Cảnh báo khẩn cấp

Yêu cầu cập nhật về xe điện

Luôn cập nhật về xe điện

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Cập nhật thông tin

   

  Nhận tin tức và cập nhật về các chương trình giảm giá, mức giá, yêu cầu, cơ hội lái xe thử nghiệm và hơn thế nữa.

  Tìm hiểu thêm về xe điện

  Chương trình Đội xe EV

  Chương trình Đội xe EV của PG&E giúp các đội xe lắp đặt cơ sở hạ tầng sạc dễ dàng và tiết kiệm chi phí.

  Mức phí EV Doanh nghiệp

  Xem mức giá có thể tiết kiệm cho doanh nghiệp của bạn bao nhiêu.

  Các chương trình và nguồn lực EV khác

  Truy cập các công cụ hữu ích và tìm thông tin EV có giá trị cho doanh nghiệp của bạn.