Cảnh báo khẩn cấp

Dịch vụ hỗ trợ & ngôn ngữ

Dịch vụ dịch ngôn ngữ, dịch vụ trợ năng và các định dạng thay thế

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Truy cập thông tin đã dịch

   

  Yêu cầu dịch báo cáo năng lượng

  Để nhận Hóa đơn PG&E của quý vị bằng tiếng Trung (tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Quan Thoại) hoặc tiếng Tây Ban Nha:

  1. Đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của quý vị.
  2. Cuộn xuống hộp "Ngôn ngữ".
  3. Chọn ngôn ngữ ưa thích của quý vị.
  4. Nhấp vào "Lưu thay đổi."

   

  Thông tin chung

  Thông tin về các dịch vụ PG&E có sẵn tại:

  biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Khi gọi, vui lòng yêu cầu dịch vụ dịch thuật.

  Tiếp cận các nguồn hỗ trợ

   

  Chúng tôi cung cấp sự trợ giúp cho khách hàng của mình, những người:

  • Bị điếc
  • Khó nghe
  • Là khách hàng bị mù hoặc thị lực kém
  • Bị khuyết tật về lời nói
  • Ai tìm kiếm sự hỗ trợ bằng Ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ (ASL)

  Đối với TTY, Dịch vụ Chuyển tiếp Video (VRS) và các dịch vụ gọi điện cho người khiếm thính hoặc khiếm thính khác, hãy liên hệ với Dịch vụ Chuyển tiếp California theo số7-1-1.

   

  Nhận các ký hiệu thiết bị chữ nổi Braille

  • Lắp đặt 'Điểm cầu' trên các thiết bị. Điểm chữ nổi Braille giúp việc nấu ăn và điều chỉnh các biện pháp kiểm soát hộ gia đình an toàn hơn và dễ dàng hơn cho khách hàng bị mù và thị lực kém của chúng tôi.
  • Điểm chữ nổi Braille là các dấu tham chiếu đặc biệt có thể gắn vào mặt số trên các thiết bị như: 
   • Bộ điều nhiệt
   • Các biện pháp kiểm soát hộ gia đình khác
  • Để đặt lịch hẹn cho các ký hiệu trên thiết bị chữ nổi Braille, hãy gọi 1-800-743-5000.

  Nhận sao kê của PG&E bằng chữ nổi Braille

  Khách hàng bị mù hoặc thị lực kém có thể yêu cầu bản sao kê năng lượng PG&E hàng tháng bằng chữ nổi Braille.

  Tuyên bố PG&E trên chữ nổi của quý vị:

  • Cung cấp thông tin về việc sử dụng năng lượng, ngày lập hóa đơn và số tiền đến hạn.
  • Bao gồm thông tin so sánh mức sử dụng hàng tháng hiện tại của bạn với mức sử dụng hàng tháng trước đó.
  • Thường đến một tuần sau bản in.
  • Không bao gồm các thông báo muộn và các thông báo pháp lý khác.

  Để đăng ký chương trình chữ nổi Braille, hãy gọi cho đường dây dịch vụ khách hàng của PG&E theo số1-800-743-5000.

   

  Quý vị cũng có thể nhận được bản sao kê PG&E của mình ở định dạng bản in lớn hoặc âm thanh CD

  Để đăng ký, hãy gọi cho đường dây dịch vụ khách hàng của PG&E theo số1-800-743-5000.

   

  Các tài liệu in khác

  Quý vị có thể yêu cầu bất kỳ tài liệu in nào của PG&E bằng chữ nổi Braille, bản in lớn hoặc âm thanh bằng cách gọi đến đường dây dịch vụ khách hàng của PG&E theo số1-800-743-5000.

  Tải xuống thông tin tiết kiệm tiền ở định dạng in lớn

  • Tìm tên chương trình.
  • Truy cập liên kết thích hợp.
  • Để đọc thông tin, Adobe Acrobat Reader phải được cài đặt trên máy tính của bạn.
  • Để tải xuống phần mềm, hãy truy cậpAdobe Acrobat Reader DC .

  Nhu cầu dịch vụ nhiều hơn

  Yêu cầu dịch vụ

  Thiết lập các dịch vụ PG&E và lên lịch các cuộc hẹn dịch vụ trực tuyến.

  Quản lý tài khoản của quý vị

  Tìm các tác vụ tài khoản và lập hóa đơn dễ dàng.

  Thanh toán và hỗ trợ

  Tìm trợ giúp thanh toán hóa đơn PG&E của quý vị.