Cảnh báo khẩn cấp

Thiết bị đo phụ cho xe điện

Khám phá chương trình thí điểm PG&E EV dành cho khách hàng dân cư và doanh nghiệp

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Tối đa hóa tiềm năng tiết kiệm của bạn mà không cần lắp đặt đồng hồ đo riêng

   

  Cách ly việc sử dụng sạc EV khỏi nhà hoặc doanh nghiệp của bạn cho phép linh hoạt hơn. Quý vị có thể chọn mức giá để tối đa hóa khoản tiết kiệm chi phí điện mà không cần lắp đặt máy đo riêng.

  • Chọn tốc độ tốt nhất để sạc EV.
  • Ngoài ra, hãy chọn mức giá tốt nhất cho nhu cầu nhà hoặc doanh nghiệp của bạn (không sạc EV).
  • Theo dõi khoản tiết kiệm của bạn dành riêng cho sạc EV dễ dàng hơn.

  Cách thức hoạt động

  • Thiết bị đo phụ EV là quá trình đo mức sử dụng điện cụ thể cho EV của bạn thông qua thiết bị đo phụ. Nó giúp phân biệt sạc EV của bạn với việc sử dụng không dùng EV.
  • Máy đo phụ EV có thể là:
   • Thiết bị sạc EV có máy đo phụ bên trong, hoặc
   • một thiết bị độc lập có thể tồn tại bên ngoài thiết bị sạc EV.
  • Máy đo phụ EV đo công suất chạy đến xe của bạn và lưu trữ dữ liệu đó cho mục đích thanh toán.
  • PG&E sử dụng dữ liệu đó để lập hóa đơn cho việc sạc EV của bạn khác biệt với nguồn điện bạn sử dụng cho các mục đích không phải EV.

  Mức giá đủ điều kiện

  *Mức giá bổ sung có thể đủ điều kiện trong tương lai.

  Bắt đầu

  Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện hay không:

  1. Hoàn thành Kiểm tra Công suất Điện với PG&E để xác định xem cơ sở của bạn có đủ công suất để sạc EV hay không. Gửi yêu cầu kiểm tra năng lực thông qua ứng dụng thay đổi dịch vụ trênDự án của bạn. Hoặc gọi1-877-743-7782, Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
  2. Lắp đặt máy đo phụ EV được PG&E phê duyệt để theo dõi việc sử dụng điện EV. Để biết danh sách đầy đủ các thiết bị sạc EV được phê duyệt với các máy đo phụ được nhúng hoặc các máy đo phụ độc lập bên ngoài, hãy xem Danh sách sản phẩm được phê duyệt (do Southern California Edison lưu trữ).
  3. Giữ lại các dịch vụ thu thập và truyền dữ liệu từ Đại lý Quản lý Dữ liệu Đồng hồ đo (MDMA) được PG&E phê duyệt. Hiện tại, không có MDMA nào được đăng ký hoặc phê duyệt cho phép đo phụ EV. Sau khi có MDMA được phê duyệt, một danh sách sẽ được công bố trên trang này. Bạn cũng có thể liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ EV hoặc nhà sản xuất thiết bị sạc để tìm hiểu xem họ có đang cân nhắc trở thành MDMA được PG&E phê duyệt hay không.
  4. Liên hệ với MDMA của quý vị để yêu cầu thông tin về việc ghi danh. Họ sẽ điều phối việc ghi danh của quý vị.
  5. Đáp ứng các điều kiện, yêu cầu và điều khoản được liệt kê trong Đơn đăng ký và Thỏa thuận Thiết bị đo phụ EV của PG&E như được cung cấp bởi MDMA.

  Câu hỏi thường gặp

  Đo đường huyết có thể hữu ích cho những khách hàng muốn tách riêng việc sử dụng điện của sạc EV của họ khỏi nhà hoặc tòa nhà thương mại. Trước đây, khách hàng phải lắp đặt một máy đo riêng để lập hóa đơn cụ thể và theo dõi việc sạc EV, điều này làm phát sinh thêm chi phí. Với thiết bị đo phụ EV, khách hàng có thể tách riêng việc sử dụng điện EV và không phải EV mà không cần lắp đặt đồng hồ đo riêng. Điều này cho phép khách hàng ghi danh vào mức giá EV để sạc EV và mức giá không phải EV cho nhà hoặc doanh nghiệp của họ.

  Chủ tài khoản thiết bị đo phụ EV có thể khác với chủ tài khoản thiết bị đo chính. Cả chủ tài khoản đồng hồ đo chính và chủ tài khoản đồng hồ đo phụ sẽ cần phải đồng ý với các điều khoản, điều kiện và thỏa thuận do PG&E quy định. Với một máy đo phụ, một người thuê cá nhân có thể chịu toàn bộ chi phí và trách nhiệm liên quan đến việc sạc EV của họ.

  Nếu có thắc mắc về thiết bị đo phụ EV, vui lòng gọi 1-877-743-4112hoặc gửi email tới EVSubmetering@PGE.com.

  Tìm hiểu thêm về xe điện

  Chương trình Đội xe EV

  Chương trình Đội xe EV của PG&E giúp các đội xe lắp đặt cơ sở hạ tầng sạc dễ dàng và tiết kiệm chi phí.

  Mức phí EV Doanh nghiệp

  Xem mức giá có thể tiết kiệm cho doanh nghiệp của bạn bao nhiêu.

  Các chương trình và tài nguyên EV

  Truy cập các công cụ hữu ích và tìm thông tin EV có giá trị cho doanh nghiệp của bạn.