Cảnh báo khẩn cấp

Báo cáo sự cố mất điện đèn đường

Cách báo cáo sự cố mất điện đèn đường

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Ai sở hữu và phục vụ đèn đường

   

  Gần 670.000 đèn đường chiếu sáng đường cao tốc và đường phố trong lãnh thổ dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sở hữu khoảng một phần ba số đèn đường này. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ bảo trì đèn đường cho khoảng 36.000 đèn thuộc sở hữu của các thành phố, quận, tiểu bang và các cơ quan khác nhau. Phần còn lại do người khác sở hữu và duy trì.

   

  Báo cáo sự cố đèn đường

   

  Cung cấp các thông tin sau để chúng tôi có thể liên hệ với bạn, nếu cần, về báo cáo của bạn.

   

  Nếu quý vị cần trợ giúp để hoàn thành biểu mẫu này, vui lòng gọi số 1-877-660-6789.

   

  *biểu thị trường bắt buộc

   

  Các nguồn lực bổ sung

  Tìm hoặc báo cáo sự cố mất điện khí

  Tìm hiểu phải làm gì nếu bạn nghi ngờ có rò rỉ khí, cộng với xem xét các mẹo an toàn khí.