Cảnh báo khẩn cấp

Bảo vệ khách hàng

Hỗ trợ tài chính từ PG&E

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Ưu tiên của PG&E là sự an toàn và hạnh phúc của khách hàng và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Đây là lý do tại sao chúng tôi cung cấp hỗ trợ tài chính bao gồm hỗ trợ thanh toán, tín dụng và thu nhập đủ điều kiện.

  Hỗ trợ lập hóa đơn

   

  Chính sách thanh toán sau thảm họa của PG&E sẽ:

  • Ngừng sử dụng năng lượng ước tính để lập hóa đơn khi nhà/đơn vị trở nên không có người ở do trường hợp khẩn cấp
  • Ngừng lập hóa đơn cho các ngôi nhà hoặc doanh nghiệp bị phá hủy
  • Tỷ lệ bất kỳ phí truy cập hàng tháng hoặc phí tối thiểu

  Hỗ trợ tín dụng

   

  PG&E cũng cung cấp chính sách tín dụng linh hoạt để hỗ trợ bạn trong các thảm họa. Nó cho phép bạn:

  • Tạo một kế hoạch thanh toán linh hoạt.
  • Tạm ngừng ngắt kết nối vì không thanh toán và các khoản phí liên quan.
  • Miễn các yêu cầu về tiền gửi và phí trễ hạn cho khách hàng cư trú.

  Hỗ trợ đủ điều kiện về thu nhập

   

  Trong một thảm họa lớn, chúng tôi cung cấp nhiều hỗ trợ hơn cho những người đủ điều kiện. Các chương trình sau đây được thiết kế để giúp tiết kiệm tiền trên hóa đơn của khách hàng.

   

  Giá Năng lượng Thay thế California (California Alternate Rates for Energy, CARE)

   

  Chúng tôi đóng băng tất cả các đánh giá tiêu chuẩn và mức sử dụng cao về tính đủ điều kiện của chương trình California Alternate Rates for Energy (CARE) tại các quận bị ảnh hưởng. Các hộ gia đình đủ tiêu chuẩn CARE có thể tiết kiệm từ 20% trở lên mỗi tháng trên hóa đơn năng lượng của họ. Trong thời gian này, PG&E:

  • Liên hệ với tất cả các nhà thầu tiếp cận cộng đồng ở các hạt bị ảnh hưởng.
   • Điều này giúp thông báo cho khách hàng về những thay đổi về tính đủ điều kiện.
  • Hợp tác với các chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho khách hàng có thu nhập thấp.
   • Điều này làm tăng số tiền giới hạn hỗ trợ trong 12 tháng tới đối với khách hàng bị ảnh hưởng.
  • Thể hiện cách chương trình hỗ trợ tiết kiệm năng lượng có thể hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng.

   

  Chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (Energy Savings Assistance, ESA)

   

  PG&E đề xuất sửa đổi trình độ của chương trình ESA bằng cách cho phép một số khách hàng dân cư tự chứng nhận. Để đủ điều kiện, bạn phải:

  • Đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thu nhập và sống ở quận bị ảnh hưởng được chỉ định
  • Gặp gỡ một trong những người sau đây:
   • Do thảm họa này, quý vị đã mất các giấy tờ cần thiết để xác minh thu nhập của mình.
   • Bạn có những cá nhân bị di dời do thảm họa sống trong hộ gia đình.

   

  Cứu trợ cho Hỗ trợ Năng lượng thông qua Chương trình Trợ giúp Cộng đồng (Relief for Energy Assistance through Community Help, REACH)

   

  Khách hàng đủ điều kiện bị ảnh hưởng bởi thiên tai đăng ký REACH đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính lên đến $1.100. Một số giới hạn nhất định có thể được áp dụng.

   

  Medical Baseline Program

   

  Chương trình Medical Baseline là một chương trình hỗ trợ cho khách hàng dân cư phụ thuộc vào nguồn điện cho một số nhu cầu y tế nhất định. Tìm hiểu thêm tại pge.com/medicalbaseline.

  Giúp đỡ nhiều hơn trong thời gian xảy ra thảm họa

   

  Dịch vụ xăng và điện nhanh

   

  Nếu nhà tạm thời hoặc nhà mới của quý vị không có dịch vụ xăng và điện, chúng tôi sẽ bật vào ngày làm việc tiếp theo. Gọi số 1-800-743-5000.

   

  Kết nối với Đồng hồ đo Năng lượng Ròng (NEM, NEM 2)

   

  Đối với những khách hàng bị ảnh hưởng đã sẵn sàng kết nối lại theo kế hoạch giá trước đây của họ, chúng tôi sẽ:

  • Miễn phí ứng dụng cho máy phát điện dưới 1.000 kW.
  • Cho phép khách hàng duy trì kế hoạch giá NEM trước đây của họ nếu hệ thống của họ không lớn hơn nhu cầu điện của khách hàng và hệ thống của họ không lớn hơn 1.000 kW cho khách hàng NEM.

  Gửi đơn đăng ký của bạn trên Cổng thông tin Liên kết PG&E .

   

  Các tùy chọn kế hoạch thanh toán linh hoạt 

   

  Khi quý vị bắt đầu nhận lại dịch vụ xăng và điện, chúng tôi sẽ thiết lập các tùy chọn kế hoạch thanh toán linh hoạt. Để thiết lập kế hoạch thanh toán của quý vị, hãy gọi 1-800-743-5000.

  Liên hệ với Chúng tôi

   

  Để ghi danh vào các chương trình này, sắp xếp thanh toán hoặc đặt câu hỏi, hãy gọi 1-800-743-5000.