Cảnh báo khẩn cấp

Vulnerable Customer Status

Hỗ trợ cho những người gặp rủi ro do mất kết nối

Tổng quan về chương trình

Nếu sức khỏe hoặc sự an toàn của quý vị gặp rủi ro khi bị ngắt dịch vụ điện hoặc gas, chúng tôi luôn đồng hành để giúp đỡ. Quý vị có thể nhận hỗ trợ bằng cách tự chứng nhận tình trạng Vulnerable Customer Status. Có thể bao gồm:

 

  • Thông báo hoặc đến thăm từ PG&E trước hoặc tại thời điểm ngắt kết nối dịch vụ do không thanh toán
  • Thông báo Cắt Điện vì An Toàn Cộng Đồng (PSPS) bổ sung
  • PG&E bấm chuông cửa hoặc treo thông báo ở cửa nếu quý vị không phản hồi các thông báo PSPS trước đó

Cách đăng ký

Để đăng ký, hãy gọi 1-800-743-5000. Sau khi quý vị đã ghi danh, Vulnerable Customer Status vẫn còn trên tài khoản của quý vị trong 90 ngày. Quý vị có thể gửi lại đơn đăng ký chương trình để đăng ký gia hạn thêm một năm sau 90 ngày.


Tải xuống đơn đăng ký Vulnerable Customer Status (PDF)

Các chương trình liên quan

Medical Baseline Program

Nếu quý vị phải phụ thuộc vào điện để phục vụ các nhu cầu y tế, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận trợ giúp thông qua Medical Baseline Program. Chương trình này bao gồm:

 

  • Phân bổ năng lượng bổ sung ở mức giá thấp nhất trên biểu phí hiện tại của quý vị.
  • Thông báo bằng cuộc gọi, văn bản và email trước khi diễn ra PSPS. Nếu quý vị không trả lời những cảnh báo này, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho quý vị hàng giờ. Hoặc, chúng tôi sẽ trực tiếp tìm đến quý vị cho đến khi chúng tôi gặp được quý vị.


Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện để tham gia Medical Baseline Program

Hỗ trợ tài chính

Hỗ trợ hóa đơn tiện ích

Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp cho những người có thể đã chậm thanh toán hóa đơn. Có hỗ trợ sau đây:

 

Nếu quý vị chậm thanh toán hóa đơn, chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ sau:

Chương trình hỗ trợ tài chính

Các chương trình dưới đây có thể giúp quý vị tiết kiệm tiền.

 

Các nguồn lực bổ sung

Liên hệ chúng tôi

Đối với các câu hỏi chung, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1-800-743-5000.

Nguồn lực trợ giúp khi cắt điện chung

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị trước, trong và sau khi cắt điện.

Medical Baseline Program

Giúp những khách hàng cư dân phụ thuộc vào năng lượng cho các nhu cầu y tế nhất định.