Cảnh báo khẩn cấp

Đèn thí điểm

Yêu cầu một cuộc hẹn thử nghiệm trực tuyến

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Đăng nhập để yêu cầu hẹn đèn chiếu sáng.

  Bạn chưa có tài khoản trực tuyến?

  Thực hiện công việc trực tuyến nhanh chóng và dễ dàng. Sử dụng số tài khoản và số điện thoại của bạn hoặc bốn chữ số cuối của số An sinh Xã hội để tạo tài khoản.

  Thông tin thêm về các dịch vụ của PG&E

  Nhận quyền truy cập một lần

  Truy cập một bộ hạn chế các nhiệm vụ tài khoản PG&E, bao gồm thanh toán hoặc lên lịch hẹn trực tuyến.

  Dịch vụ hóa đơn công viên nhà di động

  Chủ sở hữu công viên nhà di động với đồng hồ đo chính do PG&E sở hữu có thể đăng ký Dịch vụ Tính toán Hóa đơn của chúng tôi.

  Tìm dịch vụ hỗ trợ

  Nhận hỗ trợ cho người khiếm thính, khiếm thính, khách hàng khiếm thị và khách hàng bị khuyết tật về ngôn ngữ.