Cảnh báo khẩn cấp

Xem các hóa đơn hoặc lịch sử thanh toán trước đây của quý vị

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Cách xem lịch sử thanh toán của bạn và xem hoặc in các hóa đơn trước đây

   

  1. Đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của bạn.
  2. Trong tiêu đề Tài khoản của Bạn, chọn "Lịch sử Thanh toán & Hóa đơn" hoặc "Thanh toán & Hóa đơn".
  3. Cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy ngày của hóa đơn hoặc khoản thanh toán mà bạn muốn xem.
  4. Chọn "Xem Hóa đơn PDF" để tự động tải xuống hóa đơn.
  5. In tệp PDF đã tải xuống, nếu muốn.

  Bạn đã sẵn sàng để xem các hóa đơn trước đây của mình chưa?

  Khách hàng cư trú

  Khách hàng doanh nghiệp

  Bạn cần một tài khoản trực tuyến?

  Để tạo tài khoản của bạn, hãy chuẩn bị sẵn các thông tin sau:

  • Số tài khoản của bạn
  • Số điện thoại của bạn
  • Bốn chữ số cuối của số An sinh Xã hội của quý vị (nơi cư trú)
  • Bốn chữ số cuối của số ID thuế (doanh nghiệp) của quý vị

  Các công cụ để quản lý hóa đơn PG&E của quý vị

  Truy cập một lần

  Truy cập một bộ dịch vụ PG&E hạn chế, bao gồm cả việc thanh toán trực tuyến. Không yêu cầu tên người dùng hoặc mật khẩu.

  Tiết kiệm năng lượng và tiền bạc

  Tìm cách tiết kiệm tiền và năng lượng. Khám phá các chương trình khuyến khích và mẹo tiết kiệm năng lượng.

  Quý vị vẫn còn thắc mắc?

  Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số1-800-743-5000.