Cảnh báo khẩn cấp

Lập hóa đơn & hỗ trợ

Tìm trợ giúp thanh toán hóa đơn PG&E của quý vị

Thanh toán hóa đơn

Tìm nhiều cách dễ dàng để xem xét và thanh toán hóa đơn của quý vị.

Xem hóa đơn của quý vị

Đăng nhập để xem hóa đơn của quý vị. Bạn sẽ tìm thấy một bản PDF của hóa đơn gần đây nhất trên bảng điều khiển của mình dưới phần Phí thanh toán. 

Thiết lập thanh toán

Thiết lập thanh toán định kỳ. Tìm các tùy chọn thanh toán khác.

Hỗ trợ tài chính nhiều hơn

Tìm thêm các chương trình để giúp quý vị thanh toán hóa đơn của mình.

Hiểu hóa đơn của quý vị

Bạn cần trợ giúp đọc tuyên bố PG&E của mình? Tìm hiểu về thông tin được nêu trong hóa đơn năng lượng của quý vị.

Xem lại các hóa đơn trước đây

Xem hoặc in các hóa đơn trước đây. Xem lịch sử thanh toán của bạn.

Truy cập chèn hóa đơn

Truy cập thông tin đi kèm với báo cáo năng lượng của bạn.

Quản lý hóa đơn PG&E của bạn

Truy cập một lần

Truy cập một bộ dịch vụ PG&E hạn chế, bao gồm cả việc thanh toán trực tuyến. Không cần tên người dùng hoặc mật khẩu.

Tiết kiệm năng lượng và tiền

Tìm cách tiết kiệm tiền và năng lượng. Khám phá các chương trình khuyến khích và mẹo tiết kiệm năng lượng.

Liên hệ chúng tôi

Nếu có thắc mắc chung, hãy gọi cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số1-800-743-5000.