm thời, có thể là:

 • Nông nghiệp
 • Grazing
 • Xét nghiệm xâm lấn và không xâm lấn
 • Đỗ xe
 • Quyền vào
 • Viễn thông
 • Giải trí hoặc sử dụng khác

Việc sử dụng phải đáp ứng các tiêu chí nhất định, bao gồm:

 • Không can thiệp vào các hoạt động và cơ sở tiện ích của PG&E
 • Không gây nguy hiểm cho con người, tài sản và môi trường

PG&E cũng có thể xem xét các yếu tố khác như việc sử dụng mang lại lợi ích cho PG&E, khách hàng PG&E hoặc cộng đồng địa phương. 

 

Thời gian và chi phí

Trong một số trường hợp, PG&E được yêu cầu xin phê duyệt từ Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) trước khi cho phép sử dụng. Trong những trường hợp đó, thời gian và chi phí xử lý có thể tăng lên.

 

biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Tất cả các mục đích sử dụng được đề xuất có thể yêu cầu một khoản phí hoặc lệ phí hành chính không hoàn lại. Điều này ngoài bất kỳ khoản tiền thuê nào mà PG&E có thể yêu cầu cho việc sử dụng được đề xuất.

 

Sử dụng Mẫu Yêu cầu Sử dụng Đất để gửi yêu cầu sử dụng tài sản thuộc sở hữu của PG&E.

PG&E là một trong những chủ đất tư nhân lớn nhất ở California. Chúng ta chịu trách nhiệm về một danh mục tài sản rộng lớn và đa dạng. Chúng ta cố gắng giữ cho tài sản của chúng ta trong tình trạng tốt và tuân thủ các quy tắc địa phương.

 

Báo cáo một vấn đề về PG&E

Hãy cho PG&E biết nếu bạn phát hiện ra bất kỳ điều nào sau đây trên cơ sở của PG&E: 

 • Có thể xâm phạm
 • Một túp lều của các cá nhân không có nhà ở
 • Đổ rác
 • Sự phát triển quá mức của thảm thực vật

Sử dụng Mẫu Yêu cầu Sử dụng Đất để báo cáo bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào.

PG&E sở hữu và vận hành nhiều cơ sở trong phạm vi các tiện ích riêng tư. Khi tìm kiếm thông tin liên quan đến các quyền lợi của chúng tôi, xin lưu ý: 

 • Nhiều trong số những quyền lợi này được ghi lại tại Cơ quan Ghi chép Quận. Chúng tôi khuyên quý vị nên lấy lại các bản sao của các quyền lợi bảo hiểm của PG&E tại văn phòng của County Recorder.
 • Các quyền lợi được ghi lại thường xuất hiện trên báo cáo tiêu đề. Nếu quý vị hiện đang mua bất động sản, hãy yêu cầu công ty bảo hiểm quyền sở hữu của quý vị lấy lại các bản sao của các quyền lợi được ghi lại.
 • PG&E có thể có quyền sử dụng đất không được ghi chép hoặc các quyền về đất khác không phải là hồ sơ công khai làm cản trở tài sản.

biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:PG&E có thể yêu cầu một khoản phí hành chính không hoàn lại hoặc các khoản phí cho các yêu cầu nghiên cứu hoặc kéo nới lỏng.

 

Quý vị có phải là chủ sở hữu tài sản hoặc đại lý của chủ sở hữu tài sản và muốn hỏi về các quyền liên quan đến một số cơ sở nhất định không?

 

Gửi Mẫu Yêu cầu Sử dụng Mặt đất .

PG&E mua quyền sử dụng bất động sản thuộc sở hữu của người khác. Những tiện ích này cho phép chúng tôi lắp đặt, vận hành và bảo trì các cơ sở tiện ích của mình.

 

Các lối đi có thể hạn chế một số công dụng nhất định (ví dụ: các cấu trúc, tòa nhà, giếng hoặc thảm thực vật) trong khu vực lối đi.

 

Quý vị có quyền sử dụng PG&E đối với tài sản của quý vị mà quý vị muốn chấm dứt (được công nhận) không? Lưu ý những điểm quan trọng này trước khi bắt đầu yêu cầu của bạn:

 • PG&E sẽ không chấm dứt quyền nới lỏng khi PG&E có các cơ sở đang hoạt động.
 • PG&E sẽ không chấm dứt quyền nới lỏng nếu xác định quyền nới lỏng vẫn cần thiết hoặc hữu ích.
 • PG&E sẽ không chấm dứt quyền nới lỏng nếu có nhu cầu tiềm năng trong tương lai hoặc sử dụng quyền nới lỏng.

biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Các yêu cầu chấm dứt việc làm có thể yêu cầu một khoản phí hoặc lệ phí hành chính không hoàn lại.

 

Đối với các yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng, hãy gửi Mẫu Yêu cầu Sử dụng Đất .

PG&E thường sử dụng các tiện ích công cộng (PUE) hoặc tiện ích dịch vụ công cộng (PSE) với các cơ sở tiện ích của mình. Những quyền lợi này thường được tạo ra thông qua chứng thư quyền lợi hoặc bằng những cống hiến trên Bản đồ Lô đất hoặc Phân khu. PUE và PSE cho phép PG&E lắp đặt, vận hành và bảo trì các cơ sở tiện ích của mình được sử dụng để phục vụ bưu kiện hoặc bưu kiện trong một khu vực hoặc phân khu.

 

Quý vị có PUE hoặc PSE trên cơ sở của quý vị không bị chiếm dụng bởi các cơ sở tiện ích của PG&E không? Quý vị có muốn PUE hoặc PSE bị bỏ trống không? Liên hệ với cơ quan thành phố hoặc quận tại địa phương của bạn chịu trách nhiệm về quy trình nghỉ phép PUE/PSE.

 

Trước khi bắt đầu quy trình, hãy xem xét các yếu tố sau:

 • PG&E sẽ không từ bỏ PUE hoặc PSE khi các cơ sở tiện ích của chúng tôi sử dụng PUE hoặc PSE.
 • Vẫn có thể có nhu cầu hiện tại hoặc trong tương lai nếu PG&E hiện không sử dụng PUE hoặc PSE. 
 • PUE và PSE không chỉ dành riêng cho PG&E. Một công ty tiện ích khác có thể đang chiếm dụng hoặc có nhu cầu sử dụng PUE hoặc PSE.

Quý vị có đại diện cho một thành phố hoặc quận không? Vui lòng tham khảo tổng quan một trang (PDF) của chúng tôi sẽ cho bạn biết nơi gửi thông báo kỳ nghỉ PUE hoặc PSE và các tài liệu liên quan.

 

biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:PG&E có thể yêu cầu một khoản phí hoặc lệ phí không hoàn lại để thực hiện yêu cầu của bạn.

 

Nếu bạn muốn biết liệu PG&E có đang sử dụng PUE hoặc PSE trên tài sản của bạn hay không, hãy gửi Mẫu Yêu cầu Sử dụngand .

PG&E thường lắp đặt các cơ sở trong phạm vi đường công cộng. Nếu thành phố hoặc quận quyết định từ bỏ hoặc bỏ trống đường công cộng, PG&E phải xác định:

 • Nếu nó chiếm lĩnh đường với các cơ sở của nó
 • Liệu có phải bảo lưu quyền cho việc tiếp tục vận hành và bảo trì các cơ sở đó hay không

Quý vị có đại diện cho một thành phố hoặc quận không? Tham khảo phần tổng quan một trang (PDF)của chúng tôi sẽ cho quý vị biết nơi gửi thông báo nghỉ phép trên đường phố và các tài liệu liên quan. 

 

Việc tiếp cận các cơ sở của PG&E phải được duy trì để vận hành các cơ sở của chúng ta an toàn và đáng tin cậy. Nộp Mẫu Yêu cầu Sử dụng Đất nếu quý vị là chủ sở hữu bất động sản muốn:

 •  Phát triển hoặc cải thiện khu vực đường công cộng trước đây gần các cơ sở của PG&E
  HOẶC
 • Yêu cầu thông tin liên quan đến các cơ sở của PG&E trong đường công cộng sẽ được bỏ trống

 

Chủ sở hữu và nhà phát triển bất động sản chịu trách nhiệm về chi phí di dời các cơ sở PG&E để phù hợp với sự phát triển của họ.

 

Việc di dời cơ sở tiện ích đòi hỏi thời gian chờ lâu và không phải lúc nào cũng khả thi. Chủ sở hữu và nhà phát triển được khuyến khích tham khảo ý kiến của PG&E sớm trong quá trình lập kế hoạch của họ. 

 

Bản đồ mô tả phải được xem xét để tìm các xung đột tiềm ẩn với các cơ sở tiện ích của PG&E. Điều này là để xác định xem các cơ sở có xung đột với dự án phát triển được đề xuất hay không. Tham khảo tổng quan một trang (PDF)để tìm hiểu cách:

 • Lấy bản đồ mô tả
 • Yêu cầu di dời các cơ sở tiện ích của PG&E

Để thúc đẩy bảo trì và vận hành an toàn và đáng tin cậy các cơ sở tiện ích của PG&E, PG&E và Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) đã yêu cầu thông quan giữa các cơ sở tiện ích và các cải tiến gần đó, thảm thực vật và xây dựng.

 

Để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn này và bất kỳ hạn chế nào trong việc thanh lý, chủ sở hữu hoặc người xây dựng tài sản cần phối hợp với PG&E sớm trong quá trình lập kế hoạch và trước khi xây dựng. Hãy cân nhắc những mục sau khi lập kế hoạch dự án của bạn:

 • Bất kỳ cải tiến hoặc sử dụng được đề xuất nào đều phải cung cấp quyền truy cập không hạn chế vào các cơ sở tiện ích và tiện ích của PG&E.
 • Các dự án được đề xuất không được làm suy yếu việc bảo trì và vận hành an toàn và đáng tin cậy các cơ sở tiện ích của PG&E. Các tòa nhà hoặc các công trình khác, giếng, hồ bơi hoặc các vật cản khác không được xây dựng hoặc đặt trong các tiện ích của PG&E.
 • Không được lưu trữ hoặc gửi bất kỳ chất hoặc vật liệu nào trong phạm vi quyền hạn của PG&E. Điều này bao gồm các mảnh vụn, rác, đất và các chất dễ cháy hoặc dễ bắt lửa. 
 • Không được giảm đáng kể hoặc bổ sung mặt bằng hiện tại vào trong các biện pháp tiện lợi của PG&E. 
 • Cảnh quan phải tuân thủ các tiêu chuẩn của PG&E. Nó phải là một khoảng cách an toàn từ đường dây điện trên cao và đường dây điện ngầm hiện có. Tìm hiểu thêm về trồng cây an toàn gần thiết bị PG&E

Bạn muốn biết thêm thông tin về quy trình nộp hồ sơ hoặc để đảm bảo dự án của bạn tuân thủ? Tham khảo Hướng dẫn từng bước xem xét chương trình (PDF).

 

Để biết thêm thông tin về làm việc gần các cơ sở truyền tải điện và khí đốt của PG&E, tham khảo:

Đây là những hướng dẫn chung cho các cơ sở truyền tải chứ không phải cho các cơ sở phân phối hoặc dịch vụ. PG&E có thể đề xuất các hướng dẫn bổ sung hoặc sửa đổi. 

 

biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Bất kỳ đánh giá bổ sung nào ngoài yêu cầu ban đầu có thể yêu cầu phí hành chính hoặc phí không hoàn lại.

Câu hỏi thường gặp

Các tiện ích được ghi lại tại văn phòng của Người ghi âm Quận có sẵn cho công chúng. Chúng tôi khuyên quý vị nên lấy một bản sao của giấy cho phép tại văn phòng của Nhân viên Ghi âm Quận của quý vị. Nếu quý vị đang trong quá trình mua bất động sản, công ty bảo hiểm quyền sở hữu có thể cung cấp các bản sao của các quyền sở hữu được ghi lại trên bất động sản. Nếu quý vị có thắc mắc sau khi nhận được một bản sao giấy cho phép, hãy gửi Mẫu Yêu cầu Sử dụng Đất .

Gửi các câu hỏi chung liên quan đến loại và vị trí của các cơ sở trên tài sản của bạn bằng cách sử dụng Mẫu Yêu cầu Sử dụng Đất. Nếu bạn muốn biết vị trí chính xác của các cơ sở ngầm của chúng tôi hoặc sẽ đào trên tài sản của bạn:
Hãy gọi 811 hoặc 1-800-642-2444 để được đánh dấu và định vị các cơ sở ngầm của chúng tôi.

Đối với các câu hỏi cụ thể liên quan đến các cơ sở của PG&E, những gì họ phục vụ, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc nâng cấp nào đối với dịch vụ của bạn:

 

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-877-660-6789

Các tòa nhà và các công trình khác đều bị cấm trong phạm vi quyền hạn của chúng tôi. Cảnh quan, lát đường hoặc các cải tiến tương tự phải được PG&E xem xét trước. Gửi kế hoạch của bạn tới PGEPlanReview@pge.com.  

Gửi yêu cầu của bạn thông qua cổng thông tin Dự án của bạn của PG&E .

biểu tượng thông báo quan trọngLƯU Ý:

 • PG&E phải được cấp quyền sở hữu đất tương đương hoặc vượt trội đối với các cơ sở được di dời.
 • Người yêu cầu có thể chịu trách nhiệm về mọi chi phí và phí tổn. 

Có. Gửi yêu cầu của bạn bằng cách sử dụng Mẫu Yêu cầu Sử dụng Đất .

PG&E thường xuyên sử dụng các tiện ích công cộng (PUE) để phục vụ khách hàng. Các tiện ích khác cũng có thể chiếm PUE. PUE thường được đánh dấu trên các bản đồ được ghi lại như bản đồ đường hoặc phân chia. Quý vị có thể yêu cầu những bản đồ này tại văn phòng của Người Ghi Âm Quận của quý vị. Nếu bạn không thể xác định xem PG&E có sử dụng PUE hay không, hãy gửi Mẫu Yêu cầu Sử dụng Đất .

 

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý:

 • PG&E nghiêm cấm các tòa nhà và các cấu trúc khác, một số thảm thực vật nhất định và các chướng ngại vật khác trong PUE, ngay cả khi PUE hiện không được sử dụng.
 • Yêu cầu chấm dứt hoặc giảm dấu chân của PUE phải được gửi đến thành phố hoặc quận địa phương của bạn. 

Đội ngũ quản lý tài sản của chúng tôi có thể hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp diễn ra trên tài sản của PG&E. Vui lòng gửi Mẫu Yêu cầu Sử dụng Đất .

PG&E thường có được các quyền rõ ràng hoặc có được các quyền từ các công ty tiền nhiệm của mình. Những quyền này cho phép chúng tôi vận hành và duy trì các cơ sở của mình để phục vụ khách hàng. Chúng tôi cũng sử dụng các quyền sở hữu đất khác (ví dụ: quyền sử dụng đất công cộng) cho các cơ sở của chúng tôi. Tùy từng thời điểm, PG&E có thể cần tiếp cận tài sản của bạn để vận hành, bảo trì và kiểm tra các cơ sở của mình một cách an toàn. Nếu quý vị có thắc mắc về hoạt động PG&E cụ thể xảy ra tại cơ sở của quý vị, hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-877-660-6789.

Thêm thông tin về sử dụng đất

Vùng đất giải trí PG&E

Tìm hiểu về cách sử dụng hồ, hồ chứa và vùng đất lưu vực sông của chúng tôi.

Mua đất PG&E

Tìm hiểu về các tài sản dư thừa có sẵn để bán. 

Liên hệ chúng tôi

Đối với tất cả các yêu cầu, vui lòng gửi Mẫu Yêu cầu Sử dụng Đất.