การแจ้งเตือนเร่งด่วน

ไฟไพล็อต

ขอนัดหมายไฟนักบินทางออนไลน์

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ได้แปลหน้านี้ หากคุณมีคําถาม โปรดโทรติดต่อบริการภาษาที่หมายเลข 1-877-660-6789

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อขอนัดหมายไฟนําร่อง

หากยังไม่มีบัญชีออนไลน์

ทำงานรวดเร็วและง่ายดายผ่านระบบออนไลน์ ใช้หมายเลขบัญชีและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หรือตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคมของคุณเพื่อสร้างบัญชี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ PG&E

รับการเข้าถึงครั้งเดียว

เข้าถึงงานบัญชี PG&E ที่จํากัด รวมถึงการชําระเงินหรือกําหนดเวลานัดหมายออนไลน์

บริการบิลสําหรับโฮมพาร์คบนมือถือ

เจ้าของบ้านพักเคลื่อนที่ที่มีมิเตอร์หลักที่ PG&E เป็นเจ้าของ สามารถสมัครใช้บริการคํานวณบิลของเราได้

ค้นหาบริการช่วยเหลือ

รับความช่วยเหลือสําหรับหูหนวก การได้ยินลําบาก ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางสายตา และลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการพูด