Cảnh báo khẩn cấp

Thiết lập đồng hồ đo cho nhiều hơn một khách sạn

Yêu cầu bắt đầu dịch vụ cho tối đa 25 thuộc tính

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Ngày hẹn nên được yêu cầu trước ít nhất hai ngày làm việc và không nên được lên lịch cho Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ.

   

  Khung thời gian cuộc hẹn bốn giờ sẽ chỉ được cung cấp nếu có sẵn các nguồn lực. Nếu nguồn lực không có sẵn vào ngày hoặc thời gian yêu cầu, các cuộc hẹn sẽ được lên lịch như một cuộc hẹn cả ngày (8 giờ sáng đến 8 giờ tối).

   

  Nếu quý vị cần trợ giúp để hoàn thành biểu mẫu này, vui lòng gọi số 1-877-660-6789.

   

  *biểu thị trường bắt buộc

   

  Thông tin thêm về các dịch vụ của PG&E

  Nhận quyền truy cập một lần

  Truy cập một bộ hạn chế các nhiệm vụ tài khoản PG&E, bao gồm thực hiện thanh toán trực tuyến.

  Dịch vụ hóa đơn công viên nhà di động

  Chủ sở hữu công viên nhà di động với đồng hồ đo chính do PG&E sở hữu có thể đăng ký Dịch vụ Tính toán Hóa đơn của chúng tôi.

  Tìm dịch vụ hỗ trợ

  Nhận hỗ trợ cho người khiếm thính, khiếm thính, khách hàng khiếm thị và khách hàng bị khuyết tật về ngôn ngữ.