Cảnh báo khẩn cấp

Yêu cầu cập nhật về xe điện

Luôn cập nhật về xe điện

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

Cập nhật thông tin

 

Nhận tin tức và cập nhật về các chương trình giảm giá, mức giá, yêu cầu, cơ hội lái xe thử nghiệm và hơn thế nữa.

Tìm hiểu thêm về xe điện

Chương trình Đội xe EV

Chương trình Đội xe EV của PG&E giúp các đội xe lắp đặt cơ sở hạ tầng sạc dễ dàng và tiết kiệm chi phí.

Mức phí EV Doanh nghiệp

Xem mức giá có thể tiết kiệm cho doanh nghiệp của bạn bao nhiêu.

Các chương trình và nguồn lực EV khác

Truy cập các công cụ hữu ích và tìm thông tin EV có giá trị cho doanh nghiệp của bạn.