Cảnh báo khẩn cấp

Thông báo Dự báo Hóa đơn

Nhận email, tin nhắn hoặc cuộc gọi nếu hóa đơn của quý vị dự kiến vượt quá số tiền đã đặt

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Đăng ký vào Cảnh báo Dự báo Hóa đơn.

  Cảnh báo Dự báo Hóa đơn là một công cụ giúp bạn duy trì ngân sách

   

   

  Đây là cách nó hoạt động

  • Cảnh báo Dự báo Hóa đơn là một công cụ miễn phí và dễ dàng để giúp bạn quản lý hóa đơn năng lượng hàng tháng của mình tốt hơn.
  • Điều này giúp quý vị có thời gian để giảm mức sử dụng năng lượng của ngôi nhà trước khi bản kê khai tiếp theo của quý vị đến nếu quý vị có xu hướng vượt quá số tiền hóa đơn quý vị đã đặt.
  • Chọn nhận thông báo qua email, tin nhắn hoặc điện thoại.

  Tại sao phải đăng ký?

  Đơn giản và không tốn chi phí

  • Cảnh báo Dự báo Hóa đơn là miễn phí và dễ sử dụng.
  • Đó là một cách hiệu quả để quản lý hóa đơn năng lượng hàng tháng của bạn.

  Nhận trợ giúp để tránh hóa đơn cao

  • Đặt giới hạn hóa đơn cho tháng.
  • Bạn sẽ được thông báo nếu bạn dự kiến vượt quá giới hạn đó.
  • Bạn sẽ có thời gian để giảm năng lượng và giảm năng lượng trước khi nhận được tuyên bố tiếp theo. 

  Thuận tiện

  Thông báo Dự báo Hóa đơn có thể được gửi qua email, tin nhắn văn bản hoặc điện thoại.

  Nó mang lại sự an tâm

  Không có tin tức nào là tin tốt cả. Chúng tôi KHÔNG gửi cảnh báo nếu quý vị có ngân sách trong tháng.

  Ai đủ điều kiện nhận Cảnh báo Dự báo Hóa đơn?

   

  Tính đủ điều kiện của khách hàng

  Đủ điều kiện: Khách hàng có SmartMeter

  Các khách hàng một cơ sở có SmartMeter SmartMeter đủ điều kiện để đăng ký Cảnh báo Dự báo Hóa đơn.

  Không đủ điều kiện: Khách hàng NEM và DA

  Khách hàng của Net Energy Metering (NEM) và Direct Access (DA) KHÔNG đủ điều kiện đăng ký tại thời điểm này.

  Ghi danh vào Thông báo Dự báo Hóa đơn

   

  1. Đăng nhập vào tài khoản của quý vị.
  2. Đi đến trang ưu tiên Báo động Năng lượng.
  3. Chọn biểu tượng ở bên trái "Cảnh báo Dự báo Hóa đơn". Nó sẽ có màu vàng và nói "bật" khi được kích hoạt.
  4. Chọn nhận thông báo qua email, tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn thoại.
  5. Nhập thông tin liên hệ cho những người bạn muốn nhận thông báo. Bạn có thể nhập tổng cộng bốn liên hệ.
  6. Nhập số tiền đô la “chưa vượt quá” của quý vị.
  7. Lưu các thay đổi của bạn. 

  Thiết lập thông báo dự báo hóa đơn từ bảng điều khiển tài khoản của bạn

  Chi tiết cảnh báo

  Cảnh báo Dự báo Hóa đơn là một hệ thống cảnh báo sớm. Điều đó có nghĩa là quý vị đang hướng tới một hóa đơn cao. Tin tốt là quý vị có thời gian để giảm sử dụng năng lượng trước khi nhận được hóa đơn tiếp theo.

  • Từ bất kỳ thiết bị nào. Đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của quý vị để quản lý việc đăng ký của quý vị.
  • Từ một email cảnh báo. Nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở cuối email. Làm theo hướng dẫn để chọn không tham gia.
  • Từ một cảnh báo bằng văn bản.Trả lời STOP đến cảnh báo. Phương pháp này chặn tất cả các giao tiếp thông qua kênh cụ thể đó. Nếu bạn trả lời bằng STOP, bạn sẽ không bao giờ nhận được SMS Cảnh báo Dự báo Hóa đơn nữa.
  • Từ một cảnh báo bằng giọng nói.Nhấn phím 9 trên điện thoại của bạn như được mô tả trong tin nhắn. Phương pháp này hủy đăng ký vĩnh viễn bạn khỏi các cảnh báo bằng giọng nói.

   

  Bạn đã chọn không tham gia, nhưng muốn đăng ký lại?

  Đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của quý vị để quản lý việc ghi danh của quý vị.

  • Quý vị sẽ nhận được thông báo mỗi tháng một lần nếu quý vị dự kiến vượt quá số tiền đã đặt.
  • Quý vị sẽ KHÔNG nhận được cảnh báo cho tháng đó nếu quý vị dự kiến sẽ ở trong phạm vi ngân sách của mình.

  • Khuyến nghị. Đặt mục tiêu chi tiêu hàng tháng của bạn.
   • Nhập mục tiêu chi tiêu hóa đơn năng lượng trung bình của bạn.
  • Mặc định.Sử dụng hóa đơn cao nhất trong 12 tháng qua.
   • Nếu bạn không muốn ngạc nhiên với hóa đơn cao, hãy sử dụng số tiền gần với số này.
  • Cảnh báo thường xuyên. Cố gắng giảm mức sử dụng hàng tháng của bạn.
   • Bạn đang cố gắng đánh bại mục tiêu ngân sách của mình? Đặt thông báo của quý vị ở mức thấp hơn hóa đơn trung bình của quý vị. Rất có thể bạn sẽ nhận được thông báo mỗi tháng.

  Cảnh báo Dự báo Hóa đơn:
  • Xem lại mức sử dụng năng lượng hàng ngày của bạn vào đầu mỗi chu kỳ hóa đơn hàng tháng
  • Xác định bạn đang sử dụng bao nhiêu năng lượng
  • Tính toán hóa đơn của quý vị sẽ là gì nếu quý vị tiếp tục sử dụng năng lượng ở mức tương tự

  Nếu số tiền hóa đơn dự báo vượt quá số tiền bạn đặt cảnh báo, bạn sẽ nhận được thông báo.

  • Cảnh báo Dự báo Hóa đơn không tính đến thời tiết.
  • Những ngày hè nóng nực và thời tiết mùa đông lạnh giá là những động lực lớn để sử dụng năng lượng.
  • Nếu bắt đầu chu kỳ thanh toán của quý vị rơi vào những ngày có nhiệt độ khắc nghiệt, điều đó có thể ảnh hưởng đến số tiền thanh toán được dự báo.
  • Hãy nhớ rằng, Cảnh báo Dự báo Hóa đơn dựa trên ước tính.

  Các câu hỏi khác liên quan đến hóa đơn

  Dự báo là ước tính. PG&E cố gắng làm cho chúng chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, chúng tôi không thể tính toán mọi biến số có thể ảnh hưởng đến chi phí cuối cùng của hóa đơn của quý vị, chẳng hạn như các sự kiện thời tiết khắc nghiệt.

  Dự báo là ước tính. PG&E cố gắng làm cho chúng chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, chúng tôi không thể giải thích cho mọi biến số có thể ảnh hưởng đến chi phí cuối cùng của hóa đơn của quý vị

  Lưu ý:Thông báo Dự báo Hóa đơn không bao gồm các chi phí như thuế, phí và bất kỳ thay đổi bổ sung nào.

  Nhận Thông báo Dự báo Hóa đơn bằng cách:

  • Email
  • Tin nhắn văn bản
  • Tin nhắn thoại 

  Đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào tab “Dự tính hóa đơn”.

  • Kiểm tra lại chi phí hiện tại của bạn với chi phí dự kiến còn lại cho kỳ thanh toán.
  • So sánh mức sử dụng năng lượng của tháng này với mức sử dụng năng lượng của một tháng thông thường.

  • Nếu hóa đơn của quý vị thường xuyên vượt quá số tiền đã định, hãy ký vào tài khoản trực tuyến của quý vị để xem xét và cập nhật số tiền.
  • Việc điều chỉnh có thể giúp đảm bảo bạn sẽ được thông báo khi bạn đang đi đúng hướng để vượt quá số tiền bạn đã đặt.

  • Đăng nhập vào tài khoản PG&E của bạn và kiểm tra mức sử dụng năng lượng hàng ngày của bạn thông quatrang Chi tiết Sử dụng Năng lượng .
  • Trang này hiển thị các xu hướng và chi phí sử dụng năng lượng của bạn.
  • Nó cũng so sánh với các tiêu chuẩn hữu ích như thời tiết và các ngôi nhà tương tự.
  • Chúng tôi cũng cung cấp chế độ xem chi phí năng lượng và sử dụng theo hóa đơn, năm hoặc ngày. Điều này có thể giúp quý vị hiểu quý vị đang sử dụng bao nhiêu năng lượng trong các khoảng thời gian khác nhau.

  Hướng dẫn Hành động Năng lượng của PG&E có thể giúp bạn:

  • Mua sắm thông minh hơn
  • Giảm mức sử dụng năng lượng của bạn
  • Tiết kiệm hóa đơn hàng tháng
  • Tìm các khoản giảm giá có sẵn
  • Tìm kiếm và so sánh các sản phẩm tiết kiệm năng lượng phù hợp với nhu cầu và phạm vi giá của bạn
  • Khám phá các chương trình tiết kiệm tiền

   

  Đăng nhập vào tài khoản của bạn để biết thêm ý tưởng nhằm giảm mức sử dụng năng lượng tại nhà.

  Thêm cách để quản lý thông báo của bạn

  Cập nhật cách bạn nhận được thông báo

  Đăng nhập vào tài khoản của bạn để cập nhật:

  • Số lượng thông báo bạn nhận được
  • Cách bạn nhận được chúng (email, tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn điện thoại)
  • Những người khác nhận được chúng

  Từ chối nhận Thông báo Dự báo Hóa đơn

  Hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách chọn "tắt" trên Thông báo Dự báo Hóa đơn tiếp theo. Nó sẽ xuất hiện màu xám và nói "tắt" khi nó không hoạt động.