Cảnh báo khẩn cấp

Tờ rơi hóa đơn

Truy cập thông tin đi kèm với báo cáo năng lượng của bạn

Để xem hoặc thanh toán hóa đơn của quý vị, hãy đăng nhập vào tài khoản của quý vị.

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Thông tin dưới đây là lưu trữ. Hiện tại tính đến tháng mà mặt hàng được giới thiệu như một tờ hóa đơn. Nó có thể không còn được cập nhật nữa.

   

  Thông tin chính PG&E cung cấp với hóa đơn của quý vị

   

  Tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng, thay đổi tỷ lệ và an toàn. 

  Khách hàng dân cư

  Tháng 6 năm 2024

  Những cách đơn giản để tiết kiệm trong mùa hè này

  Khi nhiệt độ mùa hè tăng lên, hãy tìm những cách dễ dàng để tiết kiệm năng lượng và tiền bạc.

  Đừng ngạc nhiên với hóa đơn cao hơn

  Đăng ký nhận thông báo khi hóa đơn của quý vị đang có xu hướng cao hơn và nhận các mẹo về cách giảm hóa đơn.

  Tiết kiệm thời gian. Thanh toán trực tuyến.

  Khám phá các cách thanh toán hóa đơn dễ dàng, thuận tiện.

  Mỗi tháng, PG&E cung cấp thông tin quan trọng về giảm giá, tiết kiệm năng lượng và an toàn trong tờ in đi kèm với hóa đơn của quý vị. Bây giờ, hãy truy cập thông tin này trực tuyến bất cứ khi nào bạn muốn.

   

  biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Thông tin dưới đây là lưu trữ. Hiện tại tính đến tháng mà mặt hàng được giới thiệu như một tờ hóa đơn và có thể không còn được cập nhật nữa.

  Khách hàng doanh nghiệp, nông nghiệp và chính phủ

  Tháng 6 năm 2024

  Hôm nay không cần giấy!

  Thanh toán trực tuyến là một cách nhanh chóng, dễ dàng và an toàn để nhận báo cáo hàng tháng của bạn.

  Mỗi tháng, PG&E cung cấp thông tin quan trọng về giảm giá, tiết kiệm năng lượng và an toàn trong tờ in đi kèm với hóa đơn của quý vị. Bây giờ, hãy truy cập thông tin này trực tuyến bất cứ khi nào bạn muốn.

   

  biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Thông tin dưới đây là thông tin lưu trữ. Hiện tại tính đến tháng mà mặt hàng được giới thiệu như một tờ hóa đơn và có thể không còn được cập nhật nữa.

  Thông tin thêm về hóa đơn

  Xem các hóa đơn trước đây

  Xem hoặc in các hóa đơn năng lượng trước đây và xem lịch sử thanh toán của bạn.