Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Kev nkag mus ib zaug

Kev nkag mus rau cov kev pabcuam txwv. Tsis muaj username lossis password yuav tsum tau.

lub cim kev ceeb toom qhia paub uas tseem ceeb Lus Cim Tseg: Koos pis tawj (computer) txhais nplooj no. Yog koj muaj lus nug, hu rau cov kev pab hais lus ntawm 1-877-660-6789 .

Kev nkag mus ib zaug yog dab tsi?

Kev nkag mus ib zaug muab kev nkag mus rau cov kev pabcuam txwv, suav nrog kev them nyiaj online. 

 

Tsis tas yuav tsum muaj username lossis password. Txawm li cas los xij, koj yuav raug nug kom muab lwm cov ntaub ntawv, xws li:

 • Koj lub npe
 • Koj tus lej ZIP
 • Plaub tus lej kawg ntawm koj tus lej Xaus Saus
 • Koj tus lej ntsuas

Peb pom zoo kom koj tsim ib tus account online rau kev nkag mus rau txhua tus account nta. Yog tias koj tsis xav nkag mus, siv ib zaug nkag mus rau:

 • Them nyiaj
 • Tswj koj li phiaj xwm nqi
 • Pib kev pabcuam

Koj tuaj yeem ua dab tsi nrog kev siv ib zaug?

Saib thiab them koj daim nqi (tus nqi yooj yim $1.35 siv)

 • Tau txais kev pab them koj daim nqi:
  • Txuas koj hnub kawg nrog kev npaj them nyiaj
  • Sau npe rau cov kev pab cuam nyiaj txiag xws li California Alternate Rates for Energy (CARE) thiab Family Electric Rate Assistance (FERA)

Hloov kho koj cov ntaub ntawv tiv tauj lossis teeb tsa cov kev nyiam hauv qab no:

 • Kev ceeb toom tsis txaus
 • Zog ceeb toom
 • ceeb toom txog kev them nyiaj
 • Kev Pabcuam mus ntsib ceeb toom

Tswj koj txoj kev npaj nqi hluav taws xob:

 • Txheeb xyuas qhov sib piv tus nqi ntawm ib sab ntawm txhua qhov kev npaj nqi tsim nyog
 • Xaiv cov phiaj xwm hluav taws xob zoo tshaj plaws rau koj

Siv ib zaug nkag

Koj tsis tuaj yeem ua dab tsi nrog kev nkag mus ib zaug?

Cov yam ntxwv no yuav tsum tau kos npe rau hauv koj tus account nrog tus username thiab password:

 • Saib yav dhau los daim nqi thiab kev them nyiaj keeb kwm
 • Teeb tsim cov kev them nqi ua ntu zus
 • Taug qab lossis txheeb xyuas koj qhov kev siv

Koj yuav tsum tau kos npe rau hauv koj tus as-qhauj txhawm rau teeb tsa qee yam kev nyiam, xws li kev xa ntawv tsis muaj ntawv, ntawv ceeb toom sau nqi thiab cov ntawv ceeb toom teem sijhawm them nyiaj.

Ntau txoj hauv kev los tswj koj tus account

Txais cov kev ceeb toom txog hluav taws xob

Tswj koj cov nqi hluav taws xob nrog kev ceeb toom lub zog.

Txawb qhov chaw ua si hauv tsev

Koj puas yog tus tswv ntawm lub tsev txawb chaw ua si nrog PG&E-tus tswv ntsuas ntsuas? Sau npe rau peb qhov kev pabcuam suav nqi.

Cov neeg xauj tsev uas siv lub tshuab ntsuas kev siv hluav taws xob ncau me

Kawm paub txog kev ntsuas kev ntsuas ua haujlwm li cas, yuav them koj cov nqi roj thiab hluav taws xob li cas thiab lwm yam.