هشدار فوری

خدمات مشتریان

راه حل برای مسائل معمول مواجه می شوند

آیکون اطلاعیه مهم نکته: این صفحه را یک رایانه ترجمه کرده است. اگر سوالی دارید، با خدماتزبان با شماره 6789-660-877-1 تماس بگیرید.

  کلاه‌برداری

  از کلاهبرداری های سودمند اگاه باشید. از خانه یا کسب و کار خود محافظت کنید.

  ادعا

  سیاست ها و فرایندهای ادعاهای PG & E را درک کنید.

  زبان و خدمات کمکی

  یافتن منابع خدمات:

  • به زبانهایی غیر از انگلیسی
  • برای مشتریانی که ناشنوا، کم شنوا، کم بینا یا ناتوانی گفتاری دارند

  تماس با ما

  نیازهای خدمات بیشتر

  درخواست‌ خدمات

  خدمات PG & E را تنظیم کنید و قرار ملاقات های خدمات را به صورت انلاین برنامه ریزی کنید.

  حساب خود را مدیریت کنید

  پیدا کردن و انجام وظایف حساب و صورتحساب.

  صدور قبض و کمک مالی

  برای پرداخت صورتحساب PG&E خود کمک بگیرید.