هشدار فوری

درخواست به روز رسانی در مورد وسایل نقلیه الکتریکی

به روز ماندن در وسایل نقلیه الکتریکی

آیکون اطلاعیه مهم نکته: این صفحه را یک رایانه ترجمه کرده است. اگر سوالی دارید، با خدماتزبان با شماره 6789-600-877-1 تماس بگیرید. 

آگاه بمانید

 

دریافت اخبار و به روز رسانی در مورد برنامه های تخفیف، نرخ ها، الزامات، فرصت های رانندگی ازمون و موارد دیگر.

بیشتر در وسایل نقلیه الکتریکی

برنامه ناوگان EV

برنامه ناوگان EV PG & E به ناوگان به راحتی و مقرون به صرفه نصب زیرساخت های شارژ کمک می کند.

نرخ EV کسب و کار

ببینید که این نرخ چقدر می تواند کسب و کار شما را نجات دهد.

سایر برنامه ها و منابع EV

به ابزارهای مفید دسترسی داشته باشید و اطلاعات ارزشمند EV را برای کسب و کار خود پیدا کنید.