Mahalagang Alerto

Pilot light

Humiling ng appointment sa pilot light online

sagisag ng mahalagang abiso Tandaan: Isinalin ng kompyuter ang pahinang ito. Kung mayroon kang mga katanungan, tumawag sa mga serbisyo ng wika sa 1-877-660-6789 .

Mag-sign in para humiling ng pilot light appointment.

Wala ka pang online account?

Asikasuhin ang mga gawain nang mabilis at madali online. Gamitin ang iyong account number at ang iyong numero ng telepono o ang huling apat na digit ng iyong Social Security number para gumawa ng account.

Higit pa tungkol sa mga serbisyo ng PG&E

Kumuha ng isang beses na pag-access

Mag-access ng limitadong hanay ng mga gawain sa PG&E account, kabilang ang pagbabayad o pag-iskedyul ng appointment online.

Mobile home park bill na serbisyo

Mobile home park na may master meter na pagmamay-ari ng PG&E ay maaaring mag-sign up para sa aming Serbisyo sa Pagkalkula ng Bill.

Maghanap ng mga serbisyong pantulong

Kumuha ng tulong para sa mga bingi, mahina ang pandinig, mga customer na may kapansanan sa paningin at mga customer na may kapansanan sa pagsasalita.