Mahalagang Alerto

Pilot light

Humiling ng appointment sa pilot light online

ícono de aviso importante Paalala: Isinalin ng isang computer ang pahinang ito. Kung may mga tanong ka, tawagan ang mga language service sa 1-877-660-6789.

  Mag-sign in para humiling ng pilot light appointment.

  Wala ka pang online account?

  Asikasuhin ang mga gawain nang mabilis at madali online. Gamitin ang iyong account number at ang iyong numero ng telepono o ang huling apat na digit ng iyong Social Security number para gumawa ng account.

  Higit pa tungkol sa mga serbisyo ng PG&E

  Kumuha ng isang beses na pag-access

  Mag-access ng limitadong hanay ng mga gawain sa PG&E account, kabilang ang pagbabayad o pag-iskedyul ng appointment online.

  Mobile home park bill na serbisyo

  Mobile home park na may master meter na pagmamay-ari ng PG&E ay maaaring mag-sign up para sa aming Serbisyo sa Pagkalkula ng Bill.

  Maghanap ng mga serbisyong pantulong

  Kumuha ng tulong para sa mga bingi, mahina ang pandinig, mga customer na may kapansanan sa paningin at mga customer na may kapansanan sa pagsasalita.