Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Meter teem rau ntau tshaj ib qho khoom

Thov kom pib ua haujlwm txog li 25 yam khoom

ícono de aviso importante Faj Seeb: Lub computer txhais lus no. Yog koj muaj lus nug, hu rau cov kev pab ntawm 1-877-660-6789.

  Hnub teem sijhawm yuav tsum tau thov tsawg kawg ob hnub ua haujlwm ua ntej thiab yuav tsum tsis txhob teem sijhawm rau hnub Saturday, Hnub Sunday lossis hnub so.

   

  Lub sij hawm teem caij plaub-teev yuav tsum haum yog tias muaj kev pab. Yog tias cov peev txheej tsis muaj nyob rau hnub lossis lub sijhawm thov, cov sijhawm teem sijhawm yuav raug teem sijhawm txhua hnub (8 teev sawv ntxov txog 8 teev tsaus ntuj).

   

  Yog koj xav tau kev pab ua daim foos no, thov hu rau 1-877-660-6789.

   

  * qhia txog qhov yuav tsum tau ua

   

  Xav paub ntxiv txog PG&E cov kev pabcuam

  Tau txais kev nkag mus ib zaug

  Nkag mus rau ib qho kev txwv ntawm PG&E account cov haujlwm, suav nrog kev them nyiaj online.

  Txawb qhov chaw ua si hauv tsev

  Cov tswv tsev txawb chaw ua si nrog PG&E-tus tswv ntsuas ntsuas tuaj yeem sau npe rau peb qhov Kev Pabcuam Sau Nqi.

  Nrhiav kev pab

  Tau txais kev pab rau cov lag ntseg, tsis hnov lus, cov neeg tsis pom kev thiab cov neeg muas zaub uas hais lus tsis taus.