Cảnh báo khẩn cấp

Trách nhiệm của người thuê nhà & chủ nhà theo đồng hồ đo phụ

Thông tin cho người thuê nhà và chủ nhà theo đồng hồ phụ

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Người thuê nhà có lắp đặt công tơ phụ

  1. Khi chủ nhà của quý vị tính hóa đơn trực tiếp cho quý vị về khí đốt và điện, quý vị là người thuê nhà có đồng hồ đo phụ.
  2. Với tư cách là người thuê theo đồng hồ phụ, bạn không phải là khách hàng của PG&E. 


  Khách hàng có đồng hồ đo chính với người thuê có đồng hồ đo phụ

  Là khách hàng được đo chính với người thuê nhà được đo phụ, bạn phải tuân thủ Mục 739.5 của California Public Utilities và thuế quan do PG&E lập. Trang này:

  • Mô tả nghĩa vụ của quý vị với tư cách là chủ nhà có đồng hồ đo phụ
  • Cung cấp thông tin mà quý vị phải cung cấp cho người thuê nhà có đồng hồ đo phụ của quý vị

  Quyền lập hóa đơn

  Là người thuê nhà theo đồng hồ phụ, quý vị có quyền lập hóa đơn tiện ích đặc biệt, bao gồm:

  • Mức thanh toán phù hợp với mức phí PG&E
  • Ghi từng khoản phí điện và/hoặc khí đốt với:
   • Số đọc đồng hồ đo mở và đóng
   • Xác định tất cả các mức giá và số lượng liên quan đến mỗi khối cấu trúc mức giá
   • Tổng chi phí cho kỳ thanh toán
   • Tên, địa chỉ và số điện thoại của đại lý thanh toán hoặc công ty
  • Giảm hóa đơn của quý vị theo tỷ lệ phần trăm dựa trên việc sử dụng năng lượng của quý vị và bằng cách giảm giá có thể được áp dụng cho tài khoản chủ nhà được đo lường trong thời gian lập hóa đơn
  • Đăng lịch biểu giá gas và điện tại các địa điểm dễ tìm
  • Giữ lại chủ nhà, trong ít nhất 12 tháng, của tất cả các biểu giá thích hợp và hóa đơn người thuê nhà
   • Hồ sơ phải được cung cấp vào những thời điểm hợp lý để kiểm tra và sao chép bởi quý vị và Nhân viên Niêm phong của Hạt
  • Chủ nhà trang bị, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các đồng hồ phụ
   • Chủ nhà cũng phải nộp thông tin cho Sở Trọng Lượng và Đo Lường (DWM) của Hạt để kiểm tra độ chính xác


  Ngoài ra, chủ nhà đồng hồ chính đủ điều kiện chuyển sang dịch vụ đồng hồ phụ phải giảm số tiền thuê nhà để loại bỏ các khoản phí liên quan đến năng lượng trong thời gian thuê. Chính sách này phù hợp với Mục 739.5 của Bộ luật Tiện ích Công cộng và Quyết định 05-05-026.

   

  biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Các nguồn bao gồm Bộ luật Tiện ích Công cộng California §739.5 và Bộ luật Quy định California §4090. Các quyền được cung cấp bởi Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC), DWM và PG&E của Hạt. Thông tin này không nhằm mục đích là một bản tóm tắt đầy đủ về tất cả các vấn đề về nhà ở theo đồng hồ đo phụ.

  Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện tham gia các chương trình để giảm hóa đơn năng lượng của mình hay không.

  Sử dụng ban đầu

  Được thiết lập theo luật, đường cơ sở thể hiện số kilowatt giờ (kWh) hàng ngày của điện hoặc các quy chuẩn khí được cung cấp ở mức thấp nhất của chúng tôi.

  • Các đường cơ sở giúp đảm bảo khách hàng dân cư cung cấp năng lượng tối thiểu, thay vì tất cả năng lượng, ở mức giá này.

  Đường cơ sở của quý vị được xác định bởi:

  • Khu vực địa lý trong khu vực dịch vụ của chúng tôi
  • Mùa
  • Cho dù bạn sưởi ấm nhà bằng điện hay khí đốt

  Đường cơ sở của bạn được tính toán ước tính bằng 70% mức sử dụng năng lượng dân dụng trung bình trong khu vực địa lý của bạn. Việc sử dụng năng lượng trong quá khứ của bạn không phải là một yếu tố.

   

  Quý vị trả tỷ lệ cao hơn cho năng lượng được sử dụng trên mức cơ bản. Các bậc giá tăng giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng.

   

  Tìm hiểu thêm về số lượng cơ sở. Truy cập trợ cấp cơ bản .

  Thông tin liên hệ

   

  Liên hệ với chủ nhà hoặc người quản lý bất động sản của quý vị để:

  • Báo cáo mất điện.
  • Tìm hiểu về cách thức và thời điểm đọc đồng hồ đo của quý vị.
  • Báo cáo sự cố máy đo đường huyết.
  • Đặt câu hỏi về thanh toán, bao gồm: 
   • Thanh toán không chính xác
   • Giá
   • Tính toán
   • Phân bổ đường cơ sở
  • Xác minh xem chủ nhà của quý vị có nhận được khoản giảm giá phải được chuyển cho quý vị hay không.
  • Đăng ký hoặc chứng nhận lại hỗ trợ tài chính CARE hoặc FERA.

   

  biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Khi quý vị ngửi thấy mùi khí hoặc nghi ngờ có rò rỉ khí hoặc tình huống nguy hiểm, hãy gọi cho chủ nhà hoặc người quản lý tài sản của quý vị và PG&E theo số1-800-743-5000.


  Liên hệ với PG&E để:

  • Nộp đơn tham gia Medical Baseline
  • Xác minh mức giá đặc biệt
   • Ví dụ: CARE, FERA hoặc Medical Baseline
  • Đăng ký hoặc chứng nhận lại cho CARE hoặc FERA

   

  biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Khi quý vị ngửi thấy mùi khí hoặc nghi ngờ có rò rỉ khí hoặc tình huống nguy hiểm, hãy gọi cho chủ nhà hoặc người quản lý tài sản của quý vị và PG&E theo số1-800-743-5000.


  Liên hệ với DWM của Hạt để:

  • Tìm hiểu về độ chính xác đọc và kiểm tra đồng hồ đo
  • Hiểu được việc lắp đặt đồng hồ đo thích hợp
  • Xác minh tính chính xác và tỷ lệ thanh toán

  Kiểm tra danh sách chính quyền quận địa phương của quý vị để tìm thông tin liên hệ cho văn phòng DWM tại khu vực của quý vị.

   

  Nếu quý vị lo ngại rằng phí xăng dầu hoặc điện của quý vị có vẻ quá cao, hãy liên hệ với chủ nhà hoặc người quản lý tài sản của quý vị trước. Sau đó, liên hệ với CPUC nếu có bất kỳ mối quan ngại nào về các khoản phí của bạn.

   

  Truy cậpCalifornia Public Utilities Commission (CPUC).

  Gọi CPUC theo số1-800-649-7570.

  Gửi thư tới:

   

  CPUC

  505 Đại lộ Van Ness

  San Francisco, CA 94102

   

  Nghĩa vụ của khách hàng được đo lường tổng thể

  CPUC yêu cầu chúng tôi nhắc nhở bạn về nghĩa vụ tuân theo Mục 739.5 của Bộ luật Tiện ích Công cộng và thuế PG&E áp dụng hàng năm. Tìm thêm thông tin chi tiết về các nghĩa vụ từMục 727-758 của Bộ luật Tiện ích Công cộng hoặc bằng cách truy cậpBiểu thuế PG&E .

   

  Mục 739.5 sau đây của Bộ luật Tiện ích Công cộng California thảo luận về nghĩa vụ của quý vị và thông tin mà quý vị phải cung cấp cho người thuê nhà có đồng hồ đo phụ của quý vị:

  • Mục 739.5 (a) thảo luận về nghĩa vụ của quý vị trong việc tính phí ở mức tương tự như các khoản phí tiện ích khi nhận khí đốt hoặc điện, hoặc cả hai, trực tiếp từ công ty khí đốt hoặc điện.
  • Mục 739.5 (b) thảo luận về nghĩa vụ của quý vị trong việc chuyển bất kỳ khoản giảm giá nào cho người thuê nhà của quý vị.
  • Mục 739.5 (c) thảo luận về nghĩa vụ của quý vị trong việc đăng biểu giá hiện tại ở nơi dễ thấy mà tất cả người dùng có thể truy cập.
  • Mục 739.5 (d) thảo luận về trách nhiệm của quý vị đối với việc bảo trì và sửa chữa các cơ sở đo lường phụ của quý vị.
  • Mục 739.5 (e) thảo luận về thông tin cần có trên hóa đơn của người thuê nhà.
  • Mục 739 (a) Ủy ban sẽ chỉ định một lượng khí đốt và điện cơ bản, cần thiết để cung cấp một phần đáng kể nhu cầu năng lượng hợp lý của khách hàng dân cư trung bình. Khi ước tính số lượng đó, hoa hồng sẽ tính đến sự khác biệt về nhu cầu năng lượng giữa các khách hàng có nhu cầu năng lượng dân dụng hiện đang được cung cấp chỉ bằng điện, hoặc bằng cả điện và khí đốt. Hoa hồng sẽ phát triển một số lượng cơ sở riêng biệt cho khách hàng dân cư sử dụng điện. Vì những mục đích này, "khách hàng dân cư sử dụng điện" là khách hàng dân dụng chỉ có dịch vụ điện hoặc có hệ thống sưởi không gian được cung cấp bằng điện hoặc cả hai. Hoa hồng cũng sẽ tính đến sự khác biệt trong việc sử dụng năng lượng theo vùng khí hậu và mùa.
  • Mục 739 (b) (1) Ủy ban sẽ thiết lập một khoản trợ cấp giới hạn tiêu chuẩn, ngoài số lượng khí đốt và điện cơ bản cho khách hàng dân cư phụ thuộc vào thiết bị hỗ trợ sự sống, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, khí phế thũng và bệnh nhân phổi. Khách hàng dân cư phụ thuộc vào thiết bị hỗ trợ sự sống sẽ được phân bổ năng lượng cao hơn khách hàng dân cư trung bình.
  • Mục 739 (b) (2) "Thiết bị hỗ trợ sự sống" có nghĩa là thiết bị, sử dụng các phương tiện cơ học hoặc nhân tạo để duy trì, khôi phục hoặc thay thế một chức năng quan trọng, hoặc thiết bị cơ học, được dựa vào để di chuyển cả bên trong và bên ngoài tòa nhà. "Thiết bị hỗ trợ sự sống", như được sử dụng trong phân khu này, bao gồm tất cả những điều sau: tất cả các loại mặt nạ phòng độc, phổi sắt, máy lọc máu, máy hút máu, máy kích thích thần kinh điện, miếng đệm và bơm áp suất, lều sol khí, máy khí dung tĩnh điện và siêu âm, máy nén, máy IPPB và xe lăn có động cơ.
  • Mục 739 (b) (3) Các khoản trợ cấp bổ sung có giới hạn cũng sẽ được cung cấp cho những người bị liệt và liệt tứ chi khi xem xét nhu cầu sưởi ấm và làm mát tăng lên của những người đó.
  • Mục 739 (b) (4) Các khoản trợ cấp bổ sung có giới hạn cũng sẽ được cung cấp cho các bệnh nhân mắc bệnh đa xơ cứng khi xem xét nhu cầu gia tăng nhiệt và làm mát của những người đó.
  • Mục 739 (b) (5) Các khoản trợ cấp bổ sung có giới hạn cũng sẽ được cung cấp cho bệnh nhân xơ cứng bì khi xem xét nhu cầu sưởi ấm tăng lên của những người đó.
  • Mục 739 (b) (6) Các khoản trợ cấp có giới hạn cũng sẽ được cung cấp cho những người đang được điều trị bệnh đe dọa tính mạng hoặc có hệ miễn dịch bị tổn thương, với điều kiện là bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật được cấp phép, hoặc một người được cấp phép theo Đạo luật Sáng kiến Bệnh lý xương chứng nhận bằng văn bản cho công ty tiện ích rằng trợ cấp sưởi ấm hoặc làm mát bổ sung, hoặc cả hai, được cung cấp theo phân khu này là cần thiết về mặt y tế để duy trì cuộc sống của người đó hoặc ngăn ngừa tình trạng bệnh lý của người đó xấu đi.
  • Mục 739 (c) (1) Ủy ban sẽ thiết lập một khoản trợ cấp giới hạn tiêu chuẩn, ngoài số lượng khí đốt và điện cơ bản cho khách hàng dân cư phụ thuộc vào thiết bị hỗ trợ sự sống, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, khí phế thũng và bệnh nhân phổi. Khách hàng dân cư phụ thuộc vào thiết bị hỗ trợ sự sống sẽ được phân bổ năng lượng cao hơn khách hàng dân cư trung bình.
  • Mục 739 (c) (2) "Thiết bị hỗ trợ sự sống" có nghĩa là thiết bị, sử dụng các phương tiện cơ học hoặc nhân tạo để duy trì, khôi phục hoặc thay thế một chức năng quan trọng, hoặc thiết bị cơ học, được dựa vào để di chuyển cả bên trong và bên ngoài tòa nhà. "Thiết bị hỗ trợ sự sống", như được sử dụng trong phân khu này, bao gồm tất cả những điều sau: tất cả các loại mặt nạ phòng độc, phổi sắt, máy chạy thận nhân tạo, máy hút, máy kích thích thần kinh điện, miếng đệm và bơm áp suất, lều sol khí, máy khí dung tĩnh điện và siêu âm, máy nén, máy IPPB và xe lăn có động cơ.
  • Mục 739 (c) (3) Các khoản trợ cấp bổ sung có giới hạn cũng sẽ được cung cấp cho những người bị liệt và liệt tứ chi khi xem xét nhu cầu sưởi ấm và làm mát tăng lên của những người đó.
  • Mục 739 (d) (1) Ủy ban sẽ yêu cầu mọi công ty điện và khí đốt phải nộp một lịch biểu giá và phí cung cấp giá cơ bản. Các mức giá cơ bản sẽ áp dụng cho khối đầu tiên hoặc thấp nhất của cấu trúc mức giá khối tăng, đó sẽ là số lượng cơ sở. Khi thiết lập các mức giá này, hoa hồng sẽ tránh tăng tỷ lệ quá mức cho khách hàng dân cư và sẽ thiết lập sự khác biệt dần dần thích hợp giữa các mức giá cho các khối sử dụng tương ứng.
  • Mục 739 (d) (2) Trong việc thiết lập mức giá điện và khí đốt dân dụng, bao gồm các mức giá cơ bản, hoa hồng phải đảm bảo rằng mức giá đủ để cho phép công ty điện hoặc công ty khí thu hồi một khoản doanh thu hợp lý và chính đáng từ khách hàng dân cư như một tập thể, trong khi tuân thủ nguyên tắc rằng các dịch vụ điện và khí đốt là cần thiết, trong đó giá cả phải chăng thấp là mong muốn và trong khi tuân thủ nguyên tắc bảo tồn là mong muốn để duy trì một hóa đơn giá cả phải chăng.
  • Mục 739 (e) Mua bán buôn điện hoặc khí đốt, và do đó, giá được tính, được miễn khỏi mục này.
  • Mục 739 (f) Không có nội dung nào trong mục này được hiểu là cấm thử nghiệm với các lịch biểu tốc độ điện hoặc khí thay thế nhằm mục đích đạt được mục đích bảo tồn năng lượng.

  Các chương trình hỗ trợ tài chính

  Chương trình Áp dụng Mức giá Thay thế cho Năng lượng (California Alternate Rates for Energy, CARE) của California

  Quý vị có thể đáp ứng các hướng dẫn về thu nhập để được giảm giá hàng tháng từ 20% trở lên đối với khí đốt và điện.

  Family Electric Rate Assistance (FERA)

  Hộ gia đình từ ba người trở lên của quý vị có thể đủ điều kiện được giảm giá hàng tháng là 18% cho điện.

  Medical Baseline Program

  Giúp những khách hàng cư dân phụ thuộc vào năng lượng cho các nhu cầu y tế nhất định.