Cảnh báo khẩn cấp

Cứu trợ cho Hỗ trợ Năng lượng thông qua Chương trình Trợ giúp Cộng đồng (Relief for Energy Assistance through Community Help, REACH)

Trợ giúp tài chính cho các gia đình có thu nhập thấp đang gặp khủng hoảng

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

 

Chương trình REACH là gì?

 

Chương trình Cứu trợ Hỗ trợ Năng lượng thông qua Trợ giúp Cộng đồng (Reliement for Energy Assistance through Community Help, REACH) giúp các gia đình có thu nhập thấp chi trả năng lượng trong thời kỳ khủng hoảng.

 • REACH cung cấp một khoản tín dụng năng lượng lên đến $500 dựa trên hóa đơn quá hạn.
  • Hỗ trợ tín dụng năng lượng tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của nguồn tài trợ.

 

Ai tài trợ cho chương trình REACH?

Tổ chức phi lợi nhuận Dollar Energy Fund điều hành chương trình REACH.

 • Dollar Energy Fund có 170 văn phòng tại Bắc và Trung California.

 

Ai đủ điều kiện tham gia REACH?

Để đủ điều kiện tham gia REACH, khách hàng phải:

 

 • Có tài khoản cư trú với công ty tiện ích 
  • Tài khoản phải đứng tên của một người lớn sống trong hộ gia đình
 • Có số dư quá hạn không quá $500
  • Nếu số dư quá hạn của quý vị nhiều hơn $500 tại thời điểm đơn đăng ký của quý vị được xem xét, đơn đăng ký của quý vị sẽ bị từ chối
 • Đã nhận được thông báo ngắt kết nối 15 ngày hoặc 48 giờ
 • Chưa nhận được hỗ trợ REACH trong vòng 12 tháng qua
 • Không có thu nhập vượt quá hướng dẫn về thu nhập REACH
  • Hướng dẫn về thu nhập REACH hiện cao hơn tới 200% so với hướng dẫn về nghèo đói của liên bang
  • Hướng dẫn thu nhập tương tự được sử dụng cho chương trình CARE

 

biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Đây không phải là danh sách đầy đủ. Đôi khi có thể thay đổi. Tất cả các hướng dẫn được thiết lập bởi chương trình REACH.

 

Hoàn thành các bước sau để đăng ký REACH

 

 1. Tìm một cơ quan trong quận của quý vị để liên hệ .
 2. Nếu không có cơ quan nào trong quận của quý vị để liên hệ, hãy đăng ký trực tuyến tạiwww.dollarenergy.org/MyApp.

 

Cắt điện do không thanh toán là biện pháp cuối cùng

Đây là cách PG&E làm việc với khách hàng của mình để tránh việc ngắt kết nối dịch vụ.

thông báo quan trọng Lưu ý: Khách hàng được khuyến khích ghi danh vào các chương trình hỗ trợ tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình này.

Đăng ký Tình trạng Khách hàng Dễ bị Tổn thương (Vulnerable Customer Status)

Việc cắt dịch vụ có gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc sức khỏe của quý vị không?

Sắp xếp thêm thời gian để thanh toán

Quý vị gặp khó khăn khi thanh toán hóa đơn đúng hạn hoặc đầy đủ? Thiết lập một thỏa thuận thanh toán để gia hạn ngày đến hạn của bạn.

 

Quyên góp cho REACH và giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp gặp khủng hoảng

 

Hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp của California trong khủng hoảng. Quyên góp cho REACH dưới dạng đóng góp một lần hoặc thiết lập các khoản quyên góp hàng tháng:

 • Để thực hiện quyên góp được khấu trừ thuế một lần trực tuyến,hãy truy cập Dollar Energy Fund .
 • Để quyên góp hàng tháng, hãy sử dụng biểu mẫu dưới đây.

 

Nếu quý vị cần trợ giúp để hoàn thành biểu mẫu này, vui lòng gọi số 1-877-660-6789.

 

*biểu thị trường bắt buộc

Hỗ trợ tài chính nhiều hơn

Các chương trình quản lý hóa đơn năng lượng

Tìm các chương trình PG&E và các dự án tiếp cận cộng đồng được thiết kế để giúp quý vị quản lý hóa đơn năng lượng của mình.

Nhận thông báo của bên thứ ba

Giúp bạn bè hoặc người thân tránh bị cắt dịch vụ do hóa đơn PG&E bị bỏ qua. Nhận thông báo của bên thứ ba, Biết khi nào hóa đơn của họ đến hạn.

Các gói internet gia đình giá thấp

Bạn có thể được giảm giá $30 hàng tháng khi sử dụng Internet tốc độ cao tại nhà.