Cảnh báo khẩn cấp

Cảnh báo mất điện

Nhận thông tin cập nhật về mất điện qua tin nhắn văn bản, email hoặc điện thoại

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Là chủ tài khoản, bạn sẽ tự động nhận được thông báo về sự cố mất điện tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến địa chỉ dịch vụ của bạn. 

   

  Đảm bảo chúng tôi có số điện thoại hiện tại của quý vị

  Nếu chúng tôi có số điện thoại hiện tại của quý vị trong hồ sơ:

  • Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho quý vị biết khi nào quý vị bị mất điện thông qua cuộc gọi hoặc tin nhắn.
  • Quý vị có thể trả lời tin nhắn văn bản về sự cố mất điện mà chúng tôi gửi cho quý vị bằng "Trạng thái" để nhận thông tin mới nhất về sự cố mất điện cho địa chỉ của quý vị. (Chỉ có bằng tiếng Anh.)
  • Quý vị có thể nhắn tin "Trạng thái" tới 95243 bất cứ lúc nào để nhận trạng thái mất điện cho địa chỉ của quý vị. (Chỉ có bằng tiếng Anh.)

  Cập nhật tùy chọn liên hệ của bạn .

  Cài đặt tùy chọn cho các cảnh báo mất điện

  Để thiết lập các tùy chọn cho sự cố mất điện hiện tại hoặc tương lai: 

  Select the button labeled Edit profile and alerts located at the top right corner. 1) Đăng nhập. 2) Chọn nút Chỉnh sửa Hồ sơ và Cảnh báo. 3) Cuộn xuống Cài đặt Cảnh báo.

  Select the alert type that you prefer. Chọn từ ba loại cảnh báo: email, văn bản hoặc giọng nói.

  Set text or voice settings. 1) Chọn Văn bản hoặc Giọng nói. 2) Thêm số của bạn bằng cách sử dụng danh sách thả xuống trong hộp. 3) Chọn thời gian ưu tiên bạn muốn nhận thông báo.

  Set email alert settings. 1) Chọn Email. 2) Thêm địa chỉ email của bạn vào danh sách thả xuống trong hộp. 3) Bây giờ email có thể được gửi bất cứ lúc nào. Không cần chọn thời gian ưu tiên của bạn.

  Add another contact. Bạn có muốn thêm nhiều tùy chọn liên hệ không? Chọn "Thêm người liên hệ khác để nhận thông báo".

  Save changes. Khi bạn hoàn tất, hãy đảm bảo chọn "Lưu Thay đổi".

  Nhận thông tin cập nhật cho bất kỳ địa điểm nào trong lãnh thổ dịch vụ PG&E

   

  • Không bắt buộc phải có tài khoản trực tuyến.
  • Các cảnh báo dừng lại khi nguồn điện được khôi phục cho tất cả các địa chỉ có trong sự cố mất điện.
  • Bạn có muốn nhận thông tin cập nhật về các lần mất điện trong tương lai không? Truy cập bản đồ để đăng ký lại. Điều này là bắt buộc ngay cả khi bạn muốn cập nhật cho cùng một địa chỉ.

  Tìm kiếm địa chỉ

   

  Bước 1: Truy cập Trung tâm Mất điện PG&E để tìm kiếm địa chỉ.

  Bước 2: Nếu sự cố mất điện ảnh hưởng đến địa chỉ, bạn sẽ thấy tùy chọn "Nhận Thông báo". Nhấp vào liên kết này.

  Bước 3: Nhập điện thoại hoặc email nơi bạn muốn nhận thông báo.

  Bước 4: Gửi thông tin liên hệ của bạn.

  Tìm kiếm địa chỉ và yêu cầu thông báo.

   

  Sử dụng biểu tượng mất điện trên bản đồ 

   

  Bước 1:Đến Trung tâm Mất điện PG&E và nhấp vào biểu tượng mất điện trên bản đồ.

  Bước 2:Trong cửa sổ bật lên, nhấp vào liên kết "Nhận thông báo".

  Bước 3:Nhập điện thoại hoặc email của bạn.

  Bước 4:Gửi thông tin liên hệ của bạn.

   

  Nhấp vào biểu tượng mất điện và đăng ký nhận thông báo.

  Luôn cập nhật thông tin trong thời gian Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (PSPS)

  Khi thông báo Cắt Điện vì An Toàn Cộng Đồng (PSPS), chúng tôi thường xuyên làm mới trang web của mình để cập nhật thông tin cho quý vị. Bạn sẽ tìm thấy thời gian cắt điện và khôi phục dự kiến và các khu vực bị ảnh hưởng.

  Để biết thông tin mới nhất về Cắt điện vì an toàn công cộng trong khu vực của bạn, hãy truy cập các bản cập nhật PSPS .

  • Các điều kiện nguy hiểm cháy rừng nghiêm trọng có thể đe dọa một phần hệ thống điện phục vụ cộng đồng của bạn.
  • Nếu điều này xảy ra, PG&E có thể cần phải tắt điện của bạn vì lợi ích an toàn công cộng.
  • Trường hợp này được gọi là Cắt điện vì an toàn cộng đồng (Public Safety Power Shutoff - PSPS).

  Chủ tài khoản PG&E không cần đăng ký cảnh báo Cắt điện vì An toàn Cộng đồng

  • Nếu chúng tôi dự kiến địa chỉ của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi việc cắt điện:
  • Bạn sẽ nhận được thông báo cuộc gọi, tin nhắn văn bản và email tự động.
  • PG&E có thể gửi các thông báo này bất cứ lúc nào, ngày hay đêm.
  • Khi có thể, các cảnh báo sẽ bắt đầu hai ngày trước khi cắt điện.
  • Chúng sẽ tiếp tục được gửi đi mỗi ngày cho đến khi nguồn điện được khôi phục. 

  Cập nhật thông tin liên hệ của quý vị hoặc gọi1-866-743-6589trong giờ làm việc bình thường.

  Thông báo địa chỉ

  Tìm hiểu về khả năng Cắt điện vì An toàn Công cộng tại bất kỳ địa chỉ nào khác.

  Hỗ trợ đã dịch

  Dịch vụ hỗ trợ bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh bao gồm thông tin khẩn cấp bằng 15 ngôn ngữ.

  Video hướng dẫn: Thiết lập cảnh báo

  Thiết lập tùy chọn thông báo để nhận thông báo qua tin nhắn văn bản, email hoặc điện thoại, để chúng tôi có thể liên hệ với bạn khi điều đó quan trọng.

  Thêm tài nguyên để cảnh báo

  Câu hỏi thường gặp về Cảnh báo

  Nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về cảnh báo. PG&E có thể cập nhật các thông báo Câu hỏi thường gặp bất cứ lúc nào.

  Medical Baseline Program

  Nếu quý vị dựa vào điện cho các nhu cầu y tế, quý vị có thể đủ điều kiện. Chúng tôi sẽ gọi điện, nhắn tin và gửi email trước PSPS. 

  Hỗ trợ cho các khách hàng dễ bị tổn thương

  Sức khỏe hay sự an toàn của bạn có gặp nguy hiểm nếu dịch vụ điện lực hay khí đốt của bạn bị ngắt?